37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Achitarea contribuţiilor şi impactul neachitării lor

Achitarea contribuţiilor şi impactul neachitării lor

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Achitarea contribuţiilor şi impactul neachitării lor 

În sistemul public de asigurări sociale de stat sunt stabilite două tipuri de contribuţii obligatorii:
- contribuţia, datorată de către angajatori; 
- contribuţia individuală, datorată personal de unii plătitori, persoane fizice.

În conformitate cu prevederile Legii privind sistemul public de  asigurări  sociale,  contribuabili  la   bugetul asigurărilor sociale de stat sînt, după caz: 
- angajatorii;
- persoanele fizice ce îşi organizează şi desfăşoară activitatea pe cont propriu.

Baza de calcul a contribuţiilor, datorate de către angajatori şi salariaţii angajaţi este fondul de salarizare şi alte recompense.

Angajatorii calculează şi virează contribuţiile de asigurări sociale conform tarifelor şi în termenii stabiliţi de Legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat. Este de menţionat că mărimea tarifului contribuţiilor de asigurări sociale este neschimbată din anul 2009 (pentru angajatori 23% şi 6% la fondul de salarizare şi alte recompense).

Angajatorul care practică exclusiv activităţi din  agricultură se bucură de facilităţi la calcularea şi achitarea contribuţiilor. Aceştia calculează contribuţii  de 22% la fondul de salarizare şi alte recompense. Din suma calculată urmează să achite 16% din mijloacele întreprinderii, iar diferenţa de 6% se subvenţionează de la bugetul de stat.

Pentru persoanele fizice ce îşi organizează şi desfăşoară activitatea pe cont propriu, inclusiv, cei care practică activitate profesională: (întreprinzătorii individuali; avocaţii privaţi, notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii) transfera contribuţia anuală în mărimea taxei fixe stabilită pentru anul bugetar respectiv (în anul 2013 taxa fixă este de 5220 lei, în 2014 se preconizează 5748 lei).

Persoanele menţionate sînt obligate să achite cîte 1/12 parte din taxa anuală. În cazul în care aceste persoane sînt invalizi sau pensionari se scutesc de obligaţia achitării taxei fixe a contribuţiei.

Persoanele angajate sînt în drept de a beneficia de toate prestaţiile de asigurări sociale acordate de sistemul public de asigurări sociale de stat: pensii, indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă, inclusiv pentru îngrijirea copilului bolnav,  indemnizaţii unice la naşterea copilului, indemnizaţii de maternitate, indemnizaţii lunare pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, indemnizaţii de invaliditate, ajutor de şomaj şi de deces.

Pe cînd persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitatea pe cont propriu sînt în drept să beneficieze de pensia minimă şi ajutor de deces.

Drepturile de asigurări sociale enumerate sînt stabilite corelativ venitului asigurat. Cu cît este mai mare venitul realizat în întreaga perioada de asigurare cu atît mai mare este mărimea prestaţiei (pensii, indemnizaţii, etc).
 
Responsabili de declararea, calcularea şi achitarea contribuţiilor de asigurări  sociale sînt angajatorii.

Pentru stabilirea pensiilor şi indemnizaţiilor este necesar ca contribuţiile să fie declarate şi achitate.

Lipsa calculelor şi achitărilor în buget pentru o perioadă anumită duce la lezarea drepturilor persoanelor asigurate.

Fiecare plătitor de contribuţii şi persoană asigurată are posibilitatea să-şi verifice individual datele declarate şi achitate la buget. Pentru aceasta CNAS a implementat serviciul de accesare a contului curent prin Internet.  Extrasul din cont se accesează prin intermediul SI ACCES CPAS, de pe pagina oficială a CNAS – www.cnas.md.

Utilizînd acest serviciu plătitorul de contribuţii poate să-şi verifice plenitudinea datelor declarate, iar asiguratul datele declarate de către angajator. 
 
Totodată, informăm că neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv ziua de transfer a sumei datorate.

Comentarii

  1. mmax spune:

    Drepturile de asigurări sociale enumerate sînt stabilite corelativ venitului asigurat. Cu cît este mai mare venitul realizat în întreaga perioada de asigurare cu atît mai mare este mărimea prestaţiei (pensii, indemnizaţii, etc).

    Formula de calcul „в студию”! 😀 „for dummies” 🙂

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...