37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Actualizări a bazei generalizate a practicii fiscale aferente impozitului pe venit, operate prin Ordinul nr.533 din 18.05.2013

Actualizări a bazei generalizate a practicii fiscale aferente impozitului pe venit, operate prin Ordinul nr.533 din 18.05.2013

21.05.2013
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Actualizări a bazei generalizate a practicii fiscale aferente impozitului pe venit, operate prin Ordinul nr.533 din 18.05.2013

Cum urmează a fi aplicat impozitul pe venit în cazul în care agentul economic a obţinut compensarea daunei materiale în baza unei încheieri a instanţei de judecată?

        În conformitate cu prevederile art.20 lit.z6) din Codul fiscal, veniturile obţinute ca urmare a compensării daunei materiale cauzate constituie sursă de venit neimpozabilă, în partea în care compensaţia acordată nu depăşeşte dauna materială cauzată.
        Totodată, în conformitate cu prevederile pct.35 lit. i) din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, în venitul brut al persoanelor ce practică activitate de întreprinzător la calcularea venitului impozabil nu se includ veniturile obţinute ca urmare a compensării daunei materiale cauzate, în partea în care compensaţia acordată nu depăşeşte dauna materialăcauzată.
        Respectiv, în cazul în care agentul economic a obţinut compensarea daunei materiale (a prejudiciului cauzat) în baza încheierii instanţei de judecată, acest venit nu se va include în venitul brut al persoanelor ce practică activitate de întreprinzător.

Care este regimul de impozitare a venitului obţinut de către instituţiile de învăţămînt superior pentru anul 2013?

        În urma modificărilor operate în art.49 din Legea învăţămîntului nr.547 din 21.07.1995, instituţiile de învăţămînt superior de stat au trecut la autonomie financiară începînd cu 01.01.2013, ceea ce presupune că instituţiile date nu mai sunt finanţate din bugetul de stat.

        Totodată, în conformitate cu prevederile art.513 din Codul fiscal, instituţiile de învăţămînt se scutesc de impozitul pe venitul obţinut din livrarea serviciilor, mărfurilor legate de procesul instructiv de producţie şi educativ cu condiţia alocării mijloacelor obţinute din livrarea acestor servicii, mărfuri în scopuri de instruire generală.

        Respectiv, în cazul în care instituţiile de învăţămînt superior se conformă prevederilor articolului citat anterior, acestea urmează a fi scutite de impozitul pe venit.

Care este regimul de impozitare a venitului obţinut de către instituţiile de învăţămînt pentru anul 2012?

        În contextul modificărilor efectuate prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.267 din 23.12.2011, regimul fiscal aferent instituţiilor de învăţămînt a rămas nemodificat.
        Respectiv, pentru anul 2012, instituţiile de învăţămînt finanţate din bugetele de toate nivelurile vor fi impozitate în conformitate cu art.51 din Codul fiscal, iar cele nefinanţate din buget vor fi impozitate în conformitate cu prevederile Codului fiscal, în dependenţă de particularităţile forme
i organizatorico-juridice.

Care este modul de reţinere a impozitului pe venit la achitarea cîştigurilor din campaniile promoţionale  şi loterii?

        În conformitate cu prevederile pct. 38) art. 5 al Codului fiscal, campanie promoţională reprezintă modalitate de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri. Modul de impozitare a cîştigurilor realizate din campaniile promoţionale este reglementat de prevederile art. 901 alin.(33) din Codul fiscal, conform cărui fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de: - 18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul Fiscal, dar nu depăşeşte 50 mii lei; - 25% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei. În cazul în care valoarea cîştigului reprezintă pînă la 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul Fiscal, atunci asupra acestui cîştig nu se aplică impozitul pe venit, ţinînd cont de prevederile art.20 lit.p1) din Codul fiscal.

        Ţinînd cont de faptul că reţinerile, prevăzute în art. 901 alin..(33) al Codului fiscal, se referă la impozitul pe venit, reţinerile respective se efectuează în modul identic ca şi în cazul aplicării prevederilor articolului 15 din Codul fiscal. Totodată, cota de 10% prevăzută la art.901 alin.(1) din Codul fiscal nu este aplicabilă, dat fiind faptul că în conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001, în cazul în care între două acte legislative cu aceeaşi putere juridică apare un conflict de norme ce promovează soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect al reglementării, se aplică prevederile actului posterior, adică a Legii nr.307 din 26.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...