37.9k
Home  »  Articole  »  Alte (HR, AE)   »   Ajutoul material – aspecte sociale, medicale, fiscale

Ajutoul material – aspecte sociale, medicale, fiscale

01.11.201227.817 views Revista Monitorul Contabil
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
false false false MicrosoftInternetExplorer4

Ajutoul material – aspecte sociale, medicale, fiscale

 

1. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

2. Legea Nr. 1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a

primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

3. Codul Fiscal, Titlul II Impozitul pe venit, art.15, art. 18

 

Aspectul social

Punctului 2 al anexei 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 stabileşte, că nu se vor calcula şi reţine contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (inclusiv contribuţie individuală de asigurări sociale în proporţie de 6% din salariu şi alte drepturi plătite de angajator către angajat sau în folosul lui) la sumele ajutorului material, în expresie bănească sau naturală, acordat pe parcursul anului de către angajator angajatului sau fostului angajat la locul principal de muncă în mărime ce nu depăşeşte un salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2012 şi aprobat de Guvern.

Explicaţiile prezentate sunt aplicabile pentru instituţii, persoane fizice şi juridice, care folosesc munca salariată a angajaţilor, încadraţi prin contract individual de muncă, cît şi pentru persoanele angajate în afara schemelor de încadrare a personalului şi sunt în drept să achite salariaţilor ajutor material în modul şi condiţiile prevăzute de legislaţie.

Angajatorul, calculînd angajaţilor ajutorul material în expresie bănească sau naturală, va calcula şi contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, în proporţiile stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, la suma ajutorului material ce depăşeşte cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2012 în mărime de 3550 lei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 868 din 22 noiembrie 2011.

În cazul calculării şi achitării ajutorului material pe parcursul a mai multor luni din cadrul unui an, suma de 3550 lei va fi dedusă doar în prima lună de stabilire şi achitare. La sumele ajutorului material achitate în lunile ulterioare, se vor calcula integral contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

Exemplu 1

Angajatul companiei “X” SRL a beneficiat de ajutor material pe parcursul a mai multor luni din an în cuantum mai mare de 3550 lei lunar, contribuţiile de asigurări sociale se vor calcula şi reţine în felul următor:

 

 Tabel Nr. 1

Perioada

 

 

Период

Ajutorul material calculat (lei)

 

Начисленная материальная помощь

 (леев)

Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajator

 

Взносы обязательного государственного социального страхования, начисленные работодателями

(леев)

Contribuţii individuale

 

Индивидуальные взносы обязательного государственного социального страхования

(леев)

Martie

Март

 

3800

 

57,5

 

15

Aprilie

Апрель

 

4000

 

920

 

240

Mai

Май

 

3000

 

690

 

180

Iunie

Июнь

 

2000

 

460

 

120

 

La stabilirea ajutorului material în cuantum mai mic decît 3550 lei, contribuţiile de asigurări sociale de stat nu se vor calcula şi reţine.

În cazul cînd ajutorul material în cuantum mai mic de 3550 lei, se stabileşte pe parcursul unui an calendaristic în diferite perioade (luni), contribuţiile de asigurări sociale de stat se vor reţine după acumularea sumei integrale a salariului mediu pe economie prognozat pentru anul 2012.

Exemplu 2

Persoanele care au beneficiat de ajutorul material în mai multe luni pe parcursul unui an calendaristic, contribuţiile de asigurări sociale se vor calcula în modul următor:

 

 Tabel Nr. 2

Perioada

 

 

 

 

Период

Ajutorul material calculat (lei)

 

 

 

Начисленная материальная помощь

(леев)

Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajator

 

Взносы обязательного государственного социального страхования, начисленные работодателями

(леев)

Contribuţii individuale

 

 

 

Индивидуальные взносы обязательного государственного социального страхования

(леев)

Martie

Март

 

800

 

0

 

0

Aprilie

Апрель

 

700

 

0

 

0

Mai

Май

 

1200

 

0

 

0

Iunie

Июнь

 

2000

 

264,5

 

69

 

(800 + 700 + 1200 + 2000) = 4700 – 3550 = 1150 lei

1150 x 23% = 264,5 lei

1150 x 6% = 69 lei

 

Sumele ajutorului material, la care se vor calcula contribuţii de asigurări sociale de stat, se vor include în venitul lunar asigurat realizat în perioada respectivă şi vor fi luate în consideraţie la stabilirea pensiei şi altor drepturi de asigurări sociale (indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani etc.).

La completarea declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii Forma 4 - BASS, suma ajutorului material acordat pe parcursul anului de către angajator angajaţilor, la care sau calculat contribuţii de asigurări sociale de stat se va include în baza de calcul a contribuţiilor corespunzător tarifelor (col. 6, tab.1).

La completarea declaraţiilor persoanelor asigurate, forma REV 5, suma ajutorului material la care au fost calculate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii se va reflecta în (col. 8), în luna în care a fost stabilit ajutorul material.

La acordarea ajutorului material după eliberarea angajatului de la întreprindere, respectiv se va reflecta în declaraţia persoanei asigurate în luna în care a fost stabilită (calculată), cu indicarea categoriei persoanei asigurate „ 116” - persoană eliberată la momentul prezentării declaraţiei”.

 

Aspectul medical

Conform Anexei Nr.3 pct. 2 la Legea Nr. 1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilite în formă de contribuţie procentuală din următoarele drepturi şi venituri:
1
. Ajutorul material, în expresie bănească sau naturală, acordat de către angajator angajaţilor sau foştilor angajaţi la principalul loc de muncă.

 

Aspectul fiscal

Tratat fiscal ajutorul material cade sub incidenţa art. 18. Sursele de venit impozabile, pct. o), Titlului II al Codului Fiscal, care prevede:

Articolul 18. Sursele de venit impozabile

în venitul brut se include:

o) alte venituri care nu au fost specificate la literele menţionate.

Conform art. 18 din C.F., ajutorul material se califică drept „alte venituri”, pct. o) alte venituri.Reeşind din cele expuse ajutorul material se va impozita în baza principiilor generale conform art. 15 din C.F. după cum urmează:

- 7% din venitul anual ce nu depăşeşte suma de 25200 lei;

- 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 25200 lei.

Exemplul 3

Entitatea “X” SRL acordă administratorului Volcanescu Valeriu ajutor material în valoare de 4000 lei

Contabilitatea sintetică

 Tabel Nr. 3

Nr. crt.

Conţinutul operaţiunii

Содержание операций

Conturi corespondente

Корреспондирующие счета

Suma

(Lei)

Сумма

(лей)

 

 

Dt

Ct

 

1.

Calculul ajutorului material

Начисление материальной помощи

 

713.3

 

531.1

 

4000,00

2.

Calculul CAS – 23% (4000 – 3550 x 23%)

Начисление взносов обязательного государственного социального страхования (23%)

 

713.3

 

533.1

 

103,50

3.

Calculul CAS – 6% (4000 – 3550 x 6%)

Удержание индивидуальных взносов (6%)

 

531.2

 

533.1

 

27,00

4.

Calculul CAM – 3,5%

Начисление взносов обязательного медицинского страхования

-

-

 

5.

Calculul impozitului pe venit sub formă de salariu şi alte plăţi

4000 - 27 = 3973

3973 – 2100 = 1873

2100 x 7% = 147

1873 x 18% = 337,14

Total impozit = 147 + 337,14 = 484,14

Расчет подоходного налога с заработной платы и других выплат

4000 - 27 = 3973

3973 – 2100 = 1873

2100 x 7% = 147

1873 x 18% = 337,14

Итого подоходный налог = 147 + 337,14 = 484,14

 

 

 

 

 

 

 

531.2

 

 

 

 

 

 

 

534.7

 

 

 

 

 

 

 

484,14

6.

Eliberarea din casierie a ajutorului material (4000 -27 – 484,14)

Выдача с кассы материальной помощи

 

531.2

 

241.1

 

3488,86

 

Comentarii

 1. Cires Elena spune:

  Obiectii: 1. Tratat fiscal ajutorul material cade sub incidenţa art. 19 a). 2. Deoarece exista mai multe tarife de
  contribuţii sociale in exemple trebuie de mentionat cota respectiva. 3. Impozitul pe venit din salariu si alte plati se calculeaza cu total cumulativ de la inceputul anului. 4. In exemplul 3 contul 531 pe credit este cu subcont 1, pe debit – cu 2.

 2. cristina spune:

  consider ca totusi e art specificat de autorul revistei – art 18

 3. Petru spune:

  Este vreo diferenta daca cade sub incedenta art. 18 sai 19 lit a) ? ceva se schimba? eu parca nu vad nici o diferenta, una este clar ca trebuie impozitat!

 4. Catalin spune:

  intrebare: da unde este scris ca un se aplica un salariu mediu o data pe an, dar nu de fiecare data cind se da ajutor material??? sau asta ati luat pozita CNAS?

 5. Tatiana spune:

  Nu incercati sa va faceti mai destepti decit autorii ca nu sunteti. Si nu invatati contabilitatea din programa 1C 🙂

 6. Andrei spune:

  Personal sint pentru art. 19 din CF, caci ajutorul material, de regula, se acorda pentru acoperirea unor cheltuieli personale ale angajatului.
  Nu vad necesitatea in operatiunea 4 din tabel, avind in vedere ca din ajutorul material nu se retin prime de asigurare medicala.
  Daca se doreste utilizarea diferitor subconturi la 531, ar fi trebuit de mai adaugat o formula contabila pentru indreptarea salariului spre plata Dt 531.1 Ct 531.2.
  Se mai putea de adaugat in conditii mentiunea despre scutirea de care beneficiaza angajatul. In rest nu am obiectii. Va doresc succes si asteptam si alte articole de la Dvs.!

 7. Райэл spune:

  Tatiana
  Autorii articolului cine sunt?! Opinia lor e adevar in ultima instanta?!)

 8. Veaceslav Ciobanu spune:

  Ajutorul material – facilitate acordata de angajator? Nu prea sunt de acord cu o asa abordare. In aultima instanta aceasta depinde de contextul in care este acordat acest ajutor, continututul economic al acestei operatiuni. Daca ajutorului material se acorda la concediul anual de odihna, de exemplu, si acest fapt este prevazut in contractul colectiv de munca al intreprinderii sau in contractul individual de munca, semnat cu angajatul, atunci ajutorul material nu este o facilitate acordata de angajator, dar este o plata stimulatorie componenta a sistemului de salarizare. De obicei, angajatorul acorda angajatilor sai ajutoare materiale nu din careva sentimente de binefacere, caritate etc, dar pentru ca acesta sa lucreze mai bine, ca sa-i stimuleze o munca mai productiva. In acest caz, cu ce se deosebeste ajutorul material de o prima stimulatorie? Numai cu aceia ca platile in buget, legate de aceasta plata, sunt mai mici?
  Daca acest ajutor material nu este specific pentru careva entitate si se acorda in cazuri exeptionale, poate ca si se poate de vorbit de facilitate (???). Cind cade din pod, angajatul nu se astepta sa primeasca, posibil (?). In toate cazurile, in art.18 CF aceasta sursa de venit este prevazuta lit. c), in cel mai rau caz lit. o).
  Inca un aspect, in intelegerea mea a normei corespunzatoare din Codul muncii, ajutorul material este o plata unica pe parcursul anului calendaristic, care nu poate fi acordata in fiecare luna o data cu plata salariului. Din practica fiscala cunosc un caz, cind organele fiscale au reclasificat asa plati ca plati salariale cu recalculul corespunzator al contributiilor sociale, prime medicale, etc. Ulterior in instanta de judecata fiscul a avut cistig de cauza.

 9. ghenadie negara spune:

  IN ULTIMA INSTANTA , dak e sa vorbim de impozitare, ESTE IMPORTANT CONTINUTUL FISCAL AL EVENIMENTULUI, MAI PUTIN ECONOMIC. NU VREAU SA FAC MULTA FILOSOFIE LA CAPITOL, INSA GUVERNUL RM PRIN HOTARIREA 10/ 19.01.2010 NE ROAGA RESPECTUOS SA RETINEM IMPOZIT DIN ACESTE AJUTOARE. IN CAZUL CIND ACESTE PLATI SUNT IN CADRUL RELATIILOR ANGAJAT-ANGAJATOR ACESTEA TREBUIE IMPOZITATE PRIN PRISMA ART 88, ACESTEA FIIND CATALOGATE, IN OPINIA MEA LA CATEGORIA FACILITATI ACORDATE DE PATRON SUB FORMA DE „PLATI PENTRU RECUPERAREA CHELTUIELILOR PERSONALE”

 10. Tatiana spune:

  Dar un saalriu mediu pe economie se ia pentru fiecare angajat in parte sau 3550 pe intreprindere?

 11. бух spune:

  поставите скобки а то выходит что 4000-3550*23%=3183,50

 12. Raisa Bonta spune:

  Calculul din rindul 5 este grsit si 6 respectiv

 13. Svetlana Ciorba spune:

  Buna ziua! Sunt contabila la o institutie publica (gimnaziu). Timp de 6 luni beneficiam de o premie in marime de 50% lunar, dupa care mi s-a spus ca premia lunara la contabili nu poate depasi 33.33%. Este adevarat? in cazul dat trebuie sa restitui diferenta dintre 50% si 33.33 % pe perioada celor 6 luni cind primeam cite 50%?

 14. stela spune:

  Buna seara 

  Care sunt conditiile de a beneficia de ajutor material daca sunt lucrator bancar de doar 9 lumi?

  Multumesc 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...