37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Afacerile cu servicii funerare ar putea fi scutite de taxele locale

Afacerile cu servicii funerare ar putea fi scutite de taxele locale

22.06.20171.271 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Agenții economici din domeniul pompelor funebre ar putea fi scutiți de plata taxelor locale. Un amendament în acest sens a fost propus de un parlamentar, la proiectul de lege care reglementează antreprenoriatul social în Republica Moldova. Proiectul a fost adoptat anterior de Parlament, în primă lectură. Avizul asupra amendamentelor va fi examinat în ședința de Guvern.

Propunerea se referă la modificarea Codului fiscal, care să prevadă scutirea de taxe locale a unităților comerciale și/sau de prestări servicii - persoanele care practică activități de pompe funebre și acordă servicii similare. În această categorie intră cei care confecționează sicrie, coroane, flori false sau ghirlande.

Proiectul legii, în privința căruia au fost formulate mai multe amendament, prevede includerea antreprenoriatului social și în Republica Moldova. Asta în condițiile în care, la nivel internațional, economia socială și antreprenoriatul social se practică de mult timp.

Potrivit documentului, antreprenoriatul social este o formă de activitate în care soluționarea unui obiectiv de ordin social sau comunitar este prioritară în raport cu scopul obținerii de profit. Întreprinderea socială este constituită de asociații obștești, fundații, instituții private și persoane fizice.

Pot obține statut de întreprindere socială cooperativele de producție și societățile cu răspundere limitată, constituite de asociații obștești și fundații, și care îndeplinesc condiții precum:

  • reinvestesc cel puțin 90 la sută din profit în domeniile care constituie activități de antreprenoriat;
  • aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de la 1 la 5;
  • nu distribuie proprietatea dobândită și mai mult de 10% din profit între membrii și fondatorii săi, inclusiv în caz de reorganizare sau lichidare etc.

Statutul de întreprindere socială va fi acordat de Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social, pe un termen de trei ani, cu posibilitatea prelungirii dacă se va dovedi că sunt respectate condițiile care au stat la baza acordării statutului respectiv.

Este considerat antreprenoriat social realizarea activităților din domeniul educației, culturii, ocrotirii sănătății, mediului, turismului, creșterii bunăstării, dezvoltării comunitare, protecției și asistenței sociale - dacă aceste activități sunt îndreptate exclusiv spre consolidarea coeziunii economice și sociale, și creșterea incluziunii sociale.

În țara noastră, cu suportul donatorilor externi, au fost fondate câteva întreprinderi sociale. Dar, acestea sunt impozitate conform regulilor generale, indiferent de scopul pe care îl urmăresc.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...