37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Actele permisive și autoritățile emitente sunt stabilite exhaustiv prin lege!

Actele permisive și autoritățile emitente sunt stabilite exhaustiv prin lege!

17.06.20161.146 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În vederea îmbunătățirii aspectelor de administrare fiscală și în scop de călăuză pentru persoanele care intenționează să practice sau deja practică activitate de antreprenor se pune în atenție următoarele.

Pentru a desfășura unele activități sau operațiuni, agentul economic trebuie să obțină diverse documente de la instituții de stat (numite autorități emitente). În limbaj juridic, toate documentele de acest fel sunt numite acte permisive.

Actul permisiv este un document sau înscris constatator prin care autoritatea emitentă constată unele fapte juridice și/sau învestește solicitantul cu o serie de drepturi și de obligații pentru inițierea, desfășurarea și/sau încetarea activității de întreprinzător sau a unor acțiuni aferente acestei activități.

Actul permisiv poate avea formă de autorizație, permis, certificat, aviz, aprobare, coordonare, brevet, de atestat de calificare.

Astfel, actele permisive sunt documente oficiale fără de care  nu se poate desfășura activitatea, presta un serviciu, comercializa un bun. De regulă, desfășurarea acestor activități/operațiuni în lipsa actului permisiv este interzisă și sancționată de lege.

Actul permisiv este un document, emis de o autoritate emitentă, care întrunește cel puțin unul din următoarele criterii:
    a) constituie o condiție și/sau o cerință pentru inițierea, desfășurarea sau încetarea activității de întreprinzător în unul sau în mai multe domenii concrete;
    b) se referă la bunurile mobile și/sau imobile și la serviciile utilizate, fabricate sau comercializate în activitatea de întreprinzător;
    c) califică, confirmă și/sau atestă competențele profesionale ale angajaților unei persoane care desfășoară activitate de întreprinzător.

Autoritățile emitente sunt în drept, în limita atribuțiilor prevăzute de lege, să solicite/să elibereze și să invoce persoanelor care desfășoară activitate de întreprinzător și/sau angajaților acestora doar actele permisive stabilite în Nomenclatorul actelor permisive, expus în anexa la Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr. 160 din 22.07.2011, care poate fi vizualizată pe site-ul www.justice.md.

Există 32 de autorități emitente care emit acte permisive, toate acestea fiind stabilite de Nomenclatorul actelor permisive, care conține:

  • toate actele permisive din RM;
  • lista autorităților emitente de acte permisive;
  • costul actului permisiv;
  • perioada de valabilitate a actului permisiv.

IMPORTANT! Sub incidența prezentei legi nu cad raporturile ce țin de genurile de activitate de pe piața financiară (bancară și nebancară), de licențiere a activității de întreprinzător, prevăzută de Legea nr. 451 din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, și nici procedura de eliberare a actelor permisive de către autoritățile administrației publice locale.

Raporturile reglementate de prezenta lege cad sub incidența Legii nr. 235 din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel. Legea menționată poate poate fi vizualizată pe site-ul www.justice.md.

Astfel vă ÎNDEAMNĂM, să vă documentați cu conținutul Legii nr.160 din 22.07.2011 pentru a  fi informați cu  procedura de reglementare prin autorizare a activității de întreprinzător, aplicată de autoritățile emitente persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru practicarea activității de întreprinzător sau a unei alte activități prevăzute de lege, conexă cu activitatea de întreprinzător și indispensabilă ei.

În acest mod, veți fi la curent cu lista  actelor permisive în domeniul afacerilor și a autorităților care emit actele permisive și în dependență  de  genul activității să vă conformați cadrului legal existent.

ATENȚIE! Vezi aici actele permisive care pot fi solicitate conform domeniului de competență de la organul fiscal teritorial conform razei de deservire a contribuabililor.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...