37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   A fost publicată procedura de achiziţionare de către S.A. a acţiunilor plasate de ea

A fost publicată procedura de achiziţionare de către S.A. a acţiunilor plasate de ea

11.10.2017910 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Comisia Naţională a Pieţei Financiare a publicat, în numărul 356-359 al Monitorului Oficial, Hotărârea privind aprobarea Procedurii de achiziţionare de către societatea pe acţiuni a acţiunilor plasate de ea.

Documentul conţine 45 de puncte, în care sunt descrise calcularea duratei ofertei de achiziţionare, etapele ofertei, depunerea cererilor de vânzare a acţiunilor, penalităţile în cazul nerespectării legislaţiei etc.

Potrivit Procedurii, oferta de achiziționare poate fi efectuată în scopul reducerii capitalului social sau cedării către acţionarii şi salariaţii societăţii pe acțiuni a unui anumit număr de acţiuni proprii, precum şi în scopul prevenirii scăderii cursului acțiunilor.

Pentru societățile pe acțiuni admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare, oferta de achiziționare va fi efectuată prin intermediul societăţilor de investiţii sau al persoanelor acceptate care sunt autorizate de către Comisia Națională a Pieței Financiare(C.N.P.F.) să presteze servicii şi activităţi de investiţii financiare pe teritoriul Republicii Moldova. În acest caz, tranzacțiile de vânzare-cumpărare a acțiunilor se vor efectua pe piața la care acestea sunt admise.

Pe de altă parte, în cazul societăților pe acțiuni care nu sunt admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare, oferta de achiziționare va fi efectuată de sine stătător de către Societate sau prin intermediul unui intermediar. În acest caz, tranzacțiile de vânzare-cumpărare a acțiunilor se vor înregistra la persoana care ţine registrul deţinătorilor de valori mobiliare ce constituie obiectul ofertei de achiziționare.

Potrivit procedurii, toţi deţinătorii de acțiuni care depun cereri de vânzare a acțiunilor în cadrul unei oferte de achiziționare vor vinde acţiunile la acelaşi preţ.

Pentru autorizarea achiziționării acțiunilor plasate S.A. va prezenta la C.N.P.F. următoarele documente:
   1. cererea privind autorizarea achiziţionării de către Societate a acțiunilor plasate de ea;
   2. hotărârea de achiziţionare de către Societate a acţiunilor plasate de ea, în conformitate cu art.78 alin.(4) din Legea privind societățile pe acțiuni;
   3. declarația Societății privind preţul oferit pentru o acțiune şi modul de stabilire a acestuia, în conformitate cu art.78 alin.(4) din Legea privind societățile pe acțiuni, cu anexarea documentelor confirmative;
   4. copia permisiunii eliberate de Banca Naţională a Moldovei în cazurile stabilite de legislaţia privind instituţiile financiare;
   5. conţinutul avizului privind efectuarea ofertei de achiziționare, în conformitate cu prevederile pct.20; 
   6. documente care să ateste sursa mijloacelor de plată necesare pentru finanţarea achiziționării de către Societate a acțiunilor plasate de ea și dovada că achiziţionarea acestor acţiuni nu va face Societatea insolvabilă;
   7. copia contractului de intermediere, după caz;
   8. declaraţia pe propria răspundere a Societății, conform căreia documentele prezentate C.N.P.F. conţin informaţie veridică despre Societate.

În termen de maximum 7 zile lucrătoare din data adoptării deciziei CNPF privind autorizarea achiziționării de către Societate a acțiunilor plasate de ea, Societatea va prezenta pieţei reglementate sau sistemului multilateral de tranzacționare în al cărei cadru sunt admise spre tranzacţionare aceste acțiuni avizul privind efectuarea ofertei de achiziționare.

La cererea Societății, intermediarului sau persoanei care ţine registrul deținătorilor de valori mobiliare, societatea de investiţii va prezenta, în termen de 3 zile lucrătoare, informaţia despre valorile mobiliare ale Societății reflectate în evidenţa sa şi despre deţinătorii acestora.

După iniţierea ofertei de achiziționare, deţinătorul de acțiuni, care acceptă condiţiile ofertei de achiziționare, prezintă în scris Societății cererea de vânzare a acțiunilor cu indicarea datelor de identificare și datelor de contact ale deţinătorului de acțiuni, numărului de acțiuni deținute, numărului de acțiuni propuse spre vânzare și acordul privind grevarea acțiunilor respective pe perioada valabilității cererii de vânzare a lor.

Documentul interzice Societății să facă orice plată în contul ofertei de achiziţionare înainte de data expirării termenului ofertei de achiziţionare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...