37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Acestea sunt cotele impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare din Chișinău în 2015

Acestea sunt cotele impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare din Chișinău în 2015

06.05.20157.893 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Deciziei nr. 1/3 din 17 martie 2015 "Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2015 în lectura a doua", în anexa nr. 40 și anexa nr. 41, au fost publicate cotele impozitului funciar și cotele impozitului pe bunurile imobiliare în municipiul Chişinău pentru anul 2015.

Cotele menționate nu s-au modificat față de anul 2014 și sunt după cum urmează:

Cotele impozitului funciar în municipiul Chişinău pentru anul 2015 

Nr. d/o

Descriere

Cote

1.

Terenurile cu destinaţie agricolă:

a) toate terenurile, altele decât cele destinate fâneţelor şi păşunilor:

  • cu indici cadastrali
  • fără indici cadastrali

 

 

1,5 lei pentru 1 grad-hectar
110 lei pentru 1 hectar

 

b) terenurile destinate fâneţelor şi păşunilor:

  • cu indici cadastrali
  • fără indici cadastrali

 

0,75 lei pentru 1 grad-hectar
55 lei pentru 1 hectar

 

c) terenurile ocupate de obiective acvatice (iazuri, lacuri etc.)

115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică

2.

Terenurile din intravilan:

a) terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

30 lei pentru 100 m. p.

 

b) terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lângă casă şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

10 lei pentru 100 m. p.

3.

Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pământurile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

350 lei pentru 1 hectar

4.

Terenurile din extravilan, altele decât cele specificate în pct. 3, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

70 lei pentru 1 hectar

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare în municipiul Chişinău pentru anul 2015 

Nr. d/o

Descriere

Cote

1.

Pentru clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pentru alte bunuri imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv:

a) pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

b) pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate la lit. a)

 

 

0,1% din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

0,1 % din costul bunurilor imobiliare

2.

Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele

 

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Pentru bunurile imobiliare (conform art. 280 din Codul fiscal), inclusiv:

- cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri);

- pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate;

- loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii

 

 

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

 

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

4.

Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă (apartamente şi case de locuit individuale, care aparţin persoanelor fizice), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

0,3 % din costul bunurilor imobiliare

5.

Pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

Conform Deciziei nr. 1/3 din 17 martie 2015 "Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2015 în lectura a doua", în anexa nr. 40 și anexa nr. 41, au fost publicate cotele impozitului funciar și cotele impozitului pe bunurile imobiliare în municipiul Chişinău pentru anul 2015.

Cotele menționate nu s-au modificat față de anul 2014 și sunt după cum urmează:

Cotele impozitului funciar în municipiul Chişinău pentru anul 2015 

Nr. d/o

Descriere

Cote

1.

Terenurile cu destinaţie agricolă:

a) toate terenurile, altele decât cele destinate fâneţelor şi păşunilor:

  • cu indici cadastrali
  • fără indici cadastrali

 

 

1,5 lei pentru 1 grad-hectar
110 lei pentru 1 hectar

 

b) terenurile destinate fâneţelor şi păşunilor:

  • cu indici cadastrali
  • fără indici cadastrali

 

0,75 lei pentru 1 grad-hectar
55 lei pentru 1 hectar

 

c) terenurile ocupate de obiective acvatice (iazuri, lacuri etc.)

115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică

2.

Terenurile din intravilan:

a) terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

30 lei pentru 100 m. p.

 

b) terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lângă casă şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

10 lei pentru 100 m. p.

3.

Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pământurile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

350 lei pentru 1 hectar

4.

Terenurile din extravilan, altele decât cele specificate în pct. 3, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

70 lei pentru 1 hectar

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare în municipiul Chişinău pentru anul 2015 

Nr. d/o

Descriere

Cote

1.

Pentru clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pentru alte bunuri imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv:

a) pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

b) pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate la lit. a)

 

 

0,1% din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

0,1 % din costul bunurilor imobiliare

2.

Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele

 

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Pentru bunurile imobiliare (conform art. 280 din Codul fiscal), inclusiv:

- cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri);

- pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate;

- loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii

 

 

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

 

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

4.

Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă (apartamente şi case de locuit individuale, care aparţin persoanelor fizice), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

0,3 % din costul bunurilor imobiliare

5.

Pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...