37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Actualizări a bazei generalizate a practicii fiscale aferente impozitului pe venit, operate prin Ordinul nr.546 din 23.05.2013

Actualizări a bazei generalizate a practicii fiscale aferente impozitului pe venit, operate prin Ordinul nr.546 din 23.05.2013

24.05.2013
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Actualizări a bazei generalizate a practicii fiscale aferente impozitului pe venit, operate prin Ordinul nr.546 din 23.05.2013

În cazul în care suma scutirilor,  la care are dreptul persoana fizică, cumulativ depăşeşte suma venitului impozabil obţinut de către aceasta, cum vor fi aplicate scutirile respective?

Conform prevederilor art.12 pct.12) din Codul fiscal, scutirile reprezintă o sumă care, la calcularea venitului impozabil, se scade din venitul brut al contribuabilului conform art.33, 34 şi 35 al Codului fiscal.

Respectiv, scutirile de care beneficiază persoana fizică se vor aplica doar în limita şi în cuantumul venitului obţinut de către aceasta.

Care este modalitatea de impozitare a veniturilor sub formă de royalty achitate în folosul persoanelor fizice în anul 2013?

        În conformitate cu prevederile art.18 lit.h) din Codul fiscal, royalty (redevenţe), cu excepţia celor achitate în folosul persoanelor fizice, sunt considerate surse de venit impozabile.

        Totodată, în conformitate cu art. 901 alin.(31) liniuţa a patra, prevede că persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.

        Sursele de venit neimpozabile sunt stipulate în art.20 din Codul Fiscal şi respectiv în cazul în care tipul de venit nu se regăseşte în art.20 din Codul Fiscal, acesta nu poate fi considerat sursă de venit neimpozabil.

        Astfel, persoanele specificate la art.90 din Codul Fiscal sunt obligate să reţină şi achite la buget un impozit în mărime de 12% din veniturile sub formă de royalty achitate persoanelor fizice, în caz contrar aceştia vor fi traşi la răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

        Prin urmare, veniturile sub formă de royalty achitate persoanelor fizice  se impozitează final la sursa de plată şi, respectiv nu urmează a fi declarate şi incluse în venitul brut al persoanelor fizice.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...