37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Activitatea de întreprinzător devine mai simplă. Vezi ce sa modificat!

Activitatea de întreprinzător devine mai simplă. Vezi ce sa modificat!

19.08.20163.035 views

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 19 august, a fost publicată Legea nr. 181 din 22.07.2016, prin care au fost modificate și completate mai multe acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

Prin urmare, articolul 30, alineat 1 din Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi va avea un nou cuprins conform căruia, întreprinderea, la decizia fondatorului/adunării generale, poate să îşi suspende temporar activitatea, pe o perioadă care să nu depăşească 3 ani, în cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public naţional, precum şi faţă de alți creditori, iar informaţia privind lipsa/existența datoriei la bugetul public naţional o poate obţine de către organul înregistrării de stat şi organul fiscal din sistemul informaţional automatizat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat „Contul curent al contribuabilului", prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului. Anterior, pentru confirmarea lipsei restanţei faţă de bugetul public naţional, întreprinderile prezentau un certificat care se elibera după efectuarea controlului fiscal de către organele abilitate cu administrare fiscală, enumerate la art. 131 din titlul V al Codului fiscal.

Totodată, a fost modificat și Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997. Noțiunea de „Cod fiscal" de la articolul 5, punctul 28), va avea un nou cuprins, conform căruia, cod fiscal reprezintă număr personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de prezentul cod. Se consideră cod fiscal şi nu necesită atribuire în modul prevăzut de prezentul cod:
a) numărul de identificare de stat atribuit de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat și indicat în decizia de înregistrare a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali supuşi înregistrării de stat, conform prevederilor Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
b) numărul de identificare de stat atribuit de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat şi indicat în certificatul de înregistrare a persoanelor juridice supuse înregistrării de stat, conform prevederilor Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti;
c) codul personal (IDNP) indicat pe versoul buletinului de identitate al persoanei fizice cetăţean al Republicii Moldova;
d) seria şi numărul paşaportului persoanei fizice cetăţean al Republicii Moldova care nu dispune de buletin ce identitate, iar dacă nu deţine nici paşaport, codul fiscal reprezintă seria şi numărul certificatului de naştere sau al altui act de identitate;
e) codul personal (IDNP) indicat pe versoul permisului de şedere al persoanei fizice cetăţean străin sau apatrid care deţine obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care are obligaţii fiscale, iar în cazul lipsei permisului de şedere, codul fiscal reprezintă seria şi numărul (fără spaţii) al paşaportului persoanei respective din ţara de origine.

Anterior, noțiunea de cod fiscal era mai simplă și reprezenta număr personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de prezentul cod. Numărul de identificare de stat, atribuit în corespundere cu legislaţia privind înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor, se considera cod fiscal din ziua eliberării certificatului/deciziei de înregistrare, care atesta identitatea numărului de identificare de stat şi a codului fiscal.

În contextul noțiunii noi „Cod fiscal", modificări de redacție a suferit și noțiunea „Certificat de atribuire a codului fiscal" ce mai nou reprezintă un document care confirmă luarea la evidenţa fiscală. Certificatul de atribuire a codului fiscal se eliberează în modul stabilit de prezentul cod, cu excepţia contribuabililor pentru care codul fiscal este cel atribuit în conformitate cu pct. 28) lit. a), b), c), d) şi e).

A fost completată și noțiunea de „Cod al subdiviziunii", de la articolul 5, punctul 30). Respectiv, procesul de atribuire a codului subdiviziunii de către organul fiscal va avea loc în baza analizei cererii şi a copiilor de pe documentele prin care se va confirma constituirea subdiviziunilor prezentate de contribuabili. Nu va fi necesară prezentarea altor documente de către contribuabili sau emiterea documentelor (certificatelor, autorizaţiilor, confirmărilor etc.) de către organul fiscal.

De asemenea, a fost completat articolul 8, alineatul (2), litera b). Prin urmare, contribuabilul este obligat să se pună la evidenţă la organul fiscal în a cărui rază îşi are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare) şi să primească certificatul de atribuire a codului fiscal. Aceste prevederi nu se aplică persoanelor al căror număr de identificare de stat reprezintă codul fiscal, cu excepţia contribuabililor pentru care codul fiscal este cel atribuit în conformitate cu art. 5 pct. 28) lit. a), b), c), d) şi e). Contribuabilii care sînt înregistraţi ce către organele abilitate cu dreptul de înregistrare de stat se iau la evidenţa organului fiscal respectiv conform informaţiei prezentate de către aceste organe.

Modificări au fost efectuate și în Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, prin abrogarea punctului 10) de la articolul 8 alineatul (1). Respectiv, importul şi/sau depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi/sau a fertilizanţilor nu se mai supune reglementării prin licenţiere de către Camera de Licenţiere.

Prin Legea nr. 181 din 22.07.2016, a mai fost modificată și Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază, Legea nr. 119-XV din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanți, Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, Legea regnului vegetal nr. 239-XVI din 08.11.2007 și altele.

Prezenta lege intră în vigoare din data de astăzi, 19 august, data publicării.

În Monitorul Oficial de astăzi, 19 august, a fost publicată Legea nr. 181 din 22.07.2016, prin care au fost modificate și completate mai multe acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

Prin urmare, articolul 30, alineat 1 din Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi va avea un nou cuprins conform căruia, întreprinderea, la decizia fondatorului/adunării generale, poate să îşi suspende temporar activitatea, pe o perioadă care să nu depăşească 3 ani, în cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public naţional, precum şi faţă de alți creditori, iar informaţia privind lipsa/existența datoriei la bugetul public naţional o poate obţine de către organul înregistrării de stat şi organul fiscal din sistemul informaţional automatizat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat „Contul curent al contribuabilului", prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului. Anterior, pentru confirmarea lipsei restanţei faţă de bugetul public naţional, întreprinderile prezentau un certificat care se elibera după efectuarea controlului fiscal de către organele abilitate cu administrare fiscală, enumerate la art. 131 din titlul V al Codului fiscal.

Totodată, a fost modificat și Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997. Noțiunea de „Cod fiscal" de la articolul 5, punctul 28), va avea un nou cuprins, conform căruia, cod fiscal reprezintă număr personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de prezentul cod. Se consideră cod fiscal şi nu necesită atribuire în modul prevăzut de prezentul cod:
a) numărul de identificare de stat atribuit de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat și indicat în decizia de înregistrare a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali supuşi înregistrării de stat, conform prevederilor Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
b) numărul de identificare de stat atribuit de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat şi indicat în certificatul de înregistrare a persoanelor juridice supuse înregistrării de stat, conform prevederilor Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti;
c) codul personal (IDNP) indicat pe versoul buletinului de identitate al persoanei fizice cetăţean al Republicii Moldova;
d) seria şi numărul paşaportului persoanei fizice cetăţean al Republicii Moldova care nu dispune de buletin ce identitate, iar dacă nu deţine nici paşaport, codul fiscal reprezintă seria şi numărul certificatului de naştere sau al altui act de identitate;
e) codul personal (IDNP) indicat pe versoul permisului de şedere al persoanei fizice cetăţean străin sau apatrid care deţine obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care are obligaţii fiscale, iar în cazul lipsei permisului de şedere, codul fiscal reprezintă seria şi numărul (fără spaţii) al paşaportului persoanei respective din ţara de origine.

Anterior, noțiunea de cod fiscal era mai simplă și reprezenta număr personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de prezentul cod. Numărul de identificare de stat, atribuit în corespundere cu legislaţia privind înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor, se considera cod fiscal din ziua eliberării certificatului/deciziei de înregistrare, care atesta identitatea numărului de identificare de stat şi a codului fiscal.

În contextul noțiunii noi „Cod fiscal", modificări de redacție a suferit și noțiunea „Certificat de atribuire a codului fiscal" ce mai nou reprezintă un document care confirmă luarea la evidenţa fiscală. Certificatul de atribuire a codului fiscal se eliberează în modul stabilit de prezentul cod, cu excepţia contribuabililor pentru care codul fiscal este cel atribuit în conformitate cu pct. 28) lit. a), b), c), d) şi e).

A fost completată și noțiunea de „Cod al subdiviziunii", de la articolul 5, punctul 30). Respectiv, procesul de atribuire a codului subdiviziunii de către organul fiscal va avea loc în baza analizei cererii şi a copiilor de pe documentele prin care se va confirma constituirea subdiviziunilor prezentate de contribuabili. Nu va fi necesară prezentarea altor documente de către contribuabili sau emiterea documentelor (certificatelor, autorizaţiilor, confirmărilor etc.) de către organul fiscal.

De asemenea, a fost completat articolul 8, alineatul (2), litera b). Prin urmare, contribuabilul este obligat să se pună la evidenţă la organul fiscal în a cărui rază îşi are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare) şi să primească certificatul de atribuire a codului fiscal. Aceste prevederi nu se aplică persoanelor al căror număr de identificare de stat reprezintă codul fiscal, cu excepţia contribuabililor pentru care codul fiscal este cel atribuit în conformitate cu art. 5 pct. 28) lit. a), b), c), d) şi e). Contribuabilii care sînt înregistraţi ce către organele abilitate cu dreptul de înregistrare de stat se iau la evidenţa organului fiscal respectiv conform informaţiei prezentate de către aceste organe.

Modificări au fost efectuate și în Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, prin abrogarea punctului 10) de la articolul 8 alineatul (1). Respectiv, importul şi/sau depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi/sau a fertilizanţilor nu se mai supune reglementării prin licenţiere de către Camera de Licenţiere.

Prin Legea nr. 181 din 22.07.2016, a mai fost modificată și Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază, Legea nr. 119-XV din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanți, Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, Legea regnului vegetal nr. 239-XVI din 08.11.2007 și altele.

Prezenta lege intră în vigoare din data de astăzi, 19 august, data publicării.

Comentarii

  1. Alexei Dontu spune:

    Interesant in cazul suspendari activitatii, este nevoie sa fie efectuat control fiscal si prezentate toate darile de seama pina la momentul suspendari

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...