37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Agenţii economici, care nu dispun de semnătură electronică, au posibilitatea de a imprima de sinestătător următoarele formulare

Agenţii economici, care nu dispun de semnătură electronică, au posibilitatea de a imprima de sinestătător următoarele formulare

26.02.2016799 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău informează.

Agenţii economici, care nu dispun de semnătură electronică, au posibilitatea de a imprima de sinestătător următoarele formulare tipizate de documente primare cu regim special, cu excepția facturii, facturii fiscale şi anexele la ele:

  • act de achiziţie a mărfurilor;
  • act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
  • bon de plată;
  • 1-SF - chitanţă de recepţie a plăţilor nefiscale;
  • 2-SF - chitanţă de recepţie a plăţilor fiscale;
  • foaie de parcurs;
  • borderou de achiziţie a laptelui.

Pentru a imprima de sinestătător formularele menționate agenții economici vor obține diapazonul de serii şi numere prin depunerea cererii - formă liberă la organul fiscal în a cărui rază își are sediul stabilit în documentele de constituire.

Ulterior, formularele tipizate de documente primare cu regim special se pot descărca pe portalul www.fisc.md, la compartimentul „Contribuabili", subcompartimentul „Formulare", la accesarea „Descarcă formulare", rubrica „Formulare tipizate de documente primare cu regim special", categoriile „Persoane fizice" şi/sau „Persoane juridice".

Agenţii economici, care dispun de semnătură electronică pot descărca formularele tipizate de documente primare cu regim special, pe hârtie fără însemne de protecţie cu atribuirea diapazonului de serii şi numere, acordate în mod automatizat, de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, prin accesarea serviciului fiscal electronic „Comanda on-line a formularelor tipizate", pe portalul www.servicii.fisc.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...