37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Activitatea zilierilor va fi desfășurată în cadru legal

Activitatea zilierilor va fi desfășurată în cadru legal

03.03.20182.290 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Legea nr. 22 din 23 februarie 2018, privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, a fost publicată în ediția din 2 martie 2018 a Monitorului Oficial.

Prezenta lege, se aplică beneficiarilor de lucrări din agricultură, dat fiind faptul că activităţile necalificate cu caracter ocazional specificate la diviziunea 01 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei pot fi exercitate doar în agricultură.

Activitatea necalificată cu caracter ocazional presupune o activitate care nu necesită cunoştinţe sau calităţi speciale, fiind desfăşurată în mod ocazional.

Exercitarea activității necalificate cu caracter ocazional nu prevede încheierea unui contract individual de muncă între zilier şi beneficiar, dat fiind faptul că aceasta se stabilește prin acordul de voință al părților.

Durata zilnică a activităţii ocazionale exercitate de către un zilier nu poate depăşi 8 ore. Persoanele cu vârsta de la 16 la 18 ani pot lucra 7 ore, iar persoanele cu vârsta de la 15 la 16 ani - 5 ore.

Exercitarea de către un singur zilier a activităţii necalificate cu caracter ocazional, în favoarea unui beneficiar, nu poate depăși perioada mai mare de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Exercitarea activităţii necalificate cu caracter ocazional de către străini și apatrizi, este condiționată de obţinerea permisului de şedere.

Beneficiarii activităților de acest gen, au obligația de a prezenta, până la data de 15 a fiecărei luni, inspecţiei teritoriale de muncă în a cărei rază de competenţă este amplasat un extras din Registrul de evidenţă care va conține înregistrările din luna precedentă, pe suport de hârtie sau în format electronic în conformitate cu prevederile Legii nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic.

Inspectoratul de Stat al Muncii va institui un registru electronic, în scopul asigurării controlului asupra respectării legislaţiei muncii și al coordonării activităților de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Termenul maxim de stocare a informației în registrul electronic constituie 5 ani.

Plata impozitului pe venit din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier se efectuează de către beneficiar în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Din veniturile obținute din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier, nu se vor calcula contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și nu se vor reține primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală.

Pentru activitatea exercitată, zilierul va primi o remunerație al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, însă cuantumul remunerației orare stabilite de părţi pentru o zi de lucru (8 ore) nu poate fi mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului pe oră în sectorul real.

Atenție! Beneficiarul nu are dreptul să transfere salariații angajați în baza contractului individual de muncă la categoria zilieri sau să angajeze zilieri pentru desfășurarea unei activități în beneficiul unei terțe persoane.

Prezenta lege va intra în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Legea nr. 22 din 23 februarie 2018, privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, a fost publicată în ediția din 2 martie 2018 a Monitorului Oficial.

Prezenta lege, se aplică beneficiarilor de lucrări din agricultură, dat fiind faptul că activităţile necalificate cu caracter ocazional specificate la diviziunea 01 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei pot fi exercitate doar în agricultură.

Activitatea necalificată cu caracter ocazional presupune o activitate care nu necesită cunoştinţe sau calităţi speciale, fiind desfăşurată în mod ocazional.

Exercitarea activității necalificate cu caracter ocazional nu prevede încheierea unui contract individual de muncă între zilier şi beneficiar, dat fiind faptul că aceasta se stabilește prin acordul de voință al părților.

Durata zilnică a activităţii ocazionale exercitate de către un zilier nu poate depăşi 8 ore. Persoanele cu vârsta de la 16 la 18 ani pot lucra 7 ore, iar persoanele cu vârsta de la 15 la 16 ani - 5 ore.

Exercitarea de către un singur zilier a activităţii necalificate cu caracter ocazional, în favoarea unui beneficiar, nu poate depăși perioada mai mare de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Exercitarea activităţii necalificate cu caracter ocazional de către străini și apatrizi, este condiționată de obţinerea permisului de şedere.

Beneficiarii activităților de acest gen, au obligația de a prezenta, până la data de 15 a fiecărei luni, inspecţiei teritoriale de muncă în a cărei rază de competenţă este amplasat un extras din Registrul de evidenţă care va conține înregistrările din luna precedentă, pe suport de hârtie sau în format electronic în conformitate cu prevederile Legii nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic.

Inspectoratul de Stat al Muncii va institui un registru electronic, în scopul asigurării controlului asupra respectării legislaţiei muncii și al coordonării activităților de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Termenul maxim de stocare a informației în registrul electronic constituie 5 ani.

Plata impozitului pe venit din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier se efectuează de către beneficiar în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Din veniturile obținute din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier, nu se vor calcula contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și nu se vor reține primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală.

Pentru activitatea exercitată, zilierul va primi o remunerație al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, însă cuantumul remunerației orare stabilite de părţi pentru o zi de lucru (8 ore) nu poate fi mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului pe oră în sectorul real.

Atenție! Beneficiarul nu are dreptul să transfere salariații angajați în baza contractului individual de muncă la categoria zilieri sau să angajeze zilieri pentru desfășurarea unei activități în beneficiul unei terțe persoane.

Prezenta lege va intra în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...