37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea turistică în Moldova. La ce se obligă agenții economici când cer licență

Activitatea turistică în Moldova. La ce se obligă agenții economici când cer licență

18.07.2017614 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Activitatea de turism crește veniturile agenților economici din domeniu, mai ales în perioada vacanțelor de iarnă și a celor de vară. Însă, pentru a avea activitate economică în domeniul turismului, în Republica Moldova, tur operatorii și agențiile de turism trebuie să întrunească mai multe condiții și să se oblige să îndeplinească anumite cerințe, atunci când vor să obțină licențe de activitate.

Astfel, pentru a obține licența în activitatea de tur operator, agenții economici trebuie să dețină un spațiu, în proprietate sau folosință, pentru a-și desfășura activitatea. Amplasarea oficiului trebuie să fie făcută în imobile și încăperi nelocative la parter, mezanin, etajul unu sau alte nivele ușor accesibile. La fel, pentru a obține licența de activitate, agentul economic trebuie să respecte normele sanitaro-igienice, antiincendiare și de protecție a muncii.

O altă condiție de licențiere este ca agentul economic să aibă activitate turistică de minim de trei ani în Republica Moldova. Succesorul de drept, care a dobândit recent personalitate juridică, i se permite utilizarea mărcii comerciale înregistrate, cu o vechime de minim trei ani.

La fel, tur operatorii sunt obligați să includă statele de personal din cadrul direcției turism a ghidului turistic, iar produsele turistice oferite vor fi însoțite de cataloage proprii color, cu anexa de prețuri. Acestea trebuie să conțină informații despre tipurile de structuri de primire turistică cu funcții de cazare și de servire a mesei incluse în programul turistic. Cei din domeniu trebuie să aibă contracte de colaborare încheiate cu ofertanții serviciilor turistice pentru țările de destinație și pentru Republica Moldova, care să ofere:

  • transport;
  • cazare;
  • alimentație;
  • agrement;
  • servicii ale companiilor de asigurări.

Odată cu obținerea licenței, tur operatorii trebuie să atragă minim 100 de turiști străini anual în Republica Moldova, începând cu cel de-al treilea an de activitate, și să se oblige să presteze în totalitate serviciile prevăzute în contracte.

Pentru a obține licența de activitate, tur operatorii trebuie să anexeze la declarația de eliberare/prelungire, următoarele acte:

  • copia de pe certificatul sau decizia de înregistrare de stat a întreprinderii sau organizației;
  • copia extrasului din registrul bunurilor imobile sau a contractului de locațiune a imobilului, unde se va defășura activitatea;
  • copia de pe certificatul de absolvire, pentru colaboratori, a cursurilor de perfecționare, emis de Centrul Național de Perfecționare a Cadrelor din Industria Turismului sau de alte instituții, cu excepția deținătorilor de diplome de studii superioare/medii de specialitate în domeniul turismului, care vor activa în industria turismului, în baza diplomelor de studii, în decurs de trei ani după încheierea studiilor, cu perfecționarea profesională ulterioară o dată la trei ani);
  • schema de încadrare a personalului.

În privința activității de licențiere a agențiilor de turism, prevederile sunt la fel, cu unele excepții. Mai exact, agențiile de turism trebuie să atragă 50 de turiștri străini anual, după al treilea an de activitate. Actele care sunt necesare pentru a fi anexate la declarația de eliberare/prelungire a licenței sunt aceleași ca și în cazul tur operatorilor. În cazul agențiilor de turism, nu este necesară experiența de trei ani, care este obligatorie pentru tur operatori.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...