37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   5 Formulare-tip pentru declararea impozitului pe venit au fost abrogate

5 Formulare-tip pentru declararea impozitului pe venit au fost abrogate

23.03.20183.792 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În ediția Monitorului Oficial din 16 martie curent, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 221 din 12.03.2018 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014.

Astfel, prin amendamentele efectuate, în componenţa facilităţilor acordate angajatului de către patron se include și valoarea tichetelor de masă, în partea în care aceasta depășește valoarea nominală deductibilă stabilită la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă.

Amintim că, valoarea nominală deductibilă a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare trebuie să fie cuprinsă între 35 și 45 de lei.

În ceea ce privește cheltuielile patronului pentru darea proprietăţii în folosinţă angajatului în scopuri personale, Regulamentul prevede că în cazul în care, bunurile sînt proprietate a angajatorului, cheltuielile acestuia vor fi determinate în mărime de 0,0373% din baza valorică, pentru fiecare bun dat în folosință, pentru fiecare zi de folosință.

Conform aceleiași hotărâri au fost abrogate anexele 1-5 din Regulamentul enunțat:

  • Forma IRV14;
  • Forma IALS14;
  • Forma INR14;
  • Nota explicativă privind completarea anexelor 1,2 și 3;
  • Informația privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice și impozitul pe venit reținut din aceste venituri.

Formularele-tip din anexele nr.1-5 la Regulament, vor mai fi aplicabile însă la declararea obligațiilor fiscale pentru perioadele fiscale anterioare anului 2018.

Modelele formularelor dărilor de seamă prin care se declară obligațiile aferente impozitului pe venit reținut la sursa de plată, informația ce confirmă veniturile achitate în folosul contribuabililor și impozitul pe venit reținut, precum și modul de completare a acestora se aprobă de către Ministerul Finanțelor.

Reiterăm că, începând cu 1 ianuarie 2018, a fost pus în aplicare Formularul-tip IPC18, prin care contribuabilii, declară impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.

În ediția Monitorului Oficial din 16 martie curent, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 221 din 12.03.2018 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014.

Astfel, prin amendamentele efectuate, în componenţa facilităţilor acordate angajatului de către patron se include și valoarea tichetelor de masă, în partea în care aceasta depășește valoarea nominală deductibilă stabilită la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă.

Amintim că, valoarea nominală deductibilă a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare trebuie să fie cuprinsă între 35 și 45 de lei.

În ceea ce privește cheltuielile patronului pentru darea proprietăţii în folosinţă angajatului în scopuri personale, Regulamentul prevede că în cazul în care, bunurile sînt proprietate a angajatorului, cheltuielile acestuia vor fi determinate în mărime de 0,0373% din baza valorică, pentru fiecare bun dat în folosință, pentru fiecare zi de folosință.

Conform aceleiași hotărâri au fost abrogate anexele 1-5 din Regulamentul enunțat:

  • Forma IRV14;
  • Forma IALS14;
  • Forma INR14;
  • Nota explicativă privind completarea anexelor 1,2 și 3;
  • Informația privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice și impozitul pe venit reținut din aceste venituri.

Formularele-tip din anexele nr.1-5 la Regulament, vor mai fi aplicabile însă la declararea obligațiilor fiscale pentru perioadele fiscale anterioare anului 2018.

Modelele formularelor dărilor de seamă prin care se declară obligațiile aferente impozitului pe venit reținut la sursa de plată, informația ce confirmă veniturile achitate în folosul contribuabililor și impozitul pe venit reținut, precum și modul de completare a acestora se aprobă de către Ministerul Finanțelor.

Reiterăm că, începând cu 1 ianuarie 2018, a fost pus în aplicare Formularul-tip IPC18, prin care contribuabilii, declară impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...