37.9k
Home  »  SNC „CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII”   »   Anularea provizioanelor constituite

Anularea provizioanelor constituite

09.03.2016469 views

Exemplul 20. Soldul provizionului privind plata recompenselor pentru rezultatele activităţii anuale la 31 decembrie 201X constituie 8 600 lei. În conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă şi cu politicile contabile, începînd cu 1 ianuarie 201X+1 entitatea nu va mai constitui provizion privind plata recompenselor sus-menţionate.

În baza datelor din exemplu, entitatea va deconta soldul provizionului neutilizat la 31 decembrie 201X în sumă de 8 600 lei - ca diminuare a datoriilor şi majorare a veniturilor curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...