37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   800 de companii vor fi verificate de Inspecția Muncii, în următoarele luni

800 de companii vor fi verificate de Inspecția Muncii, în următoarele luni

04.04.20171.572 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Inspectoratul de Stat al Muncii a făcut publică lista întreprinderilor, care vor fi verificate în trimestrul II al anului 2017. Astfel, pe parcursul lunilor aprilie-iunie, vor fi supuse controlului 795 de companii, cu aproape o sută mai puține decât în primul trimestru al acestui an (892 de întreprinderi).

Lista companiilor ce vor fi verificate de către inspectorii de muncă, poate fi accesată aici.

Potrivit Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii, controlul de fond şi controlul tematic se desfăşoară în conformitate cu Programul anual de activitate al ISM, aprobat de directorul al Inspectoratului de Stat al Muncii după coordonarea cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Inspecţiile teritoriale de muncă desfăşoară controlul conform planurilor trimestriale de activitate, elaborate în baza Programului anual de activitate al ISM şi aprobate de şeful al inspecţiei teritoriale. De asemenea, controlul de fond şi controlul tematic pot fi realizate şi la solicitarea angajatorului (persoanei care acţionează în numele acestuia), a salariatului sau a sindicatelor.

Art. 113 din Lege prevede că la efectuarea controlului de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorul de muncă verifică respectarea prevederilor legale referitoare la:

 • contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă;
 • timpul de muncă şi timpul de odihnă;
 • retribuirea muncii;
 • normele de muncă;
 • garanţiile şi compensaţiile ce decurg din relaţiile de muncă;
 • disciplina muncii;
 • securitatea şi sănătatea în muncă;
 • particularităţile de reglementare a muncii unor categorii de salariaţi;
 • răspunderea materială potrivit legislaţiei muncii;
 • completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă;
 • adaptarea rezonabilă a locului de muncă pentru persoanele cu dezabilități;
 • crearea sau rezervarea locurilor de muncă şi ocuparea/angajarea în muncă a persoanelor cu dezabilități în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 • prezentarea în adresa agenţiilor teritoriale de ocupare a forţei de muncă, de către angajatori, a rapoartelor despre locurile create şi/sau rezervate în cadrul instituţiilor sale pentru persoanele cu dezabilități, precum şi despre ocuparea acestor locuri de către persoanele cu dezabilități, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Controlul de stat se finalizează cu întocmirea de către inspectorul de muncă a unui proces-verbal de control, în care inspectorul de muncă consemnează succint esenţa încălcării constatate, indică prevederile actelor legislative şi ale altor acte normative încălcate şi dispune conformarea imediată sau, după caz, într-un termen rezonabil cu prevederile legale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...