37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Activitatea organizațiilor necomerciale va fi reglementată printr-o nouă lege

Activitatea organizațiilor necomerciale va fi reglementată printr-o nouă lege

27.03.20181.487 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În cadrul ședinței de mâine a Guvernului, miniștrii urmează să aprobe un proiect de lege cu privire la organizaţiile necomerciale.

Prezenta lege, va stabili principiile de constituire, înregistrare şi încetare a organizaţiilor necomerciale, de desfăşurare a activităţii, precum şi procedura de obţinere a statutului de utilitate publică.

Obiectivele proiectului de lege vizează în special uniformizarea cadrului legal care reglementează activitatea sectorului necomercial, eliminarea restricţiilor pentru anumite categorii de persoane de a constitui şi participa n calitate de fondatori, membri sau conducători în cadrul organizaţiilor necomerciale, eliminarea restricţiilor teritoriale de activitate a organizaţiilor necomerciale, simplificarea procedurii de înregistrare a organizaţiilor necomerciale, etc.

În sensul prezentei legi, prin organizație necomercială se va înțelege asociația obștească, fundația și instituția privată.

Astfel, legea nu va fi aplicabilă organizaţiilor care nu sunt înregistrate, instituţiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, cultelor religioase şi părţilor lor componente, precum şi altor persoane juridice de drept public sau privat, modul de constituire şi funcţionare al cărora este reglementat de alte legi speciale.

Organizația necomercială se vor înregistra de către Agenția Servicii Publice, care este organul înregistrării de stat. Pentru înregistrarea, modificarea şi completarea la statutul acesteia, nu se percepe taxă.

Organizațiile necomerciale, vor avea dreptul să solicite, să primească și să folosească mijloace financiare și materiale, din țară sau de peste hotare, în vederea atingerii scopurilor statutare. De asemenea, organizațiile necomerciale sunt libere să-şi stabilească structura internă, scopurile și activitățile lor.

În vederea realizării scopurilor sale statutare, organizațiile necomerciale vor putea desfășura orice gen de activitate neinterzisă de lege. Totodată acestea sunt în drept să desfășoare activitate economică, inclusiv de antreprenoriat social.

Activitatea economică poate fi exercitată fie nemijlocit de către organizația necomercială, fie prin constituirea persoanelor juridice cu scop lucrativ. Activitatea organizației necomerciale care conform legii este supusă licențierii, va fi practicată doar după obținerea licenței.

Organizaţiile necomerciale, își pot forma proprietatea din orice surse neinterzise de lege, inclusiv din:

    a) cotizaţii de membru, stabilite prin hotărârea organului suprem de conducere;

    b) donaţii, granturi şi moştenire;

    c) venituri din activitate economică;

    d) fonduri publice, inclusiv mijloace financiare obţinute în urma desemnării procentuale.

Profitul organizaţiei necomerciale nu poate fi distribuit între membri, fondatori sau alte personae, iar bunurile rămase în urma lichidării benevole a unei organizaţii necomerciale, după stingerea creanţelor, se transferă unei alte organizaţii necomerciale cu scopuri similare celei lichidate, menţionată în statut sau stabilită de organul suprem de conducere. Bunurile organizaţiei necomerciale lichidate forţat sunt transferate organizaţiei necomerciale menţionate în statut sau, în cazul în care statutul nu menţionează organizaţia necomercială beneficiară, organizaţiei necomerciale desemnate de instanţa de judecată în urma unui anunţ public.

Pentru a putea beneficia de mecanismul de desemnare procentuală, organizația necomercială va trebui să întrunenească următoarele condiții:

    a) să desfăşoare activităţi de utilitate publică;

    b) să activeze timp de cel puţin un an până la solicitarea înregistrării în lista beneficiarilor desemnării procentuale;

    c) în ultimii patru ani, să nu susţină şi, pe perioada valorificării surselor obţinute în urma desemnării procentuale, nu va susţine activitatea unui partid politic sau a unui concurent electoral;

    d) să nu dețină datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.

Cererea de participare la mecanismul de desemnare procentuală se depune la Ministerul Justiţiei.

Mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale vor putea fi utilizate pentru:

    a) susţinerea activităţilor de utilitate publică, într-un termen ce nu depăşeşte două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea, sumele neutilizate în acest termen restituindu-se la buget;

    b) acoperirea cheltuielilor administrative de 50% dacă suma obţinută este de până la 50 000 de lei, de 40% dacă suma este mai mare de 50 000 şi nu depăşeşte 100 000 de lei; de 30% dacă suma este mai mare de 100 000 şi nu depăşeşte 500 000 de lei; de 25% dacă suma este mai mare de 500 000 de lei.

Beneficiarii desemnării procentuale, vor avea obligația de prezentare a unui raport de utilizare a mijloacelor financiare obţinute.

Pentru nerespectarea acestor condiții, organizațiile necomerciale riscă să fie excluse de la participare la desemnarea procentuală pentru o durată de doi ani, cu publicarea listei pe pagina de internet oficială a Ministerului Justiţiei și să restituie la buget suma utilizată contrar legislaţiei sau neraportată.

Proiectul de lege, prevede de asemenea dreptul şi posibilitatea organizaţiei necomerciale de a desemna un organ de control extern (auditor extern), fără a menţine obligaţia de a desemna un censor. O regulă similară există deja în cazul unor persoane juridice cu scop lucrativ (societăţile cu răspundere limitată).

Proiectul enumeră exhaustiv și condiţiile de atribuire a statutului de utilitate publică (art. 22 alin.(l)), dar şi beneficiile acordate de către statut (art. 23). Aceste reguli nu diferă semnificativ de cele din legislaţia actuală, însă prevederile au fost îmbunătăţite pentru a exclude interpretări restrictive în acordarea statutului de utilitate publică. Organizaţia necomercială care deţine statutul de utilitate publică va proba această calitate prin extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice. Astfel, este eliminată condiţia eliberării unui certificat din partea organului înregistrării de stat în acest sens, care confirmă în prezent statutul de utilitate publică.

În ceea ce privește încetarea activității organizaţiei necomerciale, aceasta se va realiza prin:

  • lichidare benevolă;
  • lichidare forţată;
  • reorganizare prin fuziune, dezmembrare sau transformare.

Odată cu intrarea în vigoare a prezentei legi va fi abrogată:

În cadrul ședinței de mâine a Guvernului, miniștrii urmează să aprobe un proiect de lege cu privire la organizaţiile necomerciale.

Prezenta lege, va stabili principiile de constituire, înregistrare şi încetare a organizaţiilor necomerciale, de desfăşurare a activităţii, precum şi procedura de obţinere a statutului de utilitate publică.

Obiectivele proiectului de lege vizează în special uniformizarea cadrului legal care reglementează activitatea sectorului necomercial, eliminarea restricţiilor pentru anumite categorii de persoane de a constitui şi participa n calitate de fondatori, membri sau conducători în cadrul organizaţiilor necomerciale, eliminarea restricţiilor teritoriale de activitate a organizaţiilor necomerciale, simplificarea procedurii de înregistrare a organizaţiilor necomerciale, etc.

În sensul prezentei legi, prin organizație necomercială se va înțelege asociația obștească, fundația și instituția privată.

Astfel, legea nu va fi aplicabilă organizaţiilor care nu sunt înregistrate, instituţiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, cultelor religioase şi părţilor lor componente, precum şi altor persoane juridice de drept public sau privat, modul de constituire şi funcţionare al cărora este reglementat de alte legi speciale.

Organizația necomercială se vor înregistra de către Agenția Servicii Publice, care este organul înregistrării de stat. Pentru înregistrarea, modificarea şi completarea la statutul acesteia, nu se percepe taxă.

Organizațiile necomerciale, vor avea dreptul să solicite, să primească și să folosească mijloace financiare și materiale, din țară sau de peste hotare, în vederea atingerii scopurilor statutare. De asemenea, organizațiile necomerciale sunt libere să-şi stabilească structura internă, scopurile și activitățile lor.

În vederea realizării scopurilor sale statutare, organizațiile necomerciale vor putea desfășura orice gen de activitate neinterzisă de lege. Totodată acestea sunt în drept să desfășoare activitate economică, inclusiv de antreprenoriat social.

Activitatea economică poate fi exercitată fie nemijlocit de către organizația necomercială, fie prin constituirea persoanelor juridice cu scop lucrativ. Activitatea organizației necomerciale care conform legii este supusă licențierii, va fi practicată doar după obținerea licenței.

Organizaţiile necomerciale, își pot forma proprietatea din orice surse neinterzise de lege, inclusiv din:

    a) cotizaţii de membru, stabilite prin hotărârea organului suprem de conducere;

    b) donaţii, granturi şi moştenire;

    c) venituri din activitate economică;

    d) fonduri publice, inclusiv mijloace financiare obţinute în urma desemnării procentuale.

Profitul organizaţiei necomerciale nu poate fi distribuit între membri, fondatori sau alte personae, iar bunurile rămase în urma lichidării benevole a unei organizaţii necomerciale, după stingerea creanţelor, se transferă unei alte organizaţii necomerciale cu scopuri similare celei lichidate, menţionată în statut sau stabilită de organul suprem de conducere. Bunurile organizaţiei necomerciale lichidate forţat sunt transferate organizaţiei necomerciale menţionate în statut sau, în cazul în care statutul nu menţionează organizaţia necomercială beneficiară, organizaţiei necomerciale desemnate de instanţa de judecată în urma unui anunţ public.

Pentru a putea beneficia de mecanismul de desemnare procentuală, organizația necomercială va trebui să întrunenească următoarele condiții:

    a) să desfăşoare activităţi de utilitate publică;

    b) să activeze timp de cel puţin un an până la solicitarea înregistrării în lista beneficiarilor desemnării procentuale;

    c) în ultimii patru ani, să nu susţină şi, pe perioada valorificării surselor obţinute în urma desemnării procentuale, nu va susţine activitatea unui partid politic sau a unui concurent electoral;

    d) să nu dețină datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.

Cererea de participare la mecanismul de desemnare procentuală se depune la Ministerul Justiţiei.

Mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale vor putea fi utilizate pentru:

    a) susţinerea activităţilor de utilitate publică, într-un termen ce nu depăşeşte două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea, sumele neutilizate în acest termen restituindu-se la buget;

    b) acoperirea cheltuielilor administrative de 50% dacă suma obţinută este de până la 50 000 de lei, de 40% dacă suma este mai mare de 50 000 şi nu depăşeşte 100 000 de lei; de 30% dacă suma este mai mare de 100 000 şi nu depăşeşte 500 000 de lei; de 25% dacă suma este mai mare de 500 000 de lei.

Beneficiarii desemnării procentuale, vor avea obligația de prezentare a unui raport de utilizare a mijloacelor financiare obţinute.

Pentru nerespectarea acestor condiții, organizațiile necomerciale riscă să fie excluse de la participare la desemnarea procentuală pentru o durată de doi ani, cu publicarea listei pe pagina de internet oficială a Ministerului Justiţiei și să restituie la buget suma utilizată contrar legislaţiei sau neraportată.

Proiectul de lege, prevede de asemenea dreptul şi posibilitatea organizaţiei necomerciale de a desemna un organ de control extern (auditor extern), fără a menţine obligaţia de a desemna un censor. O regulă similară există deja în cazul unor persoane juridice cu scop lucrativ (societăţile cu răspundere limitată).

Proiectul enumeră exhaustiv și condiţiile de atribuire a statutului de utilitate publică (art. 22 alin.(l)), dar şi beneficiile acordate de către statut (art. 23). Aceste reguli nu diferă semnificativ de cele din legislaţia actuală, însă prevederile au fost îmbunătăţite pentru a exclude interpretări restrictive în acordarea statutului de utilitate publică. Organizaţia necomercială care deţine statutul de utilitate publică va proba această calitate prin extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice. Astfel, este eliminată condiţia eliberării unui certificat din partea organului înregistrării de stat în acest sens, care confirmă în prezent statutul de utilitate publică.

În ceea ce privește încetarea activității organizaţiei necomerciale, aceasta se va realiza prin:

  • lichidare benevolă;
  • lichidare forţată;
  • reorganizare prin fuziune, dezmembrare sau transformare.

Odată cu intrarea în vigoare a prezentei legi va fi abrogată:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...