37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   A fost aprobat Regulamentul privind modul de stingere a obligației fiscale și anulare a sumelor plătite în plus prin prescripție

A fost aprobat Regulamentul privind modul de stingere a obligației fiscale și anulare a sumelor plătite în plus prin prescripție

17.03.2017412 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Regulamentul privind modul de stingere a obligației fiscale și anulare a sumelor plătite în plus prin prescripție, care a fost creat cu scopul stabilirii unei proceduri de stingere a obligațiilor fiscale și anulare a sumelor în plus prin prescripție, determinate de Codul fiscal, a fost aprobat de Guvern.

Regulamentul oferă posibilitate de a pune accentul pe aplicarea acțiunilor de executare silită a restanțelor la bugetul public național. Elaborarea Regulamentului va duce la optimizare procesului de administrare precum și eliminarea cazurilor și litigiilor de judecată în cazul aplicării nefondate a măsurilor de executare silită. Implementarea Regulamentului nu necesită cheltuieli suplimentare, a menționat Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu.

Potrivit documentului, dreptul contribuabilului la stingerea prin compensare a obligației fiscale din suma achitată în plus, sau la restituirea din contul sumelor plătite în plus, sau al sumelor care, potrivit legislației fiscale, urmau a fi restituite, neexercitat în termen de 6 ani de la data curgerii termenului de prescripție, se va stinge prin prescripție.

Totodată, în termen de cel mult 12 luni de la data survenirii termenului de anulare prin prescripție, Serviciul Fiscal de Stat are obligația de a informa în formă scrisă contribuabilul despre suma plătită în plus, existentă în sistemul informațional al SFS.

Regulamentul prevede că termenul de prescripție a sumelor plătite în plus, sau a sumelor care urmau a fi restituite, se vor suspenda în cazul depunerii cererii privind executarea compensării sau restituirii.

Pentru stingerea obligației fiscale, al cărei termen de prescripție a expirat, sunt necesare actele procedurale, actul de carență, cu anexarea informațiilor primite de la organele în adresa cărora au fost remise interpelări în vederea identificării bunurilor pasabile urmăririi, precum și documentul ce confirmă data apariției obligației fiscale.

Stingerea obligației fiscale în urma survenirii termenelor de prescripție se face în baza unei decizii scrise a organelor cu atribuții de administrare fiscală, care administrează obligația fiscală respectivă, iar în cazul serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale - în baza deciziei adoptate de către consiliul locale.

Termenul de prescripție pentru determinarea obligațiilor fiscale nu se extinde asupra impozitului, taxei, majorării de întârziere sau sancțiunilor fiscale aferente unui impozit sau unei taxe concrete, dacă darea de seamă fiscală care stabilește obligația fiscală conține informații ce induc în eroare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...