37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Achitarea studiilor membrilor familiei angajatului. Consecinţe.

Achitarea studiilor membrilor familiei angajatului. Consecinţe.

08.01.20134.156 views Buza Corina, contabil
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Achitarea studiilor membrilor familiei angajatului. Consecinţe.

Vom încerca în cele ce urmează să determinăm consecinţele care survin în cazul achitării studiilor membrilor familiei angajatului. Din start trebuie de stabilit că această situaţie trebuie analizată prin prisma obligaţiilor care apar atăt la angajator, cît şi la angajat.

Obligaţiile care parvin la angajat

Impozitul pe venit

Plata studiilor membrilor familie angajatului se încadrează în totalitate în una din noţiunile de facilitatea fiscală şi anume:

plăţile acordate salariatului de către patron pentru recuperarea cheltuielilor personale, precum şi plăţile în favoarea lucrătorului, efectuate altor persoane, cu excepţia plăţilor în bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de stat;( punct.(a), art. 19 CF ).

Conform punct (1) art. 88 CF  facilitatea fiscală  este impozitată cu impozit pe venit  analogic plăţilor salariale şi anume, la momentul achitării acesteia.

Cota impozitului este stabilită în punct (a) art. 15 CF şi constituie 7% şi 18% din venitul anual impozabil. Cota concretă se stabileşte în dependenţă de suma concretă a venitului impozabil.

Contribuţii individuale de asigurări sociale de stat

Conform Legii privind sistemul public de asigurări sociale Nr.489-XIV din 08.07.1999, baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale pentru asiguraţi constituie: 

salariile individuale, realizate lunar, recompensele, inclusiv sporurile şi adaosurile în bani şi în natură, reglementate prin lege sau contractul colectiv de muncă, pentru asiguraţii angajaţi cu contract individual de muncă;( alin.a), punct (1), art. 21 )

Legea privind sistemul public de asigurări sociale nu dă definire a noţiunii de “recompensă”, această însă, este stipulată în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv de exemplu Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 270 din  23.12.2011  

recompensă_ orice sumă plătită de angajator angajatului său (în folosul lui) pentru lucrări sau servicii, cu excepţia drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii. ( punnct (2) anexa nr.3)

Constatăm că plata pentru studiile membrilor familiei angajatului nu poate fi considerată ca recompensă, deoarece acesta plată este efectuata de angajator nu pentru serviciile sau lucrările prestate de angajat.

Deci, suma taxei pentru studiile membrilor familiei angajatului nu constituie bază pentru calculul contribuţiilor de asigurări sociale individuale.

Totuşi, trebuie de menţionat că unei  specialişti consideră că toate plăţile în favoarea angajatului constituie bază pentru calculul contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat, cu excepţia acelor care sînt expres specificate în anexa  nr. 5 “Tipuri de drepturi şi venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” (Legea bugetului asigurărilor sociale de stat).

Această situaţie neclară, creează posibilitatea inechităţii impunerii cu contribuţii de asigurări sociale individuale  de stat a angajaţilor entităţilor economice, adică unii angajatori vor considera aceleaşi tipuri de plaţi ca bază de calcul a contribuţii individuale de asigurări sociale de stat, iar alţii nu.

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Conform Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală Nr. 1593 din  26.12.2002, bază pentru calculul primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este salariul şi alte recompense. Legea defineşte în art.3 noţiunea de alte recompense

 orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la anexa nr.3, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Suma taxei pentru studiile membrilor familiei angajatului se încadrează în noţiunea de recompensă, deci constituie bază pentru calculul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

    Din cele relatate mai sus, putem spune ca suma taxei pentru studiile membrilor familiei angajatului este:

- facilitate fiscală, în scopul determinării bazei impozabile pentru impozitul pe venit;

- nu este recompensă în scopul determinării bazei de calcul pentru contribuţii de asigurări sociale de stat individuale (cu rezerve, amintite mai sus);

- este recompensă în scopul determinării bazei de calcul pentru primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;

Atragem atenţia asupra interpretării diferite a noţiunii de recompensă în sensul Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală Nr. 1593 din  26.12.2002 şi Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, avînd în vedere că acestea, în majoritatea lor, reglementează acelaşi aspect al activităţii entităţilor economice: plăţile în folosul angajatului.

Obligaţiile care parvin la angajator

Contribuţii de asigurări sociale de stat

Obligaţia privind calculul contribuţii de asigurări sociale de stat apare în dependenţă de poziţia pe care o alege entitatea economică în tratarea acestei probleme.

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Baza pentru calculul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din mijloacele angajatorului este aceeaşi ca şi din mijloacele angajatului, deci taxa achitată de entitatea economică pentru studiile membrilor familiei angajatului, constituie  bază pentru calculul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din mijloacele angajatorului.

Impozit pe venit din activitatea de antreprenoriat

 Se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător ( punct (1),art.24 CF).

Cheltuielile aferente plăţii studiilor membrilor familiei angajatului constituie facilitate fiscală. Acesta nu este o cheltuială ordinară şi necesară şi nu ţine de activitatea de întreprinzător, respectiv va fi considerată ca nedeductibilă, adică nerecunoscută în scopuri fiscale cu denumirea de diferenţe permanente aferente cheltuielilor, care majorează venitul impozabil.

Trebuie de menţionat că nedeductibile sînt şi contribuţiile de asigurări sociale de stat (dacă entitatea economică acceptă această poziţie), primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate şi achitarea din mijloacele angajatorului, precum şi comisionul bancar aferent acestui transfer de mijloace băneşti.

Mai mult ca atît, conform punct 5 al art. 10 al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi Nr.845 din  03.01.1992, entitatea economică poate fi sancţionată cu o amendă în  proporţie de 10 la sută din sumele plătite în folosul intermediarilor. Conform legii menţionate “intermediar” semnifică persoana căreia o altă persoană i-a plătit o sumă de bani, în  numerar sau prin virament, neavând către aceasta obligaţii financiare directe. Cu alte cuvinte, entitatea economică poate fi sancţionată din cauza că efectuează plăţi în numele membrului familiei angajatului.

În continuare vom prezenta un exemplu.

Entitatea economică a transferat 8000 lei pentru studiile membrului familiei angajatului, la o instituţie de învăţământ universitar. Comisionul bancar pentru transfer este de 5 lei.

În luna curentă angajatul deja a încasat salariul în sumă de 3000 lei.

Pentru a transfera o suma de 8000 lei net, eliberat de impozit, e necesar să aflam suma de bază, care de fapt a fost venitul nesalarial al angajatului. Notăm acest venit cu V:

V-V* 3,5% -(V-V*3,5%)*18%= 8000

V=10109.95

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală:

V*3,5 % , substituim şi obţinem 353,85 lei;

Impozit pe venit reţinut din salariu:

(V- V*3,5%)*18%, substituim şi obţinem 1756,10 lei;

Cheltuielile nedeductibile aferente achitării de către angajator a studiilor membrilor familie angajatului au constituit:

Cheltuieli

Suma, lei

Venitul nesalarial al angajatului                                                                       

 10109,95

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din mijloacele angajatorului

353,85

Comisionul bancar                                                                                                        

5,00

 Total                                                                                                                  

   10468,80

La determinarea venitului impozabil, această sumă, va constitui diferenţă permanentă aferentă cheltuielilor şi va majora venitul impozabil în aceeaşi mărime.

Pentru a evita astfel de situaţii dificile, entitatea economică poate calcula o primă sau un ajutor material angajatului, iar acesta nemijlocit îşi va onora obligaţiile financiare.

Comentarii

 1. ghenadie negara spune:

  in caz cind aceste plati se fac in baza unui contract de donatie: multe intrebari se rezolva de la sine

 2. utilizator spune:

  cum ati calculat V? (venitul nesalarial)

 3. Corina spune:

  Lucrati cu coificienti.
  Adica V-0.035V-(V-0.035*V)*0.18=8000;
  V-0.035V-0.18V+0.0063V=8000;
  0.7913V=8000;
  V=10109.95

 4. Corina spune:

  Referitor la contributiile de asigurari sociale situatie e valabila pina in 2012 inclusiv, din 2013 notiunea de recompensa in sensul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat a fost extinsa si reprezinta orice sumă, alta decît salariul, plătită de angajator angajatului său (în folosul lui) în cadrul raportului de muncă.
  http://contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=281&id=5991

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...