37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Achitarea obligațiilor fiscale va fi posibilă prin intermediul mai multor prestatori de servicii de plată

Achitarea obligațiilor fiscale va fi posibilă prin intermediul mai multor prestatori de servicii de plată

14.03.20161.301 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Contribuabilii vor avea dreptul de stingere a obligaţiei fiscale prin achitarea acesteia(virament și/sau în numerar) nu doar prin intermediul instituțiilor financiare (bănci).

Proiectul documentului de politică fiscală, vamală și bugetară, pe 2016, aprobat de Guvern prevede stingerea obligației fiscale și prin intermediul altor prestatori de servicii de plată.

Și anume: prestatorilor de servicii de plată nebancară şi emitenţi de monedă electronică, organizații de microfinanţare, Poşta Moldovei, agenţi economici ce prestează servicii de plată prin intermediul terminalelor cash-in.

Ministrul finanțelor Octavian Armașu a menționat că, astfel, este creată posibilitatea de achitare mai rapidă şi comodă a obligațiilor fiscale prin intermediul altor prestatori de servicii de plată decât instituţiile financiare.

Concomitent, se propune extinderea răspunderii pentru încălcările modului de decontare şi executare a ordinelor de plată, stabilite în articolul 259 din Codul fiscal și asupra altor prestatori de servicii de plată.

De asemenea, proiectul documentului propune concretizarea datei de stingere a obligaţiei fiscale, ce a fost achitată prin intermediul altor prestatori de servicii de plată decât instituţiile financiare, inclusiv prin intermediul Serviciului Guvernamental de plăţi electronice(Mpay).

O altă propunere ține de revederea cazurilor de acordare a dreptului de modificare a termenului de stingere a obligației fiscale.

Se concretizează, că acordarea dreptului de modificare a termenului de stingerea a obligației fiscale va fi posibilă, pe o perioadă maximă de 12 luni consecutive, cu calcularea unei majorări de întârziere, în conformitate cu prevederile articolului 228 al Codului fiscal, și cu aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale sub formă de gaj.

Amânarea sau eşalonarea stingerii obligației fiscale va fi acordată contribuabilului în cazul unor calamități naturale și tehnogene, distrugerii pe acest fundal a clădirilor de producție, altor circumstanțe imprevizibile și de neînlăturat, care împiedică în mod efectiv capacitatea de producție pe o perioadă lungă de timp și executarea obligației contractuale a contribuabilului, altor circumstanțe ce duc la imposibilitatea stingerii obligațiilor fiscale, cu confirmarea documentară privind măsurile întreprinse de contribuabil pentru stingerea acestor obligații fiscale.

Amânarea sau eșalonarea stingerii obligației fiscale va fi acordă cu condiţia stingerii obligaţiei fiscale curente în perioada termenului de amânare sau eşalonare, această prevedere este și în prezent în vigoare. Alta este problema respectării acesteia.

Amânarea sau eşalonarea stingerii obligației fiscale se va acorda în baza unui contract-tip, care se va încheia între organul fiscal şi contribuabil - dacă suma restanțelor la Bugetul Public Naţional, cu excepția Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat, nu va depăși 600 000 lei.

Procedura de examinare și acordare a dreptului de modificare a termenului de stingere a obligaţiei fiscale, modelul contractului - tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale, inclusiv modul de intrare în vigoare, de suspendare, modificare şi de reziliere a acestuia urmează să fie stabilit de Ministerul Finanțelor.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...