37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Modele de contracte   »   Acord cu privire la modificarea şi completarea contractului

Acord cu privire la modificarea şi completarea contractului

Acord cu privire la modificarea şi completarea

contractului nr. _______ din ______________

 

_________________ 200

mun. Chişinău

__________________________________________, numită în continuare „Partea-1", în persoana _________________________________________ activînd în baza (statutului, procurii ...), pe de o parte, şi_________________________________________, numită în continuare „Partea-2", în persoana ________________________________________ activînd în baza (statutului, procurii ...), pe de altă parte, numite în continuare „Părţi" au încheiat prezentul acord despre următoarele:

1. în legătură cu faptul că (motivul) ________________________________ în contractul nr. _______ din ________________ - cu privire _____________________  (în continuare - contract) urmează a fi schimbat şi completat, după cum urmează:

Punctul______ al contractului se expune în redacţia următoare:____________

Punctul _____ se completează în final cu cuvintele_____________________

Punctul _____  se exclude.

După punctul _____ se completează cu punctul ___ cu următorul conţinut ________________.

2. Prezentul acord intră în vigoare din momentul semnării lui de către Părţi.

3. Obligaţiile Părţilor neprevăzute în prezentul acord rămîn neschimbate.

4. Obligaţiile Părţilor, modificate prin prezentul acord, a căror executare Părţile au început-o deja, vor fi îndeplinite în felul următor:

4.1 _______________________

4.2 _______________________

4.3_______________________

5. Prezentul acord este întocmit în două exemplare, cîte unul pentru fiecare Parte.

 

Adresele juridice, rechizitele de plată, semnăturile şi ştampilele Părţilor.

 

Descarcă fişierul în format *.doc

 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...