37.9k
Home  »  SNC „CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII”   »   Ajustarea datoriilor ca urmare a returnării bunurilor procurate

Ajustarea datoriilor ca urmare a returnării bunurilor procurate

09.03.2016290 views

Exemplul 13. În noiembrie 201X o entitate a procurat 50 de seturi de mobilă pentru birou la preţ unitar de 2 400 lei (inclusiv TVA) cu scopul revînzării lor. La recepţionare s-a depistat 4 seturi defectate şi a fost înaintată o pretenţie furnizorului. După recunoaşterea pretenţiei de către furnizor seturile defectate au fost returnate în aceeaşi lună. Datoria pentru seturile de mobilă procurate a fost achitată în decembrie 201X.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în noiembrie 201X:
- înregistrarea valorii de intrare a mobilei procurate în sumă de 100 000 lei (50 seturi x 2 400 lei : 6 x 5) - ca majorare concomitentă a stocurilor şi a datoriilor curente;
- trecerea în cont a sumei TVA aferentă mobilei procurate în sumă de 20 000 lei (50 seturi x 2 400 lei : 6) - ca diminuare a datoriilor faţă de buget şi majorare a datoriilor curente;
- stornarea valorii de intrare (fără TVA) a mobilei returnate în sumă de 8 000 lei (2 400 lei x 4 seturi : 6 x 5) - ca diminuare a stocurilor şi a datoriilor curente;
- stornarea sumei TVA aferentă mobilei returnate în sumă de 1 600 lei (2 400 lei x 4 seturi : 6) - ca majorare a datoriilor faţă de buget şi diminuare a datoriilor curente;
în decembrie 201X:
- achitarea datoriei faţă de furnizor, ţinînd cont de mobila returnată în sumă de 110 400 lei (100 000 lei + 20 000 lei - 8 000 lei - 1 600 lei) - ca diminuare concomitentă a datoriilor curente şi a numerarului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...