37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Anul 2015 ne aduce noi SNC!

Anul 2015 ne aduce noi SNC!

13.01.201510.331 views Contabilsef.md

5

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

După cum cunoaștem, în baza Ordinului MF nr. din nr. 166 din 28.11.2013, din 2014 au fost puse în aplicare SNC noi cu titlu de recomandare, iar din 2015 - obligatorii. Conform Ordinului ministrului finanţelor nr. 118 şi Ordinului ministrului finanţelor 119 din 6 august 2013 au fost aprobate 16 SNC, 2 indicații metodologice și planul general de conturi - pe care le puteți accesa pe pagina noastră AICI. Totodată, a fost elaborat un proiect privitor la indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale. Aceste standarde au fost elaborate în baza Directivelor Uniunii Europene şi Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Au fost emise și recomandări metodice de tranziție care încearcă să ne ghideze la etapa de trecere la SNC noi.

A suferit modificări în legătura cu trecerea la SNC noi și Legea contabilității, în care au fost ajustate noțiunile în conformitate cu SNC. Pentru a fi mai ușoară studierea termenilor și definițiilor, conform SNC noi, pagina contabilsef.md a introdus o funcție nouă, Dicționar contabil , în care puteți accesa noțiunile noi folosite în standarde. De asemenea, în cazul apariției în text a acestor noțiuni, tastând cuvântul evidențiat, va apărea definiția.

Totodată, conform Legii contabilității, art. 16 este prevăzut:

(4) Dacă sistemul de reglementare normativă a contabilităţii nu stabileşte metodele de ţinere a contabilităţii referitor la o problemă concretă, entitatea este în drept să elaboreze metoda respectivă de sine stătător sau cu atragerea firmei de consultanţă. În acest caz, prevederile se aplică în următoarea consecutivitate:

a) Cadrului general conceptual pentru raportarea financiară;
b) IFRS şi SNC, în care se examinează probleme similare;
c) altor acte normative prevăzute la art.11 alin.(2) lit. a) privind problema respectivă sau o problemă analogică.

Tranziţia la noile SNC cuprinde următoarele etape principale:
1) formarea politicilor contabile conform prevederilor noilor SNC şi altor reglementări contabile;
2) elaborarea, după caz, a planului de conturi de lucru conform cerinţelor noilor SNC şi Planului general de conturi contabile;
3) identificarea diferențelor aferente recunoașterii elementelor contabile;
4) identificarea diferenţelor aferente evaluării elementelor contabile;
5) transpunerea soldurilor conturilor contabile aplicate până la data tranziţiei la noile SNC, în conturile contabile noi.

Cunoaștem că tranziția, în majoritatea cazurilor, se va efectua în programe de contabilitate. Programatorii soft-urilor de contabilitate propun deschiderea unei baze de date noi pentru contabilitatea entității (începând cu data trecerii la SNC noi) și transferarea în această bază a soldurilor conturilor la data de 31.12.2014, conform planului nou de conturi contabile. Astfel, vor fi modificate, ajustate înregistrările contabile după planul nou de conturi contabile. În procesul trecerii soldurilor în noile conturi contabile, efectuat de programatorii programelor de contabilitate, să atrageți atenție inclusiv la acel fapt că unele conturi contabile vechi se divizează în mai multe conturi noi, care, în mod automat, în unele cazuri, nu este posibil să fie realizat. De exemplu, contul contabil vechi 229 „Alte creanţe pe termen scurt", poate fi transpus în contul 231 „Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii", 233 „Creanţe curente privind asigurările" și în 234 „Alte creanţe curente", sau evidența datoriilor față de companiile de asigurări care puteau fi ținute în contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale" sau în contul 539 „Alte datorii pe termen scurt", acum vor avea un cont separat - în contul 542 „Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor".

De aceea, urmează foarte atent să verificați rezultatele trecerii automatizate a soldurilor, iar in unele cazuri - să recalculați rezultatele tranziției efectuate în programul de contabilitate în mod automat. Totodată vă recomandăm să întocmiți un registru sau o nota contabilă în care să indicați toate ajustărilor efectuate la transpunere.

Vă aducem la cunoștință că conform punctului 23 al Legii nr. 408 din 26.07.2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal*, prevederile privind aplicarea amenzilor ce țin de utilizarea SNC, specificate în art. 257 alin. (2) şi (5) din Codul fiscal, nu se aplică entităţilor care ţin contabilitatea şi întocmesc situaţii financiare în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate în vigoare din 1 ianuarie 2014, pe o perioadă de până la 2 ani de la data implementării standardelor menţionate.

Odată cu inițierea procedurii de trecerii la SNC noi, vor apărea adevărate probleme și întrebări, la care în unele situații va fi greu de găsit răspunsuri. Respectiv pagina contabilsef.md, va încerca să vă ajute în această perioada dificilă prin publicarea diferitor materiale privind SNC. Totodată, vom veni cu un set de servicii noi care speram ca vor fi apreciate de cititorii paginii și vor servi ca un suport pentru implementarea și studierea SNC noi. Nu în ultimul rând, vor fi binevenite și apreciate cunoștințele practice ale dumneavoastră, a cititorilor paginii noastre, pe probleme ce țin de tranziție, și cu care vă puteți împărtăși cu colegii de breaslă, experiența pe care ați acumulat-o în rezolvarea problemelor legate de tranziția la noile SNC. Pentru orice întrebare, sugestie, propunere scrieți pe CONTACTE.

Problemele legate de tranziția la noile standarde de contabilitate nu sunt finalizate. Nu este cert în baza la care formulare vor fi prezentate situațiile financiare pentru anul 2014, conform SNC vechi sau conform SNC noi (Legea contabilității)? De asemenea, se aud voci care spun că pe termen mediu, în virtutea acordurilor europene, semnate de țara noastră, ne așteaptă noi modificări în Legea contabilității și SNC noi care abia au fost puse în aplicare. Într-un cuvânt, orizontul ne prevestește timpuri interesante.

După cum cunoaștem, în baza Ordinului MF nr. din nr. 166 din 28.11.2013, din 2014 au fost puse în aplicare SNC noi cu titlu de recomandare, iar din 2015 - obligatorii. Conform Ordinului ministrului finanţelor nr. 118 şi Ordinului ministrului finanţelor 119 din 6 august 2013 au fost aprobate 16 SNC, 2 indicații metodologice și planul general de conturi - pe care le puteți accesa pe pagina noastră AICI. Totodată, a fost elaborat un proiect privitor la indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale. Aceste standarde au fost elaborate în baza Directivelor Uniunii Europene şi Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Au fost emise și recomandări metodice de tranziție care încearcă să ne ghideze la etapa de trecere la SNC noi.

A suferit modificări în legătura cu trecerea la SNC noi și Legea contabilității, în care au fost ajustate noțiunile în conformitate cu SNC. Pentru a fi mai ușoară studierea termenilor și definițiilor, conform SNC noi, pagina contabilsef.md a introdus o funcție nouă, Dicționar contabil , în care puteți accesa noțiunile noi folosite în standarde. De asemenea, în cazul apariției în text a acestor noțiuni, tastând cuvântul evidențiat, va apărea definiția.

Totodată, conform Legii contabilității, art. 16 este prevăzut:

(4) Dacă sistemul de reglementare normativă a contabilităţii nu stabileşte metodele de ţinere a contabilităţii referitor la o problemă concretă, entitatea este în drept să elaboreze metoda respectivă de sine stătător sau cu atragerea firmei de consultanţă. În acest caz, prevederile se aplică în următoarea consecutivitate:

a) Cadrului general conceptual pentru raportarea financiară;
b) IFRS şi SNC, în care se examinează probleme similare;
c) altor acte normative prevăzute la art.11 alin.(2) lit. a) privind problema respectivă sau o problemă analogică.

Tranziţia la noile SNC cuprinde următoarele etape principale:
1) formarea politicilor contabile conform prevederilor noilor SNC şi altor reglementări contabile;
2) elaborarea, după caz, a planului de conturi de lucru conform cerinţelor noilor SNC şi Planului general de conturi contabile;
3) identificarea diferențelor aferente recunoașterii elementelor contabile;
4) identificarea diferenţelor aferente evaluării elementelor contabile;
5) transpunerea soldurilor conturilor contabile aplicate până la data tranziţiei la noile SNC, în conturile contabile noi.

Cunoaștem că tranziția, în majoritatea cazurilor, se va efectua în programe de contabilitate.Programatorii soft-urilor de contabilitate propun deschiderea unei baze de date noi pentru contabilitatea entității (începând cu data trecerii la SNC noi) și transferarea în această bază a soldurilor conturilor la data de 31.12.2014, conform planului nou de conturi contabile. Astfel, vor fi modificate, ajustate înregistrările contabile după planul nou de conturi contabile. În procesul trecerii soldurilor în noile conturi contabile, efectuat de programatorii programelor de contabilitate, să atrageți atenție inclusiv la acel fapt că unele conturi contabile vechi se divizează în mai multe conturi noi, care, în mod automat, în unele cazuri, nu este posibil să fie realizat. De exemplu, contul contabil vechi 229 „Alte creanţe pe termen scurt", poate fi transpus în contul 231 „Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii", 233 „Creanţe curente privind asigurările" și în 234 „Alte creanţe curente", sau evidența datoriilor față de companiile de asigurări care puteau fi ținute în contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale" sau în contul 539 „Alte datorii pe termen scurt", acum vor avea un cont separat - în contul 542 „Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor".

De aceea, urmează foarte atent să verificați rezultatele trecerii automatizate a soldurilor, iar in unele cazuri - să recalculați rezultatele tranziției efectuate în programul de contabilitate în mod automat. Totodată vă recomandăm să întocmiți un registru sau o nota contabilă în care să indicați toate ajustărilor efectuate la transpunere.

Vă aducem la cunoștință că conform punctului 23 al Legii nr. 408 din 26.07.2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal*, prevederile privind aplicarea amenzilor ce țin de utilizarea SNC, specificate în art. 257 alin. (2) şi (5) din Codul fiscal, nu se aplică entităţilor care ţin contabilitatea şi întocmesc situaţii financiare în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate în vigoare din 1 ianuarie 2014, pe o perioadă de până la 2 ani de la data implementării standardelor menţionate.

Odată cu inițierea procedurii de trecerii la SNC noi, vor apărea adevărate probleme și întrebări, la care în unele situații va fi greu de găsit răspunsuri. Respectiv pagina contabilsef.md, va încerca să vă ajute în această perioada dificilă prin publicarea diferitor materiale privind SNC. Totodată, vom veni cu un set de servicii noi care speram ca vor fi apreciate de cititorii paginii și vor servi ca un suport pentru implementarea și studierea SNC noi. Nu în ultimul rând, vor fi binevenite și apreciate cunoștințele practice ale dumneavoastră, a cititorilor paginii noastre, pe probleme ce țin de tranziție, și cu care vă puteți împărtăși cu colegii de breaslă, experiența pe care ați acumulat-o în rezolvarea problemelor legate de tranziția la noile SNC. Pentru orice întrebare, sugestie, propunere scrieți pe CONTACTE.

Problemele legate de tranziția la noile standarde de contabilitate nu sunt finalizate. Nu este cert în baza la care formulare vor fi prezentate situațiile financiare pentru anul 2014, conform SNC vechi sau conform SNC noi (Legea contabilității)? De asemenea, se aud voci care spun că pe termen mediu, în virtutea acordurilor europene, semnate de țara noastră, ne așteaptă noi modificări în Legea contabilității și SNC noi care abia au fost puse în aplicare. Într-un cuvânt, orizontul ne prevestește timpuri interesante.

Comentarii

 1. Wanea spune:

  Programatorii soft-urilor de contabilitate propun deschiderea unei baze de date noi pentru contabilitatea entității (începând cu data trecerii la SNC noi) și transferarea în această bază a soldurilor conturilor la data de 31.12.2014, conform planului nou de conturi contabile…..
  Ce prostii scrieti si duceti in eroare oamenii… Asta e metoda cea mai veche si primitiva care voi o promovati in anul 2015, sa va fie rusine….

 2. mara spune:

  „Bravo” la aia care au introdus standartele… Sa lucrati voi contabili-sefi deacum incolo.. Asta e bataie de joc!!!! Nu e de ajuns ca ati facut atitea modificari in contabilitate dar asta mai lipsea!!!Asa imi iesiam din minti pina acum, insa de anul asta voi fi permanet la nebuni cu program complect internata! Si asta datorita voua :(:(:(:(

 3. Adrian spune:

  Da, dar nu avem de ales. O sa trecem mai des prin farmacii 🙂
  Dar totusi nu este totul asa de sumbru. Principalul sa nu va speriati, si sa credeti ca este mult de munca. Da de lucru este si cel mai rau cind trebuie sa dam si rapoarte anuale, dar pas cu pas , incet incet o sa facem totul. Pacat ca este un efort suplimentar si nopti nedormite care nu vor fi remunerate 🙁

 4. Admin spune:

  Stimate Wanea fiecare metoda are loc la fie. Cunoastem si alte metode de trecere (precum sincronizarea planului de conturi in baza de date veche, dar si altele), dar metoda mentionata de noi este una ce mai simpla si nu necesita eforturi mari financiare din partea companiilor, chiar unele entitati mici asa si procedeaza fara a se adresa la companii de soft. Fiecare entitate decide singura cum va efectua trecerea independenta de marimea ei, activiatea ei de baza, softului utilizat si altor aspecte. Daca aveti alte solutii mai performate, interesante, intelegente, pagina respectiva va sta la dispozitie si sintem gata sa publicam toata informatia acordata de dvs.

 5. Petru spune:

  Noi am deschis o companie noua si o sa trecem soldurile conform planului de conturi nou cind o sa inchidem anul. Imi pare ok aceasta metoda. Mai ales ca din 2015 deja vom aplica alte metode de evaluare, calcul , etc. respectiv modificam si softul dupa aceste metode noi.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...