37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Angajații SFS vor avea legitimații de serviciu noi

Angajații SFS vor avea legitimații de serviciu noi

05.04.2017970 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Crearea de la 1 aprilie 2017 a SFS prin reorganizarea IFPS și absorbția inspectoratelor fiscale teritoriale presupune și modificarea însemnelor SFS, inclusiv a legitimațiilor de serviciu ale angajaților autorității fiscale naționale. Monitorul Oficial publică pe data de 31 martie curent Ordinul șefului SFS și Regulamentul cu privire la legitimația de serviciu al angajatului SFS

Legitimațiile sunt proprietatea materială a Serviciului Fiscal de Stat și vor fi eliberate angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat cu termen de valabilitate până la cinci ani de către Direcția achiziții publice și gestionare patrimoniu, în baza listei primite de la Direcţia management resurse umane a Serviciului Fiscal de Stat, în baza unei scrisori semnate de directorul Serviciului Fiscal de Stat, cu indicarea numelui, prenumelui şi a funcţiei pe care o deţin. Legitimaţiile de serviciu vor fi înregistrate într-un registru special. 
Retragerea legitimațiilor de serviciul se va efectua de Direcția management resurse umane a Serviciului Fiscal de Stat în cazul încetării/suspendării raporturilor de serviciu (concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 6 ani, concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de până la un an, conform certificatului medical, îngrijire a copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, îngrijire a copilului invalid până la vârsta de 16 ani, însoţire a soţului (soţiei), membru al personalului instituţiilor serviciului diplomatic la transferarea lui într-o misiune diplomatică sau oficiu consular), încetării/suspendării contractului individual de muncă, emiterii unui nou document de legitimare și în cazul expirării termenului de valabilitate al acestora și le predă, în baza unui act, Direcției achiziții publice și gestionare a patrimoniului.
În cazul refuzului restituirii legitimației de serviciu de către posesorul acesteia, Direcția management resurse umane a Serviciului Fiscal de Stat, în termen de trei zile lucrătoare, va prezenta un aviz pentru publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova privind nevalabilitatea legitimației de serviciu. Cheltuielile suportate de organul fiscal vor fi recuperate din contul angajatului pe cale amiabilă sau judiciară.
În caz de deces, legitimația de serviciu va fi recuperată de la familia defunctului.
Regulamentul mai stabilește, că legitimațiile retrase de la titulari se distrug, în baza unui proces-verbal al comisiei formate în acest scop.
Referitor la obligațiile posesorilor legitimaţiei de serviciu documentul publicat menționează pe cea de a o păstra acestea și prezentarea ei doar la executarea sarcinilor de serviciu.
În cazul deteriorării legitimaţiei de serviciu, posesorul va fi obligat să aducă la cunoştinţă acest fapt conducătorului său direct, Direcției management resurse umane şi să prezinte legitimaţia Direcției achiziții publice și gestionare patrimoniu a Serviciului Fiscal de Stat pentru soluţionarea problemei privind eliberarea unei noi legitimaţii.
Dacă angajatul pierde legitimaţia de serviciu, el trebuie să comunice imediat Direcției securitate internă și anticorupție a Serviciului Fiscal de Stat şi, în termen de 5 zile lucrătoare, să anunțe în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nevalabilitatea legitimaţiei în legătură cu pierderea acesteia.
Pentru încălcările admise de către posesorul legitimației de serviciu ce țin de utilizarea, pierderea sau deteriorarea acesteia, posesorul poate fi tras la răspundere disciplinară, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...