37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Agențiile de turism, școlile auto și detectivii vor activa fără licențe. În ce domenii actul nu va mai fi necesar

Agențiile de turism, școlile auto și detectivii vor activa fără licențe. În ce domenii actul nu va mai fi necesar

24.07.2017874 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

140 de acte permisive au fost anulate după ce Parlamentul a votat, în lectură finală, un proiect în acest sens. Din aceste 140 de acte, 18 sunt licențe de activitate pentru mai multe domenii. Prin urmare, agenții economici, din domeniile respective, vor avea o activitate la simplă, dar și cheltuieli mai puține.

Unul dintre domenii, în care licența de activitate a fost exclusă, este turismul. Articolul din Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova, care se referă la licențierea acestui gen de activitate, a fost exclus în totalitate. În același timp, structurile de primire turistică se vor ghida de prevederile Normelor metodologice şi criteriile de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei. Cele care vor deține mai mult de 10 spații de cazare, vor fi în drept să obțină certificatul de clasificare.

Școlile auto vor putea să activeze fără licență. Legea cu privire la siguranța traficului rutier va fi completată cu noi prevederi. Astfel, persoana care intenționează să inițieze activitatea de instruire practică în conducerea autovehiculelor pe drumuri, va fi obligată să notifice Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de a-și începe activitea.

Licența de activitate a fost anulată pentru detectivi și cei care au activitate de pază particulară. Acest gen de activitate va fi doar autorizat din partea Ministerului Afacerilor Interne, pe un termen de cinci ani.

La fel, licența nu mai este necesară în cazul persoanelor care sunt în drept să exercite activităţi de proiectare a construcţiilor, dirijare şi verificare a lucrărilor de construcţii, încercări de laborator, controlul intern al calităţii şi gestionarea fondului construit. Aceste persoane vor fi recunoscute automat ca specialiști atestați, dacă vor deține certificate eliberate de structurile de certificare acreditate, cu excepția cazurilor când legislația Republicii Moldova stabilește condiții specifice obligatorii. Pentru recunoașterea certificatelor și dreptului de a exercita activitatea, persoanele vor prezenta comisiei de atestare a structurii naționale de dirijare în construcții certificatele traduse în limba de stat și autentificate notarial pentru înregistrare. În cazul când legislația prevede cerințe suplimentare, candidatul va trebui sa demonstreze competența cerințelor suplimentare.

Și activitatea arhitecturală va fi mai simplă. Persoanele fizice și juridice din domeniu vor putea să desfășoare acest gen de activitate, fără a avea licență. Activitatea va fi permisă cu condiția că va respecta cerințele și rigorile stabilite de Legea cu privire la activitatea arhitecturală.

Agenții economici, care fac lucrările topografo-geodezice şi cartografice de importanţă statală şi interramurală, finanţate de la bugetul de stat şi bugetele locale, la fel, nu vor avea nevoie de licență. Activitatea lor va fi doar certificată.

În același timp, persoanele fizice și juridice, care vând sau cumpără metale și pietre prețioase, vor putea să activeze în baza prevederilor Legii privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.

Licența a fost exclusă și pentru cei din domeniul comerțului electronic. Astfel, comerţul electronic poate fi efectuat de către agenţii cu dreptul de practicare a activităţii de întreprinzător. Acest drept, apare din momentul înregistrării de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual. În redacția veche, legea prevederea unele cazuri în care licența de activitatea era necesară.

Activitatea companiilor de asigurări, a asociațiilor de economii și împrumut, dar și activitatea de audit va avea loc în baza Legii privind reglementarea prin autorizație a activității de întreprinzător.

La fel, exportul, reexportul, importul şi tranzitul de mărfuri strategice nu mai mai fi licențiat, ci doar autorizat.

În domeniul importului, fabricării şi comercializării angro a produselor din tutun, importului şi/sau prelucrării industriale a tutunului, comercializării angro a tutunului fermentat, activitatea se va efectua în bază de licenţă, eliberată în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. În prezent, licența pentru acest tip de activitate se eliberează în baza prevederilor Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător.

Nici întreprinzătorii din domeniul selecției și reproducției în zootehnie nu vor avea nevoie de licență pentru a activa. Din Legea privind selecția și reproducția în zootehnie a fost exclusă prevederea care se referea la necesitatea deținerii unei licențe de activitate în domeniu. Un alt domeniu, în care licența a fost exclusă, ține de pomicultură. Prin urmare, agenții economici implicați în producerea și comercializarea materialului săditor vor putea activa fiind doar înregistrați pentru producerea, prelucrarea sau comercializarea materialului săditor. Excluderea actului s-a făcut și pentru antreprenorii din domeniul folosirii resurselor naturale.

La fel, stațiile de radiocomunicații ale navelor maritime și fluviale nu va mai fi licențiate. Agenții economici autohtoni în domeniul navigației maritime comerciale vor primi autorizații, care vor fi eliberate de Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice, la care Ministerul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor este de fondator.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...