37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ați comis o contravenție? Vedeți ce riscați

Ați comis o contravenție? Vedeți ce riscați

29.09.20172.667 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 121 din 13.09.2017, publicat în ediția de astăzi a Monitorului Oficial, a fost aprobat formularul Procesului-verbal cu privire la contravenție și Intrucțiunea de completare a acestuia.

Amenzile, aplicate în cazurile prevăzute de Codul contravențional, pentru persoanele fizice sunt stabilite între una și 500 de unități convenționale, iar pentru persoanele cu funcții de răspundere între 10 și 1500 de unități conveționale. Mărimea unei unități conveționale este egală cu 50 lei.

Persoana în privința căreia fost inițiat procesul contravențional, are dreptul să achite amenda în mod benevol, în termen de 30 de zile de la data stabilirii acesteia.
În cazul neachitării amenzii în termenul stabilit, vor fi inițiate proceduri conform Codului de executare. Astfel, contravinientul ar putea achita amenda în mărime dublă (fără depășirea limitei maxime a sancţiunii cu amenda prevăzută de norma materială contravenţională sau de prezentul articol), să fie privat de dreptul de desfășurare a unei activități pe un termen de la 6 - la 12 luni și riscă să execute muncă neremunerată în folosul comunităţii (maxim 60 de ore) sau chiar arest contravenţional, cu durata de maxim 30 de zile (o zi de arest pentru 2 u.c.).

Posibilitatea de achitare a amenzii în mărime de 50 la sută din sumă, apare în cazul când contravinientul o achită în termen de 72 de ore din momentul stabilirii ei. Evidenţa executării sancţiunilor amenzilor se ţine în Registrul debitorilor care este reglementat de către Guvern.

Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravenţională, în cazul în care nu sunt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de CC, sunt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenţionale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părţile care nu au fost prezente la şedinţa de examinare a cauzei contravenţionale, în cel mult 3 zile de la data înmânării copiei de pe decizia respectivă.

Procesului-verbal cu privire la contravenție, va fi semnat pe fiecare pagină de agentul constatator, de persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional și de victimă când există.
Important! Nu sunt admise rectificări, adăugări și alte genuri de modificări. În cazul necesității unor astfel de acțiuni, se încheie un nou proces-verbal, în care se face consemnarea respectivă.

La tipărirea formularelor se va indica seria „MF" și numărul de ordine format din 8 cifre. În antetul formularului se va indica instituția subordonată Ministerului Finanțelor (ex. Serviciul Fiscal de Stat) care va utiliza blancheta provesului-verbal.
În Procesul-verbal vor fi consemnate informații despre:

 • agentul constatator ce întocmește procesul-verbal și autoritatea care o reprezintă;
 • datele persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional;
 • specificul faptei contravenţionale;
 • explicaţiile contravenientului în privinţa căruia s-a întocmit proces-verbal;
 • după caz, informații despre interpret/traducător, cu indicarea limbii traduse;
 • corpurile delicte ridicate și probele acumulate;
 • menţiunea privind refuzul contravenientului de a semna procesul-verbal și motivele refuzului;
 • date despre martor;
 • decizia agentului constatator, etc.

Formularul Procesului-verbal cu privire la contravenție, se va tipări în două exemplare, iar al doilea exemplar va fi autocopiant și se va înmâna contravenientului după întocmire.

Se menționează că blanchetele proceselor-verbale cu privire la contravenție, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 8 din 21.01.2011, vor fi utilizate până la finisarea stocului, având aceeași putere juridică ca și blanchetele proceselor-verbale cu privire la contravenție, aprobate prin prezentul ordin.

Odată cu intrarea în vigoare a prezentului ordin, se anulează Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 8 din 21 ianuarie 2011.

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 121 din 13.09.2017, publicat în ediția de astăzi a Monitorului Oficial, a fost aprobat formularul Procesului-verbal cu privire la contravenție și Intrucțiunea de completare a acestuia.

Amenzile, aplicate în cazurile prevăzute de Codul contravențional, pentru persoanele fizice sunt stabilite între una și 500 de unități convenționale, iar pentru persoanele cu funcții de răspundere între 10 și 1500 de unități conveționale. Mărimea unei unități conveționale este egală cu 50 lei.

Persoana în privința căreia fost inițiat procesul contravențional, are dreptul să achite amenda în mod benevol, în termen de 30 de zile de la data stabilirii acesteia.
În cazul neachitării amenzii în termenul stabilit, vor fi inițiate proceduri conform Codului de executare. Astfel, contravinientul ar putea achita amenda în mărime dublă (fără depășirea limitei maxime a sancţiunii cu amenda prevăzută de norma materială contravenţională sau de prezentul articol), să fie privat de dreptul de desfășurare a unei activități pe un termen de la 6 - la 12 luni și riscă să execute muncă neremunerată în folosul comunităţii (maxim 60 de ore) sau chiar arest contravenţional, cu durata de maxim 30 de zile (o zi de arest pentru 2 u.c.).

Posibilitatea de achitare a amenzii în mărime de 50 la sută din sumă, apare în cazul când contravinientul o achită în termen de 72 de ore din momentul stabilirii ei. Evidenţa executării sancţiunilor amenzilor se ţine în Registrul debitorilor care este reglementat de către Guvern.

Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravenţională, în cazul în care nu sunt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de CC, sunt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenţionale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părţile care nu au fost prezente la şedinţa de examinare a cauzei contravenţionale, în cel mult 3 zile de la data înmânării copiei de pe decizia respectivă.

Procesului-verbal cu privire la contravenție, va fi semnat pe fiecare pagină de agentul constatator, de persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional și de victimă când există.
Important! Nu sunt admise rectificări, adăugări și alte genuri de modificări. În cazul necesității unor astfel de acțiuni, se încheie un nou proces-verbal, în care se face consemnarea respectivă.

La tipărirea formularelor se va indica seria „MF" și numărul de ordine format din 8 cifre. În antetul formularului se va indica instituția subordonată Ministerului Finanțelor (ex. Serviciul Fiscal de Stat) care va utiliza blancheta provesului-verbal.
În Procesul-verbal vor fi consemnate informații despre:

 • agentul constatator ce întocmește procesul-verbal și autoritatea care o reprezintă;
 • datele persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional;
 • specificul faptei contravenţionale;
 • explicaţiile contravenientului în privinţa căruia s-a întocmit proces-verbal;
 • după caz, informații despre interpret/traducător, cu indicarea limbii traduse;
 • corpurile delicte ridicate și probele acumulate;
 • menţiunea privind refuzul contravenientului de a semna procesul-verbal și motivele refuzului;
 • date despre martor;
 • decizia agentului constatator, etc.

Formularul Procesului-verbal cu privire la contravenție, se va tipări în două exemplare, iar al doilea exemplar va fi autocopiant și se va înmâna contravenientului după întocmire.

Se menționează că blanchetele proceselor-verbale cu privire la contravenție, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 8 din 21.01.2011, vor fi utilizate până la finisarea stocului, având aceeași putere juridică ca și blanchetele proceselor-verbale cu privire la contravenție, aprobate prin prezentul ordin.

Odată cu intrarea în vigoare a prezentului ordin, se anulează Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 8 din 21 ianuarie 2011.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...