37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Acțiuni de conformare fiscală întreprinse de IFS Călărași

Acțiuni de conformare fiscală întreprinse de IFS Călărași

20.01.2016732 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Schimbarea comportamentului contribuabililor în vederea conformării voluntare la legislația fiscală este de neconceput fără instruirea continuă și sistemică. Este cel mai eficient instrument de prevenire a încălcării legislației fiscale. Axat pe acest deziderat, la data de 15.01.2016 IFS Călărași a organizat un seminar de instruire a contribuabililor din raion, principalele subiecte abordate fiind:

  1. Particularitățile reținerii impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări;
  2. Modul de completare și termenele de prezentare a dărilor de seamă forma IALS14, forma IRV14;
  3. Modificările operate în legislația fiscală, calendarul contribuabilului pentru luna ianuarie. În cadrul seminarului au fost oferite răspunsuri la întrebările adresate de contribuabili, acestea fiind bazate pe exemple concrete și relevante. În afară de aceasta, organul fiscal sistematic informează și acordă ajutorul metodologic necesar contribuabililor din raion pentru generarea codurilor IBAN la efectuarea transferului impozitelor și plăților la bugetul public național, precum și explică modul de imprimare de sine stătător a formularelor tipizate cu regim special.

Totodată, recent, în contextul acțiunilor de conformare fiscală a contribuabililor, autoritatea fiscală a efectuat verificări la 2 agenți economici, inclusiv cu inventarierea stocului de mărfuri, în rezultatul verificărilor ultimii fiind înregistrați în calitate de subiecți ai TVA. De asemenea, în cadrul controalelor operative au fost depistate 2 cazuri de activitate ilicită, urmând a fi aplicate sancțiuni contravenționale în suma de 6000 lei și 1 caz de lipsă a documentelor de proveniență a mărfurilor, urmând a fi operate sancțiuni fiscale în suma de 5000 lei.

În scopul verificării corespunderii și ajustării soldurilor corecte la obligațiile fiscale administrate de Serviciile de Colectare a Impozitelor și Taxelor Locale din primării, IFS Călărași a inițiat procesul de efectuare a verificărilor reciproce cu toate primăriile din raion, urmând să fie înlăturate toate divergențele existente la acest capitol.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...