37.9k
Home  »  Chişinău   »   Anexa nr. 27 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/1 din 10.02.2011

Anexa nr. 27 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/1 din 10.02.2011

18.04.20111.208 views

Anexa nr. 27 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/1 din 10.02.2011

Cotele

impozitului pe bunurile imobiliare în municipiul Chişinău pentru anul 2011

1. Pentru clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pentru alte bunuri imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv:

            pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

            pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate în prima liniuţă

cota se stabileşte în mărime de 0,1% din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

0,1 % din costul bunurilor imobiliare

2. Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă inclusiv, exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

3. Pentru bunurile imobiliare:

3.1 cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri).

3.2. pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate.

3.3. loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele.

cota concretă se stabileşte în mărime de 0,03 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

cota concretă se stabileşte în mărime de 0,03 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

cota concretă se stabileşte în mărime de 0,03 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

4. Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă (apartamente şi case de locuit individuale), care aparţin persoanelor fizice, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

cota se stabileşte în mărime de 0,3 % din costul bunurilor imobiliare

 

SECRETAR AL CONSILIULUI                                                  Valeriu Didencu

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...