37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Acțiunile anticorupție în domeniul fiscal pentru anii 2018-2020

Acțiunile anticorupție în domeniul fiscal pentru anii 2018-2020

21.04.20181.774 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Corupția rămâne a fi una dintre problemele majore care au impact negativ îngrijorător, pentru toate sferele sociale, dat fiind faptul că, aceasta se manifestă la toate nivelurile și în toate domeniile, având repercusiuni cu precădere în sectorul public.

Sistemul fiscal din Republica Moldova, nu reprezintă o excepție în acest sens. Răspândirea corupției în sistemul fiscal, este direct proporțională cu gradul de transparență în activitatea Serviciului Fiscal de Stat și nivelul calității serviciilor prestate.

Reorganizarea Serviciului Fiscal de Stat, a favorizat sporirea integrității instituționale prin crearea pârghiilor de tratare univocă a cadrului legislativ și normativ, reducerea protecționismului în autoritatea fiscală, optimizarea resurselor de personal și redirecționarea acestora preponderent în procesele de administrare fiscal.

În prezent, Serviciul Fiscal de Stat are ca obiectiv consolidarea eforturilor în lupta împotriva corupției în domeniile vulnerabile care necesită intervenție. Consolidarea instituțională și sporirea climatului de integritate și prestarea serviciilor fiscale moderne favorizează eliminarea și reducerea căilor de corupere a funcționarilor fiscali. Nu în ultimul rând, este necesară și diminuarea posibilității de evaziune fiscală.

Problemele indentificate de către Serviciul Fiscal de Stat, indică asupra:

Poverii cadrului legislativ și conexiunea incompletă în aplicarea transparenței în procesul decisional

Cadrul reglementator în domeniul fiscal este unul dintre factorii-problemă, dat fiind faptul că modificările frecvente a legislației naționale în ansamblu, face ca să existe loc de interpretare a acesteia și suspiciuni în ceea ce privește promovarea unor interese de grup.

Existenței vulnerabilităților în procesul de prestare a serviciilor

Procesele de administrare fiscală care implică contactul direct dintre funcționarul fiscal și contribuabil, sunt cele mai expuse riscurilor aferente corupției și, prin urmare, necesită a fi minimizate. Astfel, procesele de control, în mod special controalele de restituire TVA, gestionare de arierate și deservire a contribuabililor pot fi influențate de actele de corupție și conexe corupției. Din acest motiv, este necesar ca Serviciul Fiscal de Stat să dezvolte mecanisme de minimizare a factorilor coruptibili, prin reingineria serviciilor fiscale, modernizarea acestora și implementarea de noi sisteme informaționale.

Deficiențe la nivelul climatului de integritate instituțională

Este necesară stabilirea unor sancțiuni clare pentru încălcarea regulilor de activitate profesională în mod etic, liber de influențe necorespunzătoare și manifestări de corupție, cu respectarea interesului public pentru toți colaboratorii Serviciului. Prin urmare, un prim pas necesar, este actualizarea și ajustarea Codului de conduită al funcționarului fiscal la prevederile Legii integrității nr. 82 din 25 mai 2017 și organizarea/desfășurarea permanentă a instruirilor privind frauda fiscală, actele de corupție și conexe corupției, inclusiv răspunderea juridică pentru comiterea acestora. În aceeași măsură, este important ca și contribuabilii să dispună de o cultură orientată spre rezistența la corupție.

Evaziunea fiscală

O societate coruptă, poate genera niveluri mai înalte de evaziune fiscală în cazul mituirii funcționarilor publici antrenați în domeniul vizat și viceversa - gradul mare de evaziune fiscal, ar putea însemna mai multe oportunități de manifestare a corupției prin mituirea funcționarilor publici de către reprezentanții sectorului privat.

Controlul fiscal, este un instrument foarte expus atacurilor la integritate. Numărul mare de controale, poate favoriza sporirea incidentelor de corupție.
Astfel, Serviciul Fiscal de Stat, trebuie să aplice măsuri bine standardizate în ceea ce privește regimul de planificare a controalelor pentru ca acestea să derive din gradul de risc privind încălcările fiscale pe care îl prezintă contribuabilul.

Prioritățile SFS în vederea combaterii corupției sunt stabilite în felul următor:

1. Sporirea transparenței și implicarea uniformă a părților interesante în procesul decizional. Acțiunile întreprinse de SFS:

- sporirea nivelului de implicare a societății civile și mediului de afaceri în procesul de luare a deciziilor;
- întocmirea sintezelor consultărilor publice și furnizarea feedbakului din partea SFS;
- creșterea gradului de informare a contribuabililor privind reformele cadrului de reglementare;
- efectuarea expertizei anticorupție a actelor normative elaborate.

2. Sporirea calității și transparenței în procesul de prestare a serviciului prin dezvoltarea și implimentarea unor sisteme informaționale automate eficiaente și operaționale. Acțiunile întreprinse de SFS:

- reingineria serviciilor publice, în special a celor de primă necesitate;
- digitizarea serviciilor fiscale;
- implimentarea modulului "Restituirea TVA" din cadrul Sistemului informational automatizat "Management al cazurilor";
- elaborarea și implimentarea sistemului de evaluare a satisfacției contribuabililor față de serviciile prestate de SFS.

3. Consolidarea climatului de integritate și remedierea vulnerabilității la corupție prin consolidarea capacităților instituționale. Acțiunile întreprinse de SFS:

- actualizarea codului de conduită al funționarului fiscal;
- organizarea și desfășurarea prin intermediul platformei e-learning, a sesiunilor de instruire în baza Codului de conduită al funționarului fiscal actualizat;
- elaborarea și aprobarea planurilor anuale de instruire cu tematici privind actele de corupție, inclusiv răspunderea juridică pentru făptuirea acestora;
- elaborarea unei secțiuni destinate domeniului integrității pe pagina oficială a SFS, etc.

4. Reducerea nivelului de evaziune fiscală, prin implimentarea măsurilor de gestionare și monitorizare a activității inspectorilor fiscali și creșterea disciplinei în rândul contribuabililor. Acțiunile întreprinse de SFS:

- aplicarea măsurilor de conformare benevolă menite să preîntîmpine cazurile de încălcare fiscală și să reducă intervenția restrictivă a organului de control în activitatea mediului de afaceri;
- asigurarea analizai permanente a informației disponibile și planificării controlului fiscal, doar în temeiul riscurilor identificate;
- dezvoltarea Sistemului informational automatizat "Management al cazurilor" prin implimenatarea modulelor "Contestații", "Control fiscal - persoane fizice, metode directe", "Control fiscal - persoane fizice, metode indirecte".

Rapoartele de monitorizare urmează a fi elaborate de către Serviciul Fiscal de Stat trimestrial, conform structurii din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 676 din 29 august 2017 „Privind aprobarea mecanismului de elaborare și coordonare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție pentru anii 2018-2020". Planul sectorial urmează a fi revizuit anual.

Corupția rămâne a fi una dintre problemele majore care au impact negativ îngrijorător, pentru toate sferele sociale, dat fiind faptul că, aceasta se manifestă la toate nivelurile și în toate domeniile, având repercusiuni cu precădere în sectorul public.

Sistemul fiscal din Republica Moldova, nu reprezintă o excepție în acest sens. Răspândirea corupției în sistemul fiscal, este direct proporțională cu gradul de transparență în activitatea Serviciului Fiscal de Stat și nivelul calității serviciilor prestate.

Reorganizarea Serviciului Fiscal de Stat, a favorizat sporirea integrității instituționale prin crearea pârghiilor de tratare univocă a cadrului legislativ și normativ, reducerea protecționismului în autoritatea fiscală, optimizarea resurselor de personal și redirecționarea acestora preponderent în procesele de administrare fiscal.

În prezent, Serviciul Fiscal de Stat are ca obiectiv consolidarea eforturilor în lupta împotriva corupției în domeniile vulnerabile care necesită intervenție. Consolidarea instituțională și sporirea climatului de integritate și prestarea serviciilor fiscale moderne favorizează eliminarea și reducerea căilor de corupere a funcționarilor fiscali. Nu în ultimul rând, este necesară și diminuarea posibilității de evaziune fiscală.

Problemele indentificate de către Serviciul Fiscal de Stat, indică asupra:

Poverii cadrului legislativ și conexiunea incompletă în aplicarea transparenței în procesul decisional

Cadrul reglementator în domeniul fiscal este unul dintre factorii-problemă, dat fiind faptul că modificările frecvente a legislației naționale în ansamblu, face ca să existe loc de interpretare a acesteia și suspiciuni în ceea ce privește promovarea unor interese de grup.

Existenței vulnerabilităților în procesul de prestare a serviciilor

Procesele de administrare fiscală care implică contactul direct dintre funcționarul fiscal și contribuabil, sunt cele mai expuse riscurilor aferente corupției și, prin urmare, necesită a fi minimizate. Astfel, procesele de control, în mod special controalele de restituire TVA, gestionare de arierate și deservire a contribuabililor pot fi influențate de actele de corupție și conexe corupției. Din acest motiv, este necesar ca Serviciul Fiscal de Stat să dezvolte mecanisme de minimizare a factorilor coruptibili, prin reingineria serviciilor fiscale, modernizarea acestora și implementarea de noi sisteme informaționale.

Deficiențe la nivelul climatului de integritate instituțională

Este necesară stabilirea unor sancțiuni clare pentru încălcarea regulilor de activitate profesională în mod etic, liber de influențe necorespunzătoare și manifestări de corupție, cu respectarea interesului public pentru toți colaboratorii Serviciului. Prin urmare, un prim pas necesar, este actualizarea și ajustarea Codului de conduită al funcționarului fiscal la prevederile Legii integrității nr. 82 din 25 mai 2017 și organizarea/desfășurarea permanentă a instruirilor privind frauda fiscală, actele de corupție și conexe corupției, inclusiv răspunderea juridică pentru comiterea acestora. În aceeași măsură, este important ca și contribuabilii să dispună de o cultură orientată spre rezistența la corupție.

Evaziunea fiscală

O societate coruptă, poate genera niveluri mai înalte de evaziune fiscală în cazul mituirii funcționarilor publici antrenați în domeniul vizat și viceversa - gradul mare de evaziune fiscal, ar putea însemna mai multe oportunități de manifestare a corupției prin mituirea funcționarilor publici de către reprezentanții sectorului privat.

Controlul fiscal, este un instrument foarte expus atacurilor la integritate. Numărul mare de controale, poate favoriza sporirea incidentelor de corupție.
Astfel, Serviciul Fiscal de Stat, trebuie să aplice măsuri bine standardizate în ceea ce privește regimul de planificare a controalelor pentru ca acestea să derive din gradul de risc privind încălcările fiscale pe care îl prezintă contribuabilul.

Prioritățile SFS în vederea combaterii corupției sunt stabilite în felul următor:

1. Sporirea transparenței și implicarea uniformă a părților interesante în procesul decizional. Acțiunile întreprinse de SFS:

- sporirea nivelului de implicare a societății civile și mediului de afaceri în procesul de luare a deciziilor;
- întocmirea sintezelor consultărilor publice și furnizarea feedbakului din partea SFS;
- creșterea gradului de informare a contribuabililor privind reformele cadrului de reglementare;
- efectuarea expertizei anticorupție a actelor normative elaborate.

2. Sporirea calității și transparenței în procesul de prestare a serviciului prin dezvoltarea și implimentarea unor sisteme informaționale automate eficiaente și operaționale. Acțiunile întreprinse de SFS:

- reingineria serviciilor publice, în special a celor de primă necesitate;
- digitizarea serviciilor fiscale;
- implimentarea modulului "Restituirea TVA" din cadrul Sistemului informational automatizat "Management al cazurilor";
- elaborarea și implimentarea sistemului de evaluare a satisfacției contribuabililor față de serviciile prestate de SFS.

3. Consolidarea climatului de integritate și remedierea vulnerabilității la corupție prin consolidarea capacităților instituționale. Acțiunile întreprinse de SFS:

- actualizarea codului de conduită al funționarului fiscal;
- organizarea și desfășurarea prin intermediul platformei e-learning, a sesiunilor de instruire în baza Codului de conduită al funționarului fiscal actualizat;
- elaborarea și aprobarea planurilor anuale de instruire cu tematici privind actele de corupție, inclusiv răspunderea juridică pentru făptuirea acestora;
- elaborarea unei secțiuni destinate domeniului integrității pe pagina oficială a SFS, etc.

4. Reducerea nivelului de evaziune fiscală, prin implimentarea măsurilor de gestionare și monitorizare a activității inspectorilor fiscali și creșterea disciplinei în rândul contribuabililor. Acțiunile întreprinse de SFS:

- aplicarea măsurilor de conformare benevolă menite să preîntîmpine cazurile de încălcare fiscală și să reducă intervenția restrictivă a organului de control în activitatea mediului de afaceri;
- asigurarea analizai permanente a informației disponibile și planificării controlului fiscal, doar în temeiul riscurilor identificate;
- dezvoltarea Sistemului informational automatizat "Management al cazurilor" prin implimenatarea modulelor "Contestații", "Control fiscal - persoane fizice, metode directe", "Control fiscal - persoane fizice, metode indirecte".

Rapoartele de monitorizare urmează a fi elaborate de către Serviciul Fiscal de Stat trimestrial, conform structurii din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 676 din 29 august 2017 „Privind aprobarea mecanismului de elaborare și coordonare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție pentru anii 2018-2020". Planul sectorial urmează a fi revizuit anual.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...