37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Antreprenoriatul social, reglementat prin lege. Parlamentul a aprobat modificările în lectură finală

Antreprenoriatul social, reglementat prin lege. Parlamentul a aprobat modificările în lectură finală

06.11.2017673 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Parlamentul a decis! Antreprenoriatul social va fi reglementat prin lege. Modificările, incluse în Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, au fost votate în lectură finală de către parlamentari, în ședința de joi.

Potrivit reglementărilor propuse, antreprenoriatul social va fi o formă de activitate în care soluționarea unui obiectiv de ordin social sau comunitar va fi prioritară în raport cu scopul obținerii de profit. Întreprinderea socială va fi constituită de asociații obștești, fundații, instituții private și persoane fizice.

Activitățile de antreprenoriat social vor fi considerate cele orientate spre:

  • crearea locurilor de muncă și încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din categoriile defavorizate ale populației;
  • protecția și promovarea drepturior persoanelor cu dizabilități și a familiilor lor în scopul incluziunii sociale a acestora;
  • promovarea serviciilor de realizare a posibilităților de ocupare a persoanelor din categoriile defavorizate ale populației, prin realizarea serviciilor de intermediere a muncii, informarea și consilierea profesională, consultanță și asistență pentru inițierea unei activități de întreprinzător, orientare și formare profesională;
  • promovarea activităților de protecție a mediului înconjurător:
  • promovarea unei activități de protecție a patrimoniului național, inclusiv cultural, tehnic, natural;
  • realizarea activităților extrașcolare etc.

Statutul de întreprindere socială îl vor putea obține cooperativele de producție și societățile cu răspundere limitată, constituite de asociații obștești și fundații. Acestea vor trebui să îndeplinească următoarele condiții:

  • reinvestesc cel puțin 90 la sută din profit în domeniile care constituie activități de antreprenoriat;
  • aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de la 1 la 5;
  • nu distribuie proprietatea dobândită și mai mult de 10% din profit între membrii și fondatorii săi, inclusiv în caz de reorganizare sau lichidare etc.

Statutul de întreprindere socială va fi acordat de Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social, pe un termen de trei ani. Acesta va putea fi prelungit, dacă se va dovedi că sunt respectate condițiile care au stat la baza acordării statutului.

Este considerat antreprenoriat social realizarea activităților din domeniul educației, culturii, ocrotirii sănătății, mediului, turismului, creșterii bunăstării, dezvoltării comunitare, protecției și asistenței sociale - dacă aceste activități sunt îndreptate exclusiv spre consolidarea coeziunii economice și sociale, și creșterea incluziunii sociale.

În Republica Moldova, funcționează câteva întreprinderi sociale, fondate cu suportul donatorilor externi. În prezent, acestea sunt impozitate conform regulilor generale, indiferent de scopul pe care îl urmăresc.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...