37.9k
Home  »  SNC „CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII”   »   Ajustarea valorii provizioanelor constituite în urma revizuirii estimărilor

Ajustarea valorii provizioanelor constituite în urma revizuirii estimărilor

09.03.2016355 views

Exemplul 19. Utilizînd datele din exemplul 18 să presupunem, că în urma estimărilor suplimentare costurile de reparaţie a mărfurilor vîndute pentru defectele minore se vor majora cu 15 000 lei, iar cele pentru defecte majore - cu 70 000 lei.

În baza datelor din exemplu, la data raportării anului 201X entitatea va ajusta provizionul pentru acoperirea costurilor de reparaţie pe perioada de garanţie cu suma de 6 500 lei [(75% x 0) + (20% x 15 000 lei) + (5% x 70 000 lei)] care va fi înregistrată ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi a datoriilor curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...