37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Actualizări a bazei generalizate a practicii fiscale aferente impozitului pe venit, operate prin Ordinul nr.411 din 04.04.2013

Actualizări a bazei generalizate a practicii fiscale aferente impozitului pe venit, operate prin Ordinul nr.411 din 04.04.2013

15.05.2013
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Actualizări a bazei generalizate a practicii fiscale aferente impozitului pe venit, operate prin Ordinul nr.411 din 04.04.2013

În ce limite se acceptă deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate în baza contractului de împrumut de către agenţii economici în folosul persoanelor fizice şi juridice?

        Potrivit pct.(2) art.25 din Codul Fiscal, deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate în baza contractului de împrumut de către agenţii economici în folosul persoanelor fizice şi juridice ( cu excepţia instituţiilor financiare, a organizaţiilor de microfinanţare şi a companiilor de leasing) se acceptă în limita ratei medii ponderate a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni şi peste 12 luni în secţiunea pe lei moldoveneşti şi pe valută străină.

        Rata medie ponderată a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni şi peste 12 luni în secţiunea pe lei moldoveneşti şi pe valută straină se determină de către Banca Naţională a Moldovei şi se publică pe pagina web oficială a acesteia.

        Pe parcursul anului fiscal, rata medie ponderată a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni şi peste 12 luni,  în secţiunea pe lei moldoveneşti şi pe valută straină,  lunar se publică pe pagina web a Bancii Naţionale din Moldova.

        La finele anului, Banca Naţională calculează şi publică ratele medii corespunzătoare pe parcurs de un an ( anuale). Pentru a face cunoştinţă, accesaţi: www/bnm.md > Statistici > Statistica monetară > Ratele medii ale dobînzilor.

        Pentru anul 2012, rata medie anuală la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice în valută naţională, constituie:

 - pe termen de pînă la 12 luni - 13,66,

- pe termen de peste 12 luni  - 12,12.

Rata medie anuală la creditele acordate în valută străină, constituie:

-pe termen de pînă la 12 luni – 9,46.

- pe termen de peste 12 luni  - 7,75..

Care cod din Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta ( Forma IRV09), reflectă veniturile sub formă de royalty, din plăţile efectuate de gospodăriile ţărăneşti ( de fermier) în folosul persoanelor fizice în anul 2013 şi suma impozitului reţinut?

        Potrivit modificării Legii nr.178 din 11.07.2012 în  art.89 şi 901  din Codul Fiscal, din 1 ianuarie 2013, veniturile sub formă de royalty, achitate în folosul persoanelor fizice, se impozitează la cota de 12 % prin reţinerea finală a impozitului la sursa de plată.

        Pînă la operarea modificărilor în Hotărîrea Guvernului nr.10 din 19.01.2010 prin care s-a aprobat Darea de seamă IRV09, suma venitului achitat sub formă de royalty şi impozitul reţinut se reflectă la codul 22 ROY a).

Care este modalitatea de declarare a venitului fondatorului gospodării ţărănesti (de fermier) în anul 2012? Veniturile, obţinute de persoanele fizice care au activat în gospodării ţărăneşti, urmează să fie incluse în Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit CET08?

        Potrivit art. 15 litera c) din Codul Fiscal, suma totală a impozitului  pe venit pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) este în mărime de  7 % din venitul impozabil.

        Pentru persoanele fizice, în conformitate cu art.15 litera a) din Codul Fiscal , pentru anul 2012 au fost stabilite următoarele cote de impozitare: 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 25 200 lei, 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 25 200 lei.

        În legătură cu faptul, că cotele impozitului pe venit, stabilite în Codul Fiscal pentru categoriile de plătitori enumeraţi mai sus, sunt diferite, veniturile, primite de fondatorul gospodării ţărăneşti, nu se includ în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit CET08.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...