37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Angajaţii vor denunţa practicile ilegale ale angajatorilor

Angajaţii vor denunţa practicile ilegale ale angajatorilor

14.03.20181.087 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Denunţarea practicilor ilegale şi a altor dezvăluiri de interes public prin promovarea climatului de integritate în sectoarele public și privat, dar şi asigurarea protecției avertizorilor împotriva răzbunării, prevenirea și sancţionarea răzbunărilor împotriva avertizorilor de integritate sunt scopurile proiectului de lege privind avertizorii de integritate, aprobat în şedinţa Guvernului de ieri, 12 martie.

Astfel, Executivul susţine dezvăluirile acţiunilor ilegale din cadrul entităţilor publice şi private, descrie procedura de examinare a acestor dezvăluiri, prevede drepturile avertizorilor de integritate şi măsurile de protecție ale acestora, obligațiile angajatorilor, competențele autorităților responsabile de examinarea unor asemenea dezvăluiri.

Conform proiectului de lege, avertizorul de integritate este angajatul care face o dezvăluire cu bună-credință a unei practici ilegale ce constituie o ameninţare sau un prejudiciu adus interesului public. Indiferent de intenții, angajatul se consideră de bună-credinţă dacă dezvăluirea practicii ilegale pe care a făcut-o este veridică sau despre care are convingerea rezonabilă că ar fi veridică.

Statutul de avertizor de integritate poate fi obţinut de către o persoană dacă aceasta este angajată a unei entități publice sau private, dezvăluirea tine de activitatea entităţii a cărei angajat este şi aduce probe despre practicile ilegale și prejudicierea reală, iminentă sau potențială a interesului public. Avertizorul este obligat să se identifice (nume, prenume, locul de muncă, date de contact). În cazul depunerii adresării în scris, aceasta trebuie să fie semnată de către avertizor.

Protecţia drepturilor avertizorului este asigurată de către angajator în cazul dezvăluirii interne sau, în căzul dezvăluirii externe, de avocatul poporului. Proiectul prevede despăgubirea prejudiciilor materiale, fizice şi morale suportate de către avertizor în urma răzbunării, dar şi sancţionarea încălcărilor depistate în urma examinării dezvăluirii atât conform prevederilor Codului contravenţional cât şi ale Codului penal.

Proiectul de lege clasifică dezvăluirile practicilor ilegale în trei categorii:

  • internă - se consideră cea comunicată angajatorului;

  • externă - este comunicată autorităţilor de examinare;
  • publică - cea transmisă societăţii civile şi/sau mass-media.

Angajatul poate omite procedurile de raportare internă a dezvăluirilor, făcând o dezvăluire externă sau publică, dacă consideră că angajatorul ar putea fi implicat în practicile ilegale, dacă consideră că există riscul nerespectării confidenţialităţii sale sau există riscul pierderii, dispariţiei sau distrugerii probelor.

Conform proiectului, angajatorii sunt responsabili de examinarea în cazul dezvăluirilor interne, iar Centrul Naţional Anticorupţie va examina dezvăluirile interne şi externe.

Dezvăluirea se întocmește în baza formularelor prevăzute în anexele la proiect şi urmează a fi semnată de către angajat, inclusiv on-line, sau comunicată la liniile de telefon pentru avertizorii de integritate. Identitatea angajatului care dezvăluie practici ilegale nu se dă publicității, iar datele cu caracter personal pot fi divulgate doar în cazul urmăririi penale pornite în baza dezvăluirii de interes public.

Toate autorităţile de examinare vor asigura înregistrarea denunţurilor în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate şi vor aproba proceduri de raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale.

Proiectul urmează a fi prezentat spre examinare Parlamentului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...