37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea companiilor de leasing în anul 2008

Activitatea companiilor de leasing în anul 2008

10.06.20091.368 views BNS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Activitatea companiilor de leasing în anul 20081

Biroul Naţional de Statistică anunţă că în Republica Moldova la sfîrşitul anului 2008 au fost înregistrate 39 de companii cu activitatea de leasing, din care efectiv au activat 27 de companii. Dinamica numărului de companii care efectiv au activat se prezentată astfel:

1.jpg

În anul 2008 de către companiile de leasing au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1246,5 mil. lei, sau cu 264,3 mil. lei (cu 26,9%) mai mult decît în anul 2007. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing constituie mijloace de transport, din care autoturisme ocupă 78,2% (în valoare de 864,5 mil. lei).

Structura mijloacelor fixe acordate în leasing în anii 2006-2008 este prezentată astfel:

 

2006

2007

2008

mil. lei

%

mil. lei

%

mil. lei

%

Mijloace fixe acordate în leasing

725,6

100,0

982,2

100,0

1246,5

100,0

mijloace de transport

640,7

88,3

891,7

90,8

1105,3

88,7

clădiri şi construcţii speciale

35,0

4,8

55,4

5,6

28,8

2,3

maşini şi utilaje

44,2

6,1

31,4

3,2

103,1

8,3

alte mijloace fixe

5,8

0,8

3,6

0,4

9,4

0,8

2.jpg

Cel mai des mijloacele fixe se acordă în leasing pe termen de pînă la 3 ani. În anul 2008 acestea au constituit 55,5% (691,4 mil. lei) din valoarea totală a mijloacelor fixe acordate în leasing. Ponderea mijloacelor fixe cu termen de achitare mai mult de 5 ani a scăzut de la 13,7% în anul 2007 pînă la 8,5% în anul 2008.

În dinamică mijloace fixe acordate în leasing după termen de achitare se prezintă astfel:

 

2006

2007

2008

mil. lei

%

mil. lei

%

mil. lei

%

Mijloace fixe acordate în leasing cu termen de achitare

725,6

100,0

981,1

100,0

1246,5

100,0

pînă la 3 ani

504,4

69,5

433,1

44,1

691,4

55,5

de la 3 ani pînă la 5 ani

153,1

21,1

414,3

42,2

448,4

36,0

mai mult de 5 ani

68,1

9,4

133,7

13,7

106,7

8,5

După tipul locatarilor în anul 2008 ponderea mijloacelor fixe acordate în leasing, în comparaţie cu anul 2007 pentru persoanele fizice a crescut de la 39,8% la 49,5%, iar a întreprinderilor şi organizaţiilor a scăzut de la 59, 7% la 49,9%, înregistrînd creşterea în valoarea absolută cu 35,8 mil. lei.

Distribuirea mijloacelor fixe după tipul locatarilor pe parcursul anilor 2006-2008 se prezintă astfel:

 

2006

2007

2008

mil. lei

%

mil. lei

%

mil. lei

%

Persoanelor juridice şi fizice pe teritoriul republicii

725,6

100

982,2

100,0

1246,5

100,0

întreprinderilor şi organizaţiilor

440,9

60,8

586,2

59,7

622,0

49,9

instituţiilor financiare

1,7

0,2

5,3

0,5

7,0

0,6

persoanelor fizice

283

39,0

390,7

39,8

617,5

49,5

În anul 2008 plăţile calculate au constituit 1052,0 mil. lei, sau cu 245,1 mil. lei (30,4%) mai mult faţa de anul 2007. Din suma totală calculată aferentă contractelor de leasing suma dobînzilor pentru credit financiar în anul 2008 au constituit 16,4%, iar costul mijloacelor fixe acordate în leasing – 79,9%.

Dinamica plăţilor calculate aferente mijloacelor fixe acordate în leasing se prezintă astfel:

 

2006

2007

2008

mil. lei

%

mil. lei

%

mil. lei

%

Plăţile pentru mijloacele fixe acordate în leasing - total

536,8

100

806,9

100

1052,0

100

din care:

 

 

 

 

 

 

plăţi destinate recuperării valorii de achiziţionare a mijloacelor fixe acordate în leasing

422,8

78,8

608,0

75,4

840,9

79,9

dobînzi pentru creditul financiar

80,1

14,9

150,3

18,6

172,8

16,4

alte plăţi

33,9

6,3

48,6

6,0

38,3

3,7

Persoană de contact:

Iurie Mocanu, şef al Direcţei infrastructură statistică şi rapoarte financiare
Tel. 40 30 88

1  Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender

 

Comentarii

  1. Adrian spune:

    In anul 2009 se va vedea o scadere a serviciilor de leasing

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...