37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Anunț important pentru societăţile de audit!

Anunț important pentru societăţile de audit!

16.01.20152.969 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 16 ianuarie 2015, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 01 din 06.01.2015 cu privire la prezentarea de către societăţile de audit a informaţiilor în vederea executării prevederilor art. 131 alin. (2) şi (3) al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat şi art. 89 alin. (1) şi (11) al Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.

Acest ordin este obligator pentru întreprinderile care vor să presteze servicii de audit pentru întreprinderile de stat. În caz de nerespectare a procedurilor indicate în ordin, societățile de audit nu vor putea să presteze servicii întreprinderilor de stat.

Prin urmare, societăţile de audit, care la situaţia din 1 ianuarie 2015 au avut indicaţi în Anexa la Licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit cel puţin 2 auditori certificaţi, unul dintre care cu experienţă în domeniu nu mai puţin de 5 ani, trebuie să prezinte către Ministerul Finanțelor, următoarele documente:

  • carnetele de muncă ale auditorilor angajaţi în cadrul societăţii de audit; sau
  • contractele individuale de muncă prin cumul.

Concomitent cu prezentarea documentelor în original se prezintă şi copiile acestora confirmate prin semnătura persoanei responsabile din cadrul societăţii de audit, cu aplicarea ştampilei acesteia. Documentele în original se vor restitui imediat după confruntarea acestora cu copiile.

Termenul de prezentare a documentelor nominalizate este 30 ianuarie 2015. Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea documentelor este Cristina lachim - consultant al Secţiei reglementarea activităţii de audit a rapoartelor financiare din cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022262798, bir.404, adresa de e-mail: cristina.iachim@mf.gov.md.

Documentele prezentate după expirarea termenului indicat, nu vor fi primite spre examinare.

Societăţile de audit, care au prezentat documentele corespunzătoare la situaţia din 1 ianuarie 2014 sau 25 aprilie 2014 şi la care nu au intervenit modificări în Anexa la Licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit până la data de 1 ianuarie 2015, vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens până la 30 ianuarie 2015.

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării. Totodată, se abrogă vechiul Ordin al ministrului finanţelor nr. 58 din 6 mai 2014.

În Monitorul Oficial de astăzi, 16 ianuarie 2015, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 01 din 06.01.2015 cu privire la prezentarea de către societăţile de audit a informaţiilor în vederea executării prevederilor art. 131 alin. (2) şi (3) al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat şi art. 89 alin. (1) şi (11) al Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.

Acest ordin este obligator pentru întreprinderile care vor să presteze servicii de audit pentru întreprinderile de stat. În caz de nerespectare a procedurilor indicate în ordin, societățile de audit nu vor putea să presteze servicii întreprinderilor de stat.

Prin urmare, societăţile de audit, care la situaţia din 1 ianuarie 2015 au avut indicaţi în Anexa la Licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit cel puţin 2 auditori certificaţi, unul dintre care cu experienţă în domeniu nu mai puţin de 5 ani, trebuie să prezinte către Ministerul Finanțelor, următoarele documente:

  • carnetele de muncă ale auditorilor angajaţi în cadrul societăţii de audit; sau
  • contractele individuale de muncă prin cumul.

Concomitent cu prezentarea documentelor în original se prezintă şi copiile acestora confirmate prin semnătura persoanei responsabile din cadrul societăţii de audit, cu aplicarea ştampilei acesteia. Documentele în original se vor restitui imediat după confruntarea acestora cu copiile.

Termenul de prezentare a documentelor nominalizate este 30 ianuarie 2015. Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea documentelor este Cristina lachim - consultant al Secţiei reglementarea activităţii de audit a rapoartelor financiare din cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022262798, bir.404, adresa de e-mail: cristina.iachim@mf.gov.md.

Documentele prezentate după expirarea termenului indicat, nu vor fi primite spre examinare.

Societăţile de audit, care au prezentat documentele corespunzătoare la situaţia din 1 ianuarie 2014 sau 25 aprilie 2014 şi la care nu au intervenit modificări în Anexa la Licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit până la data de 1 ianuarie 2015, vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens până la 30 ianuarie 2015.

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării. Totodată, se abrogă vechiul Ordin al ministrului finanţelor nr. 58 din 6 mai 2014.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...