37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea de broker vamal. Licențierea în domeniu

Activitatea de broker vamal. Licențierea în domeniu

02.08.2017854 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Broker vamal, este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia, care deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal, eliberată de Camera de Licenţiere. Brokerul, în numele şi pentru terţe persoane, declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire, efectuează şi alte operaţiuni vamale. Pentru obligaţia vamală apărută, brokerul vamal răspunde solidar cu plătitorul vamal.

Pentru a putea defășura activitate în domeniu, persoanele juridice trebuie să îndeplinească anumite condiții de licențiere. Mai exact:

  • desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ;
  • dispunerea de o bază tehnico-materială care să permită defășurarea activității de broker vamal;
  • neadmiterea încălcărilor sistematice ale reglementărilor vamale și/sau fiscale care nu aduc prejudiciu bugetului de stat;
  • dispunerea, pentru asigurarea resposabilității pentru plățile vamale calculate, de 2 milioane de lei moldovenești sub formă de depozit depus pe contul organului vamal sau sub formă de garanție bancară eliberată e numele organului vamal.

Odată cu depunerea declarației de eliberare sau prelungire a licenței, agenții economici trebuie să depună următoarele acte:

  • copia certificatului sau deciziei de înregistrare a întreprinderi;
  • copia extrasului din Registrul bunurilor imobile sau copia contractului de locațiune pentru imobilul ce va fi utilizat în scopul desfășurării activității licențiate;
  • copia actelor ce conformă dispunerea de 2 milioane de lei sub formă de depozit depus pe contrul structurilor vamale sau sub formă de garanție bancară eliberată pe numele structurii vamale.

Brokerul vamal este în drept să efectueze, în numele şi pentru terţe persoane, orice operaţiuni de mediere în domeniul vamal. În cazul efectuării vămuirii, brokerul vamal îndeplineşte toate cerinţele şi condiţiile legale. Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea brokerului vamal prevăzute de lege nu pot fi limitate de contractul încheiat între broker şi persoana pe care o reprezintă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...