37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Antreprenoriatul social va putea fi practicat și în Moldova

Antreprenoriatul social va putea fi practicat și în Moldova

02.02.2017685 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Deși economia socială și antreprenoriatul social se practică de mult timp la nivel internațional, în Republica Moldova abia acum urmează să fie prevăzut în legislație. Astfel, antreprenoriatul social ar putea fi inclus în Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi cu un capital nou. Un proiect de lege care prevede acest lucru este examinat de comisiile parlamentare.

Potrivit documentului, antreprenoriatul social este o formă de activitate în care soluționarea unui obiectiv de ordin social sau comunitar este prioritară în raport cu scopul obținerii de profit. Întreprinderea socială este constituită de asociații obștești, fundații, instituții private și persoane fizice.

Pot obține statut de întreprindere socială cooperativele de producție și societățile cu răspundere limitată, constituite de asociații obștești și fundații, și care îndeplinesc condiții precum:

  • reinvestesc cel puțin 90 la sută din profit în domeniile care constituie activități de antreprenoriat;
  • aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de la 1 la 5;
  • nu distribuie proprietatea dobândită și mai mult de 10% din profit între membrii și fondatorii săi, inclusiv în caz de reorganizare sau lichidare etc.

Statutul de întreprindere socială va fi acordat de Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social, pe un termen de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii dacă se va dovedi că sunt respectate condițiile care au stat la baza acordării statutului respectiv.

Este considerat antreprenoriat social realizarea activităților din domeniul educației, culturii, ocrotirii sănătății, mediului, turismului, creșterii bunăstării, dezvoltării comunitare, protecției și asistenței sociale - dacă aceste activități sunt îndreptate exclusiv spre consolidarea coeziunii economice și sociale, și creșterea incluziunii sociale.

În țara noastră, cu suportul donatorilor externi, au fost fondate câteva întreprinderi sociale. Dar, acestea sunt impozitate conform regulilor generale, indiferent de scopul pe care îl urmăresc.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...