37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Actualizări a bazei generalizate a practicii fiscale aferente impozitului pe venit, operate prin Ordinul nr.711 din 14.06.2013

Actualizări a bazei generalizate a practicii fiscale aferente impozitului pe venit, operate prin Ordinul nr.711 din 14.06.2013

18.06.2013
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la impozitul pe venit . Ordinul IFS nr.771 din 14.06.2013

Se vor scuti de la plata impozitului pe venit, veniturile obţinute de către persoanele fizice şi persoanele juridice naţionale, antrenate în cadrul Programului "Compact" prin intermediul Corporaţiei Provocările Mileniului?

În conformitate cu prevederile art.4 alin (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional. Întru asigurarea executării Acordului “Compact” dintre Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii, prin intermediul Corporaţiei Provocările Mileniului, semnat la 22.01.2010, privind implementarea Programului de asistenţă “Compact”, prin Hotărîrea Guvernului 949 din 12.10.2010 (Monitorul Oficial 206-209/1060, 22.10.2010) s-a aprobat Regulamentul cu privire la modul de aplicare a scutirii de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii, stabilite de Acordul "Compact". Respectiv, Capitolului V, pct. 20 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a scutirii de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de Acordul “Compact”, stipulează că în conformitate cu secţiunea 2.8 litera (d) “Taxe” din Acordul nominalizat, persoanele juridice naţionale constituite în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi persoanele fizice naţionale antrenate în cadrul Programului “Compact” nu se scutesc de la plata impozitului pe venit, contribuţiilor de asigurări sociale şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, dar sînt subiecţi ai impunerii în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Totodată, potrivit pct. 3 alin. 8) al aceluiaşi articol, noţiunea de naţional reprezintă persoană fizică care este cetăţean al Republicii Moldova sau persoană fizică care deţine adeverinţă de imigrant permanent în Republica Moldova şi persoana juridică constituită în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (cu excepţia FPM Moldova* şi oricărei persoane juridice străine, inclusiv oricărei filiale, reprezentanţe sau reprezentanţe permanente, înregistrate în Moldova, a unei persoane juridice străine cu privire la venitul obţinut din livrările de mărfuri, lucrări sau servicii în cadrul Programului “Compact”). Prin urmare, persoanele naţionale fizice şi juridice, constituie în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, nu se scutesc de la plata impozitului pe venit pentru serviciile prestate în cadrul Programului respectiv, precum şi de la contribuţiile de asigurări sociale şi de la primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Venitul respectiv urmează a fi impus în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

*Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova)

Cum se vor aplica prevederile Titlului II al Codului fiscal după aprobarea Legii nr. 21 din 01.03.2013 cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie faţă de oamenii de creaţie ?

Reieşind din explicaţiile Comisiei economie, buget şi finanţe, odată cu adoptarea Legii nr. 21 din 01.03.2013 cu privire la oamenii de creaţie şi uniunile de creaţie, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 29.03.2013 au apărut contradicţii între prevederile art.12 din Legea menţionată şi prevederile art. 901 alin. (31) al Codului fiscal. Totodată, ambele legi sunt legi organice şi în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea privind actele legislative nr. 780 din 27.23.2001 în cazul în care între două acte legislative cu aceeaşi forţă juridică apare un conflict de norme ce promovează soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect al reglementării, se aplică prevederile actului posterior. În contextul celor menţionate şi ţinînd cont de prevederile art. 11 din Codul fiscal urmează a fi aplicate prevederile actului adoptat posterior, adică prevederile art. 7 din Legea nr. 21 din 01.03.2013.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...