37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei va fi înlesnită

Activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei va fi înlesnită

30.01.20182.712 views

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor, în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr. 317-XV din 18 iulie 2003, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului de hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei.

Scopul modificărilor propuse este aducerea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 998 din 20 august 2003 în concordanță cu prevederile Codului fiscal, prin optimizarea și eficientizarea transferării de către SCITL (perceptorii fiscali) la buget, a sumelor impozitelor și taxelor locale colectate de la persoanele fizice (cetățeni) și gospodăriile ţărăneşti (de fermier).

Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor (SCITL), conform prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI al Codului fiscal, calculează impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice (cetățeni) și impozitul funciar ale persoanelor fizice (cetățeni) și gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării - manual, în modul stabilit prin Instrucţiunea privind modul de calculare, evidenţă şi achitare a impozitelor şi taxelor locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei, aprobată prin anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 998 din 20 august 2003.

Totodată SCITL, sunt împuternicite de autoritățile administrației publice locale. să încaseze și transfere la buget unele din taxele locale prevăzute la art. 289 alin. (2) al Codului fiscal.

Ca urmare a necesităților constatate, precum și la solicitările autorităților administrației publice locale, de către Serviciul Fiscal de Stat, a fost dezvoltat un sistem informațional automatizat destinat perceptorilor fiscali implicați în procesul de colectare a impozitelor și taxelor locale administrate de către SCITL. SIA „SCITL". Astfel, se va simplifica procesul de virare la bugetele locale a sumelor impozitelor și taxelor colectate în numerar de către perceptorii fiscali și concomitent, va reduce și cheltuielile pentru comisioanele aferente acestor plăți.

Ca rezultat al modificărilor propuse, transferarea plăților colectate de către SCITL, se va efectua prin diferite instrumente de plată puse la dispoziție de serviciul guvernamental, prin intermediul plăților electronice MPay.

Totodată, utilizarea SIA menționat va îmbunătăți modul de evidență a sumelor impozitelor și taxelor încasate de către SCITL și va reduce timpul utilizat pentru îndeplinirea atribuțiilor acestora, inclusiv va asigura pentru primării, crearea unui așa-numit registru al subiecților impunerii și va servi la evidența efectuării plăților la buget de către aceștia a impozitelor și taxelor locale.

Persoane responsabile
Andrei Țurcanu, Inspector, SFS, Direcția generală metodologia proceduri fiscale,
Tel. 022 82 34 35, e-mail: andrei.turcanu@sfs.md;

Data limită pentru comentarii: 05.02.2018
Proiectul și nota informativă.

Ministerul Finanțelor, în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr. 317-XV din 18 iulie 2003, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului de hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei.

Scopul modificărilor propuse este aducerea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 998 din 20 august 2003 în concordanță cu prevederile Codului fiscal, prin optimizarea și eficientizarea transferării de către SCITL (perceptorii fiscali) la buget, a sumelor impozitelor și taxelor locale colectate de la persoanele fizice (cetățeni) și gospodăriile ţărăneşti (de fermier).

Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor (SCITL), conform prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI al Codului fiscal, calculează impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice (cetățeni) și impozitul funciar ale persoanelor fizice (cetățeni) și gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării - manual, în modul stabilit prin Instrucţiunea privind modul de calculare, evidenţă şi achitare a impozitelor şi taxelor locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei, aprobată prin anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 998 din 20 august 2003.

Totodată SCITL, sunt împuternicite de autoritățile administrației publice locale. să încaseze și transfere la buget unele din taxele locale prevăzute la art. 289 alin. (2) al Codului fiscal.

Ca urmare a necesităților constatate, precum și la solicitările autorităților administrației publice locale, de către Serviciul Fiscal de Stat, a fost dezvoltat un sistem informațional automatizat destinat perceptorilor fiscali implicați în procesul de colectare a impozitelor și taxelor locale administrate de către SCITL. SIA „SCITL". Astfel, se va simplifica procesul de virare la bugetele locale a sumelor impozitelor și taxelor colectate în numerar de către perceptorii fiscali și concomitent, va reduce și cheltuielile pentru comisioanele aferente acestor plăți.

Ca rezultat al modificărilor propuse, transferarea plăților colectate de către SCITL, se va efectua prin diferite instrumente de plată puse la dispoziție de serviciul guvernamental, prin intermediul plăților electronice MPay.

Totodată, utilizarea SIA menționat va îmbunătăți modul de evidență a sumelor impozitelor și taxelor încasate de către SCITL și va reduce timpul utilizat pentru îndeplinirea atribuțiilor acestora, inclusiv va asigura pentru primării, crearea unui așa-numit registru al subiecților impunerii și va servi la evidența efectuării plăților la buget de către aceștia a impozitelor și taxelor locale.

Persoane responsabile
Andrei Țurcanu, Inspector, SFS, Direcția generală metodologia proceduri fiscale,
Tel. 022 82 34 35, e-mail: andrei.turcanu@sfs.md;

Data limită pentru comentarii: 05.02.2018
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

  1. Silvia spune:

    Bună ziua !Vreau să achit  impozitul pe bunurile imobiliare dar în poștă nu mi-a venit  scrisoarea.Cum as putea să achit ? Vreau on-line să achit.Multumesc anticipat!!!

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...