37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   A fost elaborată o nouă lege care va redresa și gestiona crizele bancare

A fost elaborată o nouă lege care va redresa și gestiona crizele bancare

02.08.2016483 views Agora.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Șase deputați, în frunte cu Andrian Candu și Ștefan Creangă sunt autorii unui proiect de lege care prevede, pe 114 pagini, redresarea și rezoluția băncilor, un document care va eficientiza gestionarea crizelor pentru instituțiile financiare.

Odată aprobată, noua lege va preveni ajungerea unei bănci în stare de insolvabilitate sau, în cazul în care aceasta se produce, va reduce la minimum consecințele, în sensul menținerii funcțiilor de importanță sistemică ale băncii, prin viabilizarea acesteia sau prin transferul acestor funcții la o altă entitate.

Problemele bancare vor fi gestionate în trei etape: pregătirea, intervenţia timpurie şi rezoluţia bancară.

Băncile își vor elabora planuri de redresare a situației, proces care va avea loc în strânsă cooperare cu BNM și instituțiile bancare. În cazul în care va fi nevoie de intervenție, BNM va putea înlocui organele de conducere a unei bănci, să aplice planul de redresare sau să schimbe strategia de afaceri.

Într-un final, dacă BNM va depista o bancă aflată în dificultate majoră, aceasta trebuie să aplice rezoluția bancară.

Proiectul stabilește principiile fundamentale ale rezoluției, care urmează a fi urmărite pe tot parcursul procedurii de rezoluție bancară, și anume:
a) acţionarii băncii supuse rezoluţiei sunt primii care suportă pierderile;
b) creditorii băncii supuse rezoluţiei suportă pierderi ulterior acţionarilor, în conformitate cu ordinea priorităţii creanţelor acestora din cadrul procedurii de lichidare silită, cu excepţia cazului în care în prezenta lege se prevede în mod expres altfel;
c) organul de conducere şi conducerea superioară ale băncii supuse rezoluţiei sunt înlocuite, cu excepția unor cazuri particulare, stabilite expres în proiect;
d) organul de conducere şi conducerea superioară ale băncii supuse rezoluţiei oferă întreaga asistenţă necesară pentru realizarea obiectivelor rezoluţiei;
e) persoanele fizice şi juridice care au contribuit la ajungerea în stare de dificultate majoră a băncii supuse rezoluţiei sunt trase la răspundere potrivit legii civile sau penale;
f) creditorii din aceeaşi categorie sunt trataţi în mod egal, cu unele excepții stabilite expres în proiect;
g) niciun creditor nu suportă pierderi mai mari decât cele pe care le-ar fi suportat în cazul în care banca ar fi fost lichidată prin intermediul procedurii de lichidare silită;
h) depozitele garantate sunt protejate în întregime; şi
i) acţiunile de rezoluţie se întreprind cu respectarea mecanismelor de siguranţă prevăzute în proiect.

Proiectul a fost avizat pozitiv de Guvern și a fost votat în prima lectură de Parlament.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...