37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Agenții economici vor prezenta la BNS pentru prima dată chestionarul INOV

Agenții economici vor prezenta la BNS pentru prima dată chestionarul INOV

28.07.20172.132 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică, anunță agenții economici despre obligația prezentării chestionarului INOV. Cercetarea statistică referitoare la activitatea de inovare a întreprinderilor va fi efectuată pentru prima dată în acest an și urmează să fie prezentată organului teritorial pentru statistică de către agenții economici incluși în cercetare în termenele stabilite. 

Prin activitățile inovative se are în vedere: achiziţia de utilaj, echipament, clădiri, software şi licenţe; activitǎţi inginereşti şi de dezvoltare a muncii, studii de fezabilitate, proiectare (design), instruire şi comercializare (marketing), când sunt efectuate în mod specific pentru dezvoltarea şi/sau implementarea unei inovări de produs sau de proces. Acestea includ şi toate tipurile de activităţi de cercetare-dezvoltare pentru a crea cunoştinţe noi sau a rezolva probleme ştiinţifice sau tehnice

Subiecții vizați, sunt agenții economici cu 10 și mai mulți salariați, care activează în domeniul industriei și serviciilor.
Termenul de prezentare al chestionarului este de până la 30 august și poate fi prezentat atât pe suport de hârtie, cât și on-line, prin intermediul portalului raportare.md.

Cercetarea dată conține informaţii referitoare la activităţile inovative ale întreprinderilor, necesare pentru măsurarea economică a inovării, pentru evaluarea obiectivelor acesteia şi pentru aprecierea rezultatelor obţinute în urma inovării.

Informația ce urmează a fi completată va cuprinde perioada anilor 2015 - 2016 și bazată pe patru tipuri de inovări:

  • inovarea de produs - introducerea pe piaţă a unui bun sau serviciu nou sau semnificativ îmbunǎtǎţit, cu privire la capacităţile sale, uşurinţa în utilizare, componente sau sub-sisteme;
  • de proces - corespunde implementării unui proces de producţie, unei metode de distribuţie sau unei activităţi suport, noi sau îmbunǎtǎţite semnificativ;
  • de organizare - reprezintă implementarea unei metode de organizare noi în practicile de afaceri ale întreprinderii (inclusiv în gestionarea cunoștințelor), în organizarea locului de muncă şi a relaţiilor externe, care nu a mai fost folosită înainte de întreprindere;
  • de marketing - implementarea unui concept de marketing nou sau a unei o strategii care diferă semnificativ de metodele de marketing existente în întreprindere şi care nu a mai fost utilizat/utilizată înainte în întreprindere.

Această cercetare statistică este armonizată cu „Ancheta Comunitară privind Inovarea", care se desfăşoară în toate statele membre ale Uniunii Europene cât şi în cele candidate, pe baza chestionarului statistic comunitar.

Biroul Național de Statistică, anunță agenții economici despre obligația prezentării chestionarului INOV. Cercetarea statistică referitoare la activitatea de inovare a întreprinderilor va fi efectuată pentru prima dată în acest an și urmează să fie prezentată organului teritorial pentru statistică de către agenții economici incluși în cercetare în termenele stabilite. 

Prin activitățile inovative se are în vedere: achiziţia de utilaj, echipament, clădiri, software şi licenţe; activitǎţi inginereşti şi de dezvoltare a muncii, studii de fezabilitate, proiectare (design), instruire şi comercializare (marketing), când sunt efectuate în mod specific pentru dezvoltarea şi/sau implementarea unei inovări de produs sau de proces. Acestea includ şi toate tipurile de activităţi de cercetare-dezvoltare pentru a crea cunoştinţe noi sau a rezolva probleme ştiinţifice sau tehnice

Subiecții vizați, sunt agenții economici cu 10 și mai mulți salariați, care activează în domeniul industriei și serviciilor.
Termenul de prezentare al chestionarului este de până la 30 august și poate fi prezentat atât pe suport de hârtie, cât și on-line, prin intermediul portalului raportare.md.

Cercetarea dată conține informaţii referitoare la activităţile inovative ale întreprinderilor, necesare pentru măsurarea economică a inovării, pentru evaluarea obiectivelor acesteia şi pentru aprecierea rezultatelor obţinute în urma inovării.

Informația ce urmează a fi completată va cuprinde perioada anilor 2015 - 2016 și bazată pe patru tipuri de inovări:

  • inovarea de produs - introducerea pe piaţă a unui bun sau serviciu nou sau semnificativ îmbunǎtǎţit, cu privire la capacităţile sale, uşurinţa în utilizare, componente sau sub-sisteme;
  • de proces - corespunde implementării unui proces de producţie, unei metode de distribuţie sau unei activităţi suport, noi sau îmbunǎtǎţite semnificativ;
  • de organizare - reprezintă implementarea unei metode de organizare noi în practicile de afaceri ale întreprinderii (inclusiv în gestionarea cunoștințelor), în organizarea locului de muncă şi a relaţiilor externe, care nu a mai fost folosită înainte de întreprindere;
  • de marketing - implementarea unui concept de marketing nou sau a unei o strategii care diferă semnificativ de metodele de marketing existente în întreprindere şi care nu a mai fost utilizat/utilizată înainte în întreprindere.

Această cercetare statistică este armonizată cu „Ancheta Comunitară privind Inovarea", care se desfăşoară în toate statele membre ale Uniunii Europene cât şi în cele candidate, pe baza chestionarului statistic comunitar.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...