37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Ajutorul de stat: cheltuieli bugetare sau renunţ la venituri?

Ajutorul de stat: cheltuieli bugetare sau renunţ la venituri?

22.08.2017989 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Politica statului în domeniul acordării ajutorului de stat din Republica Moldova va fi reorientată spre obținerea unui mediu concurențial loial și asigurarea creşterii PIB-ului. Programul național în domeniul concurenței și ajutorului de stat pentru anii 2017-2020 a fost publicat în ediția MO din 18 august curent.

Potrivit documentului, ajutoarele de stat sub formă de scutiri fiscale sunt considerate nocive pentru mediul concurențial și, prin urmare, ponderea acestora în valoarea ajutorului de stat urmează a fi redusă până la nivelul mediu înregistrat în cadrul Uniunii Europene.

În anul 2014, conform datelor UE, ajutoarele de sub formă de scutiri fiscale au constituit 29,8% din totalul celor acordate. În vederea alinierii schemelor de ajutor de stat practicate în Republica Moldova la acquis-ul Uniunii Europene, este necesar de a revizui modalitatea de acordare a ajutorului de stat prin micșorarea valorii acestora, acordate sub formă de renunțări la venituri bugetare și majorarea valorii celor acordate sub formă de cheltuieli bugetare, considerate mai transparente și mai cuantificabile.

Astfel, 70% din valoarea ajutorului de stat trebuie să fie acordate sub formă de cheltuieli bugetare și 30% - sub formă de renunțare la venituri bugetare.

În document se menționează că implementarea Programului nu va solicita cheltuieli bugetare suplimentare, finanțarea activităților se va efectua din contul și în limitele mijloacelor financiare, inclusiv ale celor din donații și granturi prevăzute anual în bugetele autorităților publice și instituțiilor responsabile de implementare.

Obiectivul general al Programului, care conţine 35 de activități, îl reprezintă dezvoltarea mediului concurențial prin deschiderea sectoarelor economice către concurență și monitorizarea eficientă a ajutorului de stat.

Printre măsurile Programului național în domeniul concurenței și ajutorului de stat pentru anii 2017-2020 menționăm:
• instituirea unui mecanism performant în domeniul acordării și monitorizării ajutorului de stat pentru reducerea ponderii ajutorului de stat în PIB până la 1% către anul 2020 ; 
• deschiderea sectoarelor economice către concurență și reducerea valorii indicatorului RPP de la 2,48 în prezent la 1,55 către anul 2020;
• identificarea de către autoritățile publice a tuturor entităților învestite cu drepturi exclusive care activează la nivel național și local;
• evaluarea necesității delegării drepturilor exclusive pentru fiecare entitate învestită cu acestea în vederea fundamentării economice și sociale a necesității organizării producției, serviciilor în regim de drept exclusiv sau în regim de concurență liberă;
• dezvoltarea diferitor mecanisme şi instrumente de aplicare a politicilor de concurenţă;
• creșterea nivelului de informare despre politica de concurență și ajutorul de stat;asigurarea transparenţei mecanismului acordării ajutorului de stat;
• completarea cadrului normativ în vederea obligativității avizării de către Consiliul Concurenței a proiectelor de acte juridice. 

În urma implementării acțiunilor Programului se preconizează obținerea unui mediu concurențial loial, creșterea accesului la piaţă al întreprinderilor mici şi mijlocii prin reducerea barierelor anticoncurențiale, deschiderea către concurență a noilor sectoare, simplificarea procedurilor de administrare a afacerii etc. 

De asemenea, se urmărește extinderea şi asigurarea drepturilor întreprinderilor de a beneficia de politica de clemenţă pentru cooperarea cu autoritatea de concurenţă în vederea denunţării şi detectării celor mai grave încălcări anticoncurenţiale, utilizarea eficientă a resurselor publice în cadrul mecanismului ajutorului de stat, onorarea angajamentelor prevăzute în acordurile internaționale etc.

Cel mai așteptat rezultat, însă, ține de asigurarea bunăstării consumatorilor și anume ca aceştia să obțină servicii de calitate la prețuri stabilite în baza principiului cererii și ofertei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...