37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   30 iunie – Achită și beneficiază de reducere !

30 iunie – Achită și beneficiază de reducere !

28.06.20161.304 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștința persoanelor - subiecților impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/ impozitul funciar:

  • proprietari ai bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;
  • arendași care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;
  • deținători ai drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosință) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;
  • arendași sau locatarii ai bunurilor imobiliare ale autorităților publice şi ale instituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile;
  • locatari ai bunurilor imobiliare - în cazul contractului de leasing financiar,

că la achitarea impozitului pe bunurile imobiliare şi/sau impozitului funciar la bugetul local în raza amplasării bunurilor imobiliare, integral, pînă la data de 30 iunie 2016, se aplică reducerea în mărime de 15 % din suma impozitului calculat pentru anul curent.

Reieșind din faptul că, potrivit art. 178 alin. (1) lit. b), dată a stingerii obligaţiei fiscale prin achitare, în cazul achitării în numerar prin intermediul instituţiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora) se consideră data la care a fost încasată obligaţia fiscală, în scopul beneficierii reducerii în mărime de 15 %, recomandăm să achitaţi impozitul pe bunurile imobiliare/ impozitul funciar nu mai tîrziu de data de 30 iunie 2016, în prima jumătate a zilei.

Totodată, menționăm că nu se aplică reducerea în mărime de 15 % în cazul achitării în avans a impozitului pe bunurile imobiliare calculat, de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, reieșind din valoarea contabilă.

Termenul obligatoriu privind achitarea obligației fiscale anuale aferente impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar este:

  • pentru prima parte (½ din suma impozitului) pînă la 15 august 2016,
  • pentru a doua parte a sumei (½ din suma impozitului ) către 17 octombrie 2016.

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 495 din 10.06.2015 (MO nr. 150-159/1059 din 19.06.2015), se prezintă de către persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător pînă la 25 iulie a perioadei fiscale respective.

În Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15) se includ obligațiile fiscale aferente:

  1. bunurilor imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, pentru care se calculează impozitul reieșind din valoarea estimată;
  2. bunurilor imobiliare neevaluate în scopul impozitării - clădiri, construcții (inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție), pentru care se calculează impozitul reieşind din valoarea contabilă;
  3. terenurilor neevaluate, pentru care se calculează impozitul funciar reieşind din suprafața acestora.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...