37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Angajații sunt în siguranță?! Cum să eviți sancțiunile pentru nerespectarea legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă

Angajații sunt în siguranță?! Cum să eviți sancțiunile pentru nerespectarea legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă

04.02.2016859 views HR Portal
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Protecţia muncii reprezintă ansamblul de acțiuni și măsuri pentru prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, pentru eliminarea factorilor de risc și accidentare prin informarea, consultarea, instruirea, protejarea lucrătorilor și a reprezentanților lor.

Potrivit datelor statistice prezentate de Inspecţia Muncii, pe parcursul anului 2011 s-au înregistrat 452 cazuri de accidente la locul de muncă (indice de frecvenţă - 0,7625 - numărul de accidentaţi care revine la o mie de salariaţi). Dintre acestea, 41 de persoane au fost accidentate mortal. În anul 2012, de către inspectorii de muncă au fost cercetate 93 accidente de muncă. În urma acestora au avut de suferit grav 74 persoane, iar 28 de persoane au decedat.

În conformitate cu  prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186 - XVI din 10.07.08 și Hotărârii nr. 95 din 05.02.2009, angajatorului îi sunt puse în sarcină un şir de оbligaţiuni ce ţin de securitatea şi sănătatea în muncă. Nerespectarea acestor prevederi pot duce la accidente de muncă şi la îmbolnăviri profesionale cu impact semnificativ de cost pentru orice afacere.

Conform aceluiași act legislativ, instruirea conducătorilor unităţilor, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor, lucrătorilor desemnaţi şi reprezentanţilor lucrătorilor se efectuează îndată după numirea lor în funcţiile respective şi periodic, cel puţin o dată în 24 de luni, la cursuri de instruire realizate de sеrvicii externe de protecţie şi prevenire.

Astfel, conducătorii organizaţiilor (directorii, administratorii), sunt primii care sunt obligaţi să urmeze un curs introductiv în securitatea şi sanătatea în muncă, purtând toata responsabilitatea în faţa legii. Lipsa documentului confirmativ in cazul efectuarii verificarilor de rigoare de către instanţele de control, duc la sancţiuni drastice.

Managerii şi angajaţii multor instituţii şi organizaţii, din păcate, nu au suficientă pregătire sau sunt lipsiţi de experienţa corespunzătoare în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. Aceştia, deseori nu sunt conştienţi nici de responsabilităţile de bază pe care ar trebui să le exercite, nici despre riscurile care pot urma.

Interesați de lucrurile cu adevărat importante privind aplicarea prevederilor legale în domeniul legislației și protecției muncii, dar şi urmând principiul prioritar de a oferi clienților săi sеrvicii complexe, Compania HR Portal organizează, în data de 18 februarie 2016, cursul „Securitatea și Sănătatea în Muncă".

Avantajele cursului propus de Compania HR Portal:

  • Program informaţional complex, bazat pe legislaţia RM;
  • Experţi calificați din cadrul Inspecției Muncii;
  • Suport de curs / o baza de materiale necesare pentru a fi aplicate in organizație;
  • Sala confortabila de studii, cu dotarea tehnică necesara;
  • Certificat de urmare a cursului in SSM;
  • În cazul in care in organizație este implementat sau urmează a fi implementat unul din sistemele de management al calităţii (SMC), este unicul curs la care puteţi lua cunoștinţă de standardele internaţionale in domeniul SSM.

Organizatorii îşi propun însuşirea de către ascultători a cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi dobândirea capacităţilor de aplicare corectă în practică a noţiunilor de securitate şi sănătate în muncă.

Pentru mai multe informaţii privind organizarea cursurilor, Vă puteţi adresa la:(+373) 22 920 808; (+373) 060840041 sau info@hrportal.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...