37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Abaterile depistate de către ISM în cadrul controalelor pe anul 2016

Abaterile depistate de către ISM în cadrul controalelor pe anul 2016

30.06.20171.943 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi a fost publicat Raportul de activitate al Inspectoratului de Stat al Muncii pentru anul 2016.

Pe parcursul anului 2016 Inspectoratul de Stat al Muncii împreună cu subdiviziunile sale teritoriale a realizat 4458 vizite de control privind respectarea legislaţiei şi altor acte normative în domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă la 3706 unităţi. 
- în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 2092 controale;
- în domeniul relaţiilor de muncă au fost efectuate 2366 controale.

Din numărul total de controale:
- 3665 - constituie controale de fond;
- 610 - controale inopinate (în baza petiţiilor şi cu ocazia cercetării accidentelor);
- 141 - controale tematice;
- 42 - controale repetate.

În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor în sectorul real, de către inspectorii de muncă au fost întreprinse vizite de control la unităţile economice care admit restanţe la plata salariilor. Suma restanţelor în data de 1 decembrie 2016 la plata salariilor angajaţilor din sectorul real al economiei constituia 189365,0 mii lei, față de 17671 salariaţi, admisă la 194 unităţi. Cele mai mari restanțe au fost înregistrate la întreprinderile de stat, suma datoriilor fiind de 115307,0 mii lei față de 10903 salariaţi.

În privința combaterii şi prevenirii muncii nedeclarate, de către inspectorii de muncă au fost desfăşurate controale, în cadrul cărora, la 48 unități şi 22 angajatori-persoane fizice au fost depistate 132 persoane, inclusiv 39 femei și 15 minori, care au fost admise la muncă fără perfectarea contractelor de muncă.

În vederea asigurării modului de aplicare a prevederilor art. 34 al Legii nr.60-XIX din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, pe parcursul perioadei de referinţă, au fost vizitate 1594 unităţi cu un efectiv de 20 şi mai multe personane. Astfel au fost depistate încălcări de dăpășire a numărului rezervat de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități. În 233 unităţi activau 712 persoane cu dizabilităţi, în loc de 574 din totalul locurilor rezervate.

În cadrul vizitelor de control au fost depistate nereguli și în vederea angajării minorilor în câmpul muncii astfel au fost depistați 22 de salariați cu vârsta mai mica de 18 ani, 15 prestau munca nedeclarată.

În anul raportat Inspectoratului de Stat al Muncii au examinat 2537 petiţii de la cetăţeni şi 950 sesizări din partea autorităţilor publice centrale şi locale, prin care s-au invocat diverse încălcări ale legislaţiei muncii şi normelor de securitate şi sănătate în muncă, cel mai invocate motiv fiind problemele legate de neachitarea salariului şi formarea restanţelor la plata salariului (48% din numărul total de petiții) în mare parte acestea fiind depuse de către femei.

Numărul de accidentări în timpul muncii comunicate Inspectoratului de Stat al Muncii este de 449.

Cel mai mare număr de procese-verbale încheiate în legătură cu contravențiile depistate se înregistrează în mun. Bălți - 54 de procese-verbale în cadrul a 799 controale din numărul total de 4458 controale efectuate.

Pentru sensibilizarea, informarea şi consultarea celor interesaţi în aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei, precum şi pentru asigurarea transparenţei activităţii de inspecţie s-au realizat acţiuni de informare a populaţiei prin diferite mijloace mass-media despre cele mai eficiente metode de aplicare a Codului muncii, Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, şi despre activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii. În această ordine de idei au fost acordate 20 interviuri la posturile de radio locale şi centrale, 46 participări în cadrul emisiunilor televizate şi au fost publicate 79 articole în diverse publicaţii periodice centrale şi locale.

În Monitorul Oficial de astăzi a fost publicat Raportul de activitate al Inspectoratului de Stat al Muncii pentru anul 2016.

Pe parcursul anului 2016 Inspectoratul de Stat al Muncii împreună cu subdiviziunile sale teritoriale a realizat 4458 vizite de control privind respectarea legislaţiei şi altor acte normative în domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă la 3706 unităţi. 
- în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 2092 controale;
- în domeniul relaţiilor de muncă au fost efectuate 2366 controale.

Din numărul total de controale:
- 3665 - constituie controale de fond;
- 610 - controale inopinate (în baza petiţiilor şi cu ocazia cercetării accidentelor);
- 141 - controale tematice;
- 42 - controale repetate.

În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor în sectorul real, de către inspectorii de muncă au fost întreprinse vizite de control la unităţile economice care admit restanţe la plata salariilor. Suma restanţelor în data de 1 decembrie 2016 la plata salariilor angajaţilor din sectorul real al economiei constituia 189365,0 mii lei, față de 17671 salariaţi, admisă la 194 unităţi. Cele mai mari restanțe au fost înregistrate la întreprinderile de stat, suma datoriilor fiind de 115307,0 mii lei față de 10903 salariaţi.

În privința combaterii şi prevenirii muncii nedeclarate, de către inspectorii de muncă au fost desfăşurate controale, în cadrul cărora, la 48 unități şi 22 angajatori-persoane fizice au fost depistate 132 persoane, inclusiv 39 femei și 15 minori, care au fost admise la muncă fără perfectarea contractelor de muncă.

În vederea asigurării modului de aplicare a prevederilor art. 34 al Legii nr.60-XIX din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, pe parcursul perioadei de referinţă, au fost vizitate 1594 unităţi cu un efectiv de 20 şi mai multe personane. Astfel au fost depistate încălcări de dăpășire a numărului rezervat de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități. În 233 unităţi activau 712 persoane cu dizabilităţi, în loc de 574 din totalul locurilor rezervate.

În cadrul vizitelor de control au fost depistate nereguli și în vederea angajării minorilor în câmpul muncii astfel au fost depistați 22 de salariați cu vârsta mai mica de 18 ani, 15 prestau munca nedeclarată.

În anul raportat Inspectoratului de Stat al Muncii au examinat 2537 petiţii de la cetăţeni şi 950 sesizări din partea autorităţilor publice centrale şi locale, prin care s-au invocat diverse încălcări ale legislaţiei muncii şi normelor de securitate şi sănătate în muncă, cel mai invocate motiv fiind problemele legate de neachitarea salariului şi formarea restanţelor la plata salariului (48% din numărul total de petiții) în mare parte acestea fiind depuse de către femei.

Numărul de accidentări în timpul muncii comunicate Inspectoratului de Stat al Muncii este de 449.

Cel mai mare număr de procese-verbale încheiate în legătură cu contravențiile depistate se înregistrează în mun. Bălți - 54 de procese-verbale în cadrul a 799 controale din numărul total de 4458 controale efectuate.

Pentru sensibilizarea, informarea şi consultarea celor interesaţi în aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei, precum şi pentru asigurarea transparenţei activităţii de inspecţie s-au realizat acţiuni de informare a populaţiei prin diferite mijloace mass-media despre cele mai eficiente metode de aplicare a Codului muncii, Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, şi despre activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii. În această ordine de idei au fost acordate 20 interviuri la posturile de radio locale şi centrale, 46 participări în cadrul emisiunilor televizate şi au fost publicate 79 articole în diverse publicaţii periodice centrale şi locale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...