37.9k
Home  »  Bugetul orășenesc Florești   »   Anexa nr.2 la decizia Consiliului orăşenesc Floreşti nr.14/01 din 10.12.2010

Anexa nr.2 la decizia Consiliului orăşenesc Floreşti nr.14/01 din 10.12.2010

10.12.2010614 views
Anexa nr Capcelea 11.9999

 

Anexa nr.2 la decizia Consiliului orăşenesc Floreşti nr.14/01 din 10 decembrie 2010

 

1. Cotele impozitului funciar pe anul 2011

a) terenurile destinate fîneţelor şi păşunelor

- care au indici cadastrali – 0,75 lei pentru 1gr./ha

- care nu au indici cadastrali – 55 lei pentru 1 ha

b) terenuri cu destinaţie agricolă, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valoeii estimative – 110 lei pentru 1 ha.

c) terenuri din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pămînturile, distruse în urma activităţii de producere neevaluate de către organele cadastrale teritorilae conform valorii estimative – 350 lei pentru 1 ha.

d) terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale în extravilan ca loturi pentru legumicultură – 2 lei pentru 100 m2.

e) terenurile din extravilan, altele decît cele specificate la p.1 lit. c), neevaluate de către organele cadastrale conform valorii estimative – 70 lei pentru 1 ha.

 

2. Cotele impozitului pe bunurile imobiliare în anul 2011

a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenurile acestor bunuri), pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele – 0,04% din valoarea estimativă a acestor bunuri.

b) pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele – 0,1% din valoarea estimativă a acestor bunuri.

c) pentru clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă precum şi pe alte bunuri imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale conform valorii estimative se stabileşte după cum urmează:

- pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – 0,1% din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare .

- pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţî – 0,1% din costul bunurilor imobiliare

d) pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă (apartamente şi case de locuit individuale) care aparţin persoanelor fizice, neevaluate de către organele cadastrale conform valorii estimative – 0,04% din costl bunurilor imobiliare.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...