37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activități de reducere a practicii de achitare a salariilor „în plic” și contracararea fenomenului „munca la negru”

Activități de reducere a practicii de achitare a salariilor „în plic” și contracararea fenomenului „munca la negru”

26.05.20161.088 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În vederea explicării impactului negativ al fenomenului achitării salariului „în plic" și „munca la negru", pentru preîntâmpinarea posibilelor cazuri de încălcare a legislației în vigoare, funcționari ai DAF Botanica a IFS Chișinău și-au orientat atenția spre viitorii salariați, astăzi studenți și elevi ai instituțiilor de învățământ, amplasate în sectorul de administrare. În acest scop, au fost organizate 2 seminare cu participarea a peste 90 de persoane, destinate sensibilizării opiniei viitorilor angajați față de fenomenul practicării muncii la negru. În cadrul acțiunilor s-a desfășurat un dialog constructiv între funcționarii fiscali și studenții/elevii prezenți, fiind aduse la cunoștință toate dezavantajele practicării și acceptării muncii la negru, cum ar fi:

Angajații nu beneficiază de:

 • vechime în muncă și în specialitate; 
 • pensie de boală și de limită de vârstă, ajutoare de boală, ajutor de deces, indemnizație de boală; 
 • îndemnizație de șomaj, asigurare de sănătate etc.; 
 • nu primesc salariu cu regularitate, la date fixe; 
 • nu primesc sporuri cuvenite vechimii, de toxicitate, de condiții de muncă grele și periculoase; 
 • nu au program de lucru normat; 
 • nu primesc îndemnizații de șomaj și plăți compensatorii în caz de concedieri;
 • nu beneficiază de spitalizare gratuită;
 • nu primesc medicamente compensate;
 • nu primesc concediu de odihnă și nici concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani;
 • nu au acces pe piața creditelor bancare;

Principalele dezavantaje pentru angajator:

 • nu poate avea un control legal asupra salariatului său;
 • nu beneficiază de subvenții din partea statului pentru angajarea anumitor categorii de persoane;
 • persoanele angajate fără forme legale pot produce pagube la locul de muncă, fără a putea fi trase la răspundere civil sau penal;
 • sancțiuni contravenționale aspre, precum și răspundere penală.

De asemenea, auditoriului i-a fost adus la cunoștință cadrul legal aferent salarizării, cum ar fi:

 • HG nr. 165 din 09.03.2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real" cu modificările și completările ulterioare:
 • HG nr.488 din 20.04.2016 - din 01.05.2016, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare - unități), se stabilește în mărime de 12,43 lei pe oră, sau 2100 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună;
 • HG nr.299 din 23.04.14 - din 01.05.2014, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (unități), cu excepția ramurii agriculturii și silviculturii, se stabilește în mărime de 9,77 lei pe oră, sau 1650 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună;
 • HG nr.287 din 30.04.13 - din 01.05.2013, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (unități), cu excepția ramurii agriculturii și silviculturii, se stabilește în mărime de 8,28 lei pe oră, sau 1400 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.
 • Codul Muncii nr.154 din 28.03.2003. Prezentul cod reglementează totalitatea raporturilor individuale și colective de muncă, controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, jurisdicția muncii, precum și alte raporturi legate nemijlocit de raporturile de muncă.
 • Legea salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002. Prezenta lege determină principiile economice, juridice și organizatorice ale retribuirii salariaților aflați în relații de muncă, în baza contractelor individuale de muncă, precum și ce vizează salariații: persoane fizice, întreprinderi, organizații și instituții.
 • HG nr.743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară". În scopul perfecționării remunerării muncii angajaților din unitățile cu autonomie financiară, sunt stabilite categoriile de salarizare, coeficienții de complexitate.
 • Codul fiscal, Titlul I, Titlul II, Titlul V.
 • Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare medicală , nr.1593 din 26.12.2002.
 • Legile fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru fiecare an.
 • Legile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru fiecare an.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...