37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   A fost anulată limita de deducere a cheltuielilor cu asigurările facultative în mărimea efectiv achitată în anul de gestiune

A fost anulată limita de deducere a cheltuielilor cu asigurările facultative în mărimea efectiv achitată în anul de gestiune

12.08.20101.388 views Natalia Rincău, jurist "Optim Audit" SRL
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

A fost anulată limita de deducere a cheltuielilor cu asigurările facultative în mărimea efectiv achitată în anul de gestiune

 

S-au efectuat modificări în HG nr. 484 din 04.05.1998 privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător legate de asigurare facultativă.

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 680 din 30.07.2010 privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 484 din 04.05.1998 „Cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale”, a fost exclus punctul 3 din hotărîre care stabilea că: „mărimea totală a defalcărilor pentru contractarea asigurărilor facultative, cu excepţia asigurărilor indicate la lit. h)-l) subpuct.2) pct.1, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător în scopuri fiscale, nu poate depăşi cuantumul primei de asigurare efectiv plătite în anul fiscal corespunzător.”

Este o modificare aşteptată, deoarece anterior exista o limită neargumentată în deducerea cheltuielilor legate de asigurările facultative. Astfel, cheltuielile legate de executarea contractelor de asigurare facultativă care se semnau pe parcursul unui an calendaristic şi se prelungeau în anul următor nu puteau depăşi cuantumul primei de asigurare efectiv plătite în anul fiscal corespunzător. Această limitare se referea doar la următoarele tipuri de asigurări facultative:

a) asigurări de accidente, inclusiv accidentele de muncă şi bolile profesionale;

b) asigurări de sănătate (contractate în favoarea angajaţilor întreprinderii);

c) asigurări de viaţă şi anuităţi (contractate în favoarea angajaţilor întreprinderii);

d) asigurări de vehicule terestre (altele decît cele feroviare), care acoperă daunele survenite la vehiculele terestre cu motor;

e) asigurări de vehicule de cale ferată, care acoperă daunele survenite la vehiculele de cale ferată care se deplasează sau transportă mărfuri ori persoane;

f) asigurări de nave aeriene, care acoperă daunele survenite la navele aeriene;

g) asigurări de nave maritime, lacustre şi fluviale, care acoperă daunele survenite la acestea;

m) alte asigurări de răspundere civilă generală, care acoperă daunele din prejudiciul produs terţilor prin utilizarea şi exploatarea navelor aeriene şi vehiculelor de cale ferată.

        Odată cu abrogarea punctului 3, cheltuielile legate de asigurările facultative enumerate mai sus se permit spre deducere în scopuri fiscale fără careva limite sau rezerve, dacă aceste cheltuieli corespund prevederilor articolului 24 din Codul Fiscal.

Cît priveşte celelalte asigurări facultative şi anume:

h) asigurări de bunuri în tranzit, care acoperă daunele suferite de mărfuri, bagaje şi alte bunuri transportate;

i) asigurări de incendiu şi de alte calamităţi naturale, care acoperă daunele suferite de proprietăţi şi bunuri (aflate în proprietatea întreprinderii) cauzate de incendiu, explozie, furtună, energie nucleară, alunecări de teren, alte fenomene naturale în afară de furtună;

j) asigurări de bunuri, care acoperă daunele suferite de proprietăţi şi bunuri (aflate în proprietatea întreprinderii) în cazul în care aceste daune sînt cauzate de grindină, îngheţ sau furt;

k) asigurări de răspundere civilă generală, care acoperă daunele din prejudiciul produs terţilor în urma exploatării obiectelor industriale periculoase;

l) asigurări de răspundere civilă generală, contractate în baza Convenţiei CMR din 19 mai 1956 şi Convenţiei TIR din 14 noiembrie 1975, la care Republica Moldova este parte din 26 mai 1993;

mărimea totală a defalcărilor permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător în scopuri fiscale, nu poate depăşi 3 (trei) procente din suma venitului brut, obţinut din toate sursele, inclusiv din activitatea operaţională, de investiţii şi financiară.

 

 

Comentarii

  1. Adrian spune:

    Demult trebuia sa apara aceste modificari

  2. Andrei spune:

    Ma bucura masurile intreprinse in utlimul timp. Se corecteaza gafele comise in trecut.

  3. Artur spune:

    Conform rezultatelor Chestionarului de pe homepage nu toti cred asa. Oricum, eu sunt de acord cu DVS.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...