37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Agenții economici vor prezenta la Fisc un singur raport, și nu 5 ca până acum! Deputații au votat simplificarea legii

Agenții economici vor prezenta la Fisc un singur raport, și nu 5 ca până acum! Deputații au votat simplificarea legii

10.07.20171.083 views Bani.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Autorii proiectului își argumentează inițiativa prin faptul că va avea loc simplificarea procesului de raportare financiară şi statistică prin lansarea unei platforme unice de raportare la Inspectoratul Fiscal de Stat (SFS), Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS), Compania Naţională de Asigurări în Medicina (CNAM), fiind exclusă dublarea informației prezentate de agenţii economici către instituţiile publice şi stabilirii organului responsabil pentru recepţionarea şi procesarea lui.

Deputații afirmă că actualmente, toţi agenţii economici din Republica Moldova care au persoane angajate sunt obligaţi să prezinte cinci rapoarte diferite care se referă la plăţile salariale şi impozitele aferente, şi unele aspecte privind relaţiile de muncă. Astfel, aplicarea acestor rapoarte cauzează costuri şi timp pentru întreprinzători.

Potrivit autorităților, aplicarea în prezent a celor 5 rapoarte impune costuri semnificative autorităţilor publice implicate pentru recepţionarea rapoartelor şi prelucrarea acestora, precum ar fi necesitatea creării şi menţinerii unei reţele locale de subdiviziuni care recepţionează rapoarte, colaboratori implicaţi în primirea şi prelucrarea rapoartelor, necesitatea implementării unor resurse informaţionale separate cu funcţii de introducere şi prelucrare a datelor.

Proiectul deputaților propune substituirea celor 5 rapoarte existente cu un raport unificat FSIC16. Se propune ca administrarea raportului unificat să fie efectuată de către această instituţie. Respectiv, agenţii economici nu vor prezenta raportări distincte la diferite perioade de raportare către SFS, CNAS şi CNAM, ci vor prezenta un singur raport lunar, până la data de 25 a fiecărei luni, către Serviciul Fiscal de Stat. Raportul unificat FSIC16 are la bază datele din cele 5 rapoarte existente, în acelaşi timp, substituirea celor 5 rapoarte existente cu raportul unificat FSIC16 va permite eliminarea datelor care se dublează şi diminuarea volumului datelor de raportare cu cca. 40%. Implementarea Raportului unificat este benefică atât pentru agenţi economici, cât şi pentru instituţiile statului. Această optimizare urmează a fi examinată nu doar ca o simplificare a activităţii de prezentare a rapoartelor, dar şi ca un instrument puternic pentru instituţiile publice de combatere a evaziunii fiscale.

Proiectul amendamentelor la legislaţia în vigoare este elaborat întru realizarea Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2016-2018, obiectivelor ce ţin de modernizarea serviciilor publice statuate în Strategia de reformă a administraţiei publice pentru anii 2016-2020 şi obiectivelor a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2016-2017.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...