37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   A fost aprobată Instrucţiunea „Cu privire la anularea înregistrării subiecţilor impunerii cu accize”

A fost aprobată Instrucţiunea „Cu privire la anularea înregistrării subiecţilor impunerii cu accize”

02.07.2014976 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

A fost aprobată Instrucţiunea „Cu privire la anularea înregistrării subiecţilor impunerii cu accize”

Potrivit Ordinului nr. 871 din  10.06.2014 publicat în Monitorul Oficial din 27 iunie 2014, se aprobă Instrucţiunea „Cu privire la anularea înregistrării subiecţilor impunerii cu accize”.

Conform acestei instrucțiuni, acţiunile de anulare a înregistrării ca contribuabil al accizelor urmează a fi întreprinse cu respectarea strictă şi la satisfacerea condiţiilor specificate la art.1261 alin.(1) din Codul fiscal*.

Iniţierea procedurii de anulare a înregistrării statutului de contribuabil al accizelor se efectuează la iniţiativa subiectului impunerii, în cazul încheierii activităţii de prelucrare şi/sau fabricare a mărfurilor supuse accizelor, prin depunerea de către ultimul a înştiinţării respective (cerere) la inspectoratul fiscal de stat teritorial (în continuare – IFS teritorial) sau Direcţia Generală Administrarea Marilor Contribuabili a  Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (DGAMC a IFPS).

În termen de 5 zile de la data recepţionării cererii, IFS teritorial, DGAMC exercită un control fiscal în vederea constatării faptului dacă subiectul impunerii dispune sau nu de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc, precum şi constatării faptului încheierii activităţii de prelucrare şi/sau producere a mărfurilor supuse accizelor. În urma acestui control, se întocmeşte  actul de control fiscal în care se consemnează rezultatele acestuia privind lipsa sau existenţa la subiectul impunerii cu accize a stocului de mărfuri supuse accizelor, și iniţiază procedura  de examinare şi emitere a Deciziei.

Dacă subiectului impunerii nu întrunește condiţiile specificate, autoritățile urmează să informeze în scris solicitantul în termen de 15 zile de la actul de control întocmit privind imposibilitatea satisfacerii cererii.

Totodată, în această instrucțiune este indicată procedura de anulare a înregistrării subiectului impunerii cu accize în cazul în care subiectul impunerii nu a prezentat la organul fiscal în termenul stabilit Declaraţia privind accizele pentru perioadele fiscale a 2 luni consecutive, precum și acțiunile autorităților în situaţiile în care se examinează cazul de anulare a înregistrării ca subiect al impunerii cu accize la iniţiativa subiectului impunerii şi nu se întrunesc condiţiile specificate în Codul fiscal*.

La data adoptării deciziei privind anularea înregistrării în calitate de subiect al impunerii cu accize organul fiscal retrage Certificatul de acciz eliberat anterior.

Model de cerere Cererea de anulare a înregistrării în calitate de subiect al impunerii cu accize şi de retragere a certificatului de acciz.

Notă:
* Articolul 1261. Anularea şi suspendarea înregistrării subiecţilor impunerii
(1) În cazul încheierii activităţii de prelucrare şi/sau de fabricare a mărfurilor supuse accizelor (cu excepţia cazurilor dispunerii de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc), persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate ca subiecţi ai impunerii cu accize sînt obligate să informeze despre aceasta organul fiscal. Anularea înregistrării ca contribuabil al accizelor se efectuează în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

A fost aprobată Instrucţiunea „Cu privire la anularea înregistrării subiecţilor impunerii cu accize”

Potrivit Ordinului nr. 871 din  10.06.2014 publicat în Monitorul Oficial din 27 iunie 2014, se aprobă Instrucţiunea „Cu privire la anularea înregistrării subiecţilor impunerii cu accize”.

Conform acestei instrucțiuni, acţiunile de anulare a înregistrării ca contribuabil al accizelor urmează a fi întreprinse cu respectarea strictă şi la satisfacerea condiţiilor specificate la art.1261 alin.(1) din Codul fiscal*.

Iniţierea procedurii de anulare a înregistrării statutului de contribuabil al accizelor se efectuează la iniţiativa subiectului impunerii, în cazul încheierii activităţii de prelucrare şi/sau fabricare a mărfurilor supuse accizelor, prin depunerea de către ultimul a înştiinţării respective (cerere) la inspectoratul fiscal de stat teritorial (în continuare – IFS teritorial) sau Direcţia Generală Administrarea Marilor Contribuabili a  Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (DGAMC a IFPS).

În termen de 5 zile de la data recepţionării cererii, IFS teritorial, DGAMC exercită un control fiscal în vederea constatării faptului dacă subiectul impunerii dispune sau nu de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc, precum şi constatării faptului încheierii activităţii de prelucrare şi/sau producere a mărfurilor supuse accizelor. În urma acestui control, se întocmeşte  actul de control fiscal în care se consemnează rezultatele acestuia privind lipsa sau existenţa la subiectul impunerii cu accize a stocului de mărfuri supuse accizelor, și iniţiază procedura  de examinare şi emitere a Deciziei.

Dacă subiectului impunerii nu întrunește condiţiile specificate, autoritățile urmează să informeze în scris solicitantul în termen de 15 zile de la actul de control întocmit privind imposibilitatea satisfacerii cererii.

Totodată, în această instrucțiune este indicată procedura de anulare a înregistrării subiectului impunerii cu accize în cazul în care subiectul impunerii nu a prezentat la organul fiscal în termenul stabilit Declaraţia privind accizele pentru perioadele fiscale a 2 luni consecutive, precum și acțiunile autorităților în situaţiile în care se examinează cazul de anulare a înregistrării ca subiect al impunerii cu accize la iniţiativa subiectului impunerii şi nu se întrunesc condiţiile specificate în Codul fiscal*.

La data adoptării deciziei privind anularea înregistrării în calitate de subiect al impunerii cu accize organul fiscal retrage Certificatul de acciz eliberat anterior.

Model de cerere Cererea de anulare a înregistrării în calitate de subiect al impunerii cu accize şi de retragere a certificatului de acciz.

Notă:
* Articolul 1261. Anularea şi suspendarea înregistrării subiecţilor impunerii
(1) În cazul încheierii activităţii de prelucrare şi/sau de fabricare a mărfurilor supuse accizelor (cu excepţia cazurilor dispunerii de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc), persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate ca subiecţi ai impunerii cu accize sînt obligate să informeze despre aceasta organul fiscal. Anularea înregistrării ca contribuabil al accizelor se efectuează în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...