37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   A fost publicată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017

A fost publicată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017

28.12.20165.646 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de ieri, 27 decembrie, a fost publicată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 nr. 285 din 16 decembrie 2016.

Conform art. 4 din legea menționată, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se stabileşte la 9,0% (câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori). Acest indicator a rămas neschimbat în comparație cu anul 2016.

Totodată, prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută se stabileşte în mărime de 4056 lei pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002. Suma menționată a rămas neschimbată în comparație cu anul 2016.

Persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. b)-e), pct. 3 şi pct. 4 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, precum şi cetăţenii Republicii Moldova care nu fac parte din categoriile de plătitori prevăzute în legea menţionată, care achită, în termenul stabilit la art. 22 alin. (1) din legea menţionată (integral până la data de 31 martie a anului de gestiune), prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă, beneficiază de o reducere de 50% din suma stabilită la alin. (2) din prezentul articol.

Persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, care achită, în termenul stabilit la art. 22 alin. (1) din legea menţionată, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată in sumă fixă, beneficiază de o reducere de 75% din suma stabilită la alin. (2) din prezentul articol dacă acestea nu fac parte concomitent din categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1 lit. b)-e) şi la pct. 2 din anexa nr. 2 la legea menţionată.

Cetăţenii Republicii Moldova care nu fac parte din categoriile de plătitori prevăzute în Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 şi care, după termenul stabilit la art. 22 alin. (1) din legea menţionată, fac dovada aflării peste hotarele Republicii Moldova o perioadă mai mare de 183 de zile calendaristice în cursul anului bugetar obţin statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală doar după achitarea integrală a primei de asigurare.

Persoanele fizice care achită prima de asigurare obligatorie de asistentă medicală în sumă fixă obţin statutul de persoană asigurată în anul 2017 de la data achitării primei de asigurare, în cuantumul şi în condiţiile stabilite la alin. (2)-(5) din prezentul articol, până la data de 31 decembrie 2017.

Statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se obţine prin încadrarea persoanei în una din categoriile de persoane asigurate şi se confirmă prin interogarea electronică a sistemului informaţional al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, utilizând numărul de identificare de stat sau numărul poliţei de asigurare.

Legea menționată nu se deosebește esențial de Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016 nr. 157 din 01.07.2016.

Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

În Monitorul Oficial de ieri, 27 decembrie, a fost publicată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 nr. 285 din 16 decembrie 2016.

Conform art. 4 din legea menționată, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se stabileşte la 9,0% (câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori). Acest indicator a rămas neschimbat în comparație cu anul 2016.

Totodată, prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută se stabileşte în mărime de 4056 lei pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002. Suma menționată a rămas neschimbată în comparație cu anul 2016.

Persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. b)-e), pct. 3 şi pct. 4 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, precum şi cetăţenii Republicii Moldova care nu fac parte din categoriile de plătitori prevăzute în legea menţionată, care achită, în termenul stabilit la art. 22 alin. (1) din legea menţionată (integral până la data de 31 martie a anului de gestiune), prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă, beneficiază de o reducere de 50% din suma stabilită la alin. (2) din prezentul articol.

Persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, care achită, în termenul stabilit la art. 22 alin. (1) din legea menţionată, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată in sumă fixă, beneficiază de o reducere de 75% din suma stabilită la alin. (2) din prezentul articol dacă acestea nu fac parte concomitent din categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1 lit. b)-e) şi la pct. 2 din anexa nr. 2 la legea menţionată.

Cetăţenii Republicii Moldova care nu fac parte din categoriile de plătitori prevăzute în Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 şi care, după termenul stabilit la art. 22 alin. (1) din legea menţionată, fac dovada aflării peste hotarele Republicii Moldova o perioadă mai mare de 183 de zile calendaristice în cursul anului bugetar obţin statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală doar după achitarea integrală a primei de asigurare.

Persoanele fizice care achită prima de asigurare obligatorie de asistentă medicală în sumă fixă obţin statutul de persoană asigurată în anul 2017 de la data achitării primei de asigurare, în cuantumul şi în condiţiile stabilite la alin. (2)-(5) din prezentul articol, până la data de 31 decembrie 2017.

Statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se obţine prin încadrarea persoanei în una din categoriile de persoane asigurate şi se confirmă prin interogarea electronică a sistemului informaţional al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, utilizând numărul de identificare de stat sau numărul poliţei de asigurare.

Legea menționată nu se deosebește esențial de Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016 nr. 157 din 01.07.2016.

Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...